iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / október / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. október

Összeállította: Kolláth Sára (2018)

1948 októberének elején alapult meg Fontainebleau-ban, Franciaországban a Természetvédelmi Világszövetség. Ugyanebben a hónapban kezdte el működését a Brandeis University Massachusetts államban, az Amerikai Egyesült Államokban. A hónap végén megalakult az Európai Mozgalom, az európai egységmozgalmak csúcsszervezete Brüsszelben.

Ebben a hónapban, Párizsban mutatták be az első Citroën 2CVt.

Október 6-án Türkmenisztánt Aşgabat közelében földrengés sújtotta, amely a különböző források szerint 10 000-110 000 ember életét követelte. Október 26-án pedig gyilkos szmog telepedett Donorára (Pennsylvania), amely húsz halálos áldozatot követelt, és 7000 embert betegített meg.

1948 októbere eseménydús időszak volt Csehszlovákia történetében. Október elsején tisztogatások kezdődtek a Csehszlovák Kommunista Párt soraiban. A hónapban törvényt fogadtak el a „népi demokratikus köztársaság védelméről”, ami gyakorlati szempontból a demokratikus jogrendszer maradványainak felszámolását jelentette. Emellett a magyar nemzetiségűeknek visszaadták állampolgárságát és visszaállították állampolgári jogaikat. A hónap végén pedig az országban megalakult az Egyházügyi Hivatal.

A hónap közepén Magyarország és Románia képviselői kétoldalú vízumegyezményt írtak alá Budapesten.

1948 októberében hazánkban több fontos per is zajlott. Fegyházra ítélték Ordass Lajos evangélikus püspököt és Vargha Sándor egyetemes főtitkárt „dollársegély bejelentésének szándékos elmulasztása” vádjával. Kivégezték Szim Lőrinc főhadnagyot és Kiss Géza csepeli magántisztviselőt, továbbá ítéletet hirdettek a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselőinek perében is, Perneczky Bélát életfogytiglani, Solthy Ernőt 15 évi szabadságvesztésre ítélték.

Ebben a hónapban nyílt pedagógiai főiskola Pécsett és Debrecenben is, ugyanakkor megszűnt a Magyar Népi Művelődési Intézet. Megjelent az Őrsvezető című havi folyóirat első száma.

A hónap folyamán megérkeztek Magyarországra az első szovjet katonai tanácsadók, hogy segítségükkel megkezdődhessen a magyar hadsereg szovjet mintára történő átszervezése.

Október 7-én a magyar kormány megállapodást írt alá a Magyarországi Református Egyház, illetve a Magyarországi Unitárius Egyház képviselőivel. Egy nappal később, 8-án kezdődött a pálosszentkúti (ma Petőfiszállás) engesztelő zarándoklat, melyen több mint 30 ezer ember vett részt.

E hónap elején került átadásra a főváros és Miskolc közötti kettős vágányú vasútvonal.

1948 októberében született Cságoly Ferenc (Kossuth-díjas építész), Johnny Ramone (amerikai gitáros), és Claude Jade (francia színésznő). Ekkor halálozott el Augustyn Hlond (bíboros, Gniezno és Varsó érseke, Lengyelország prímása), Lehár Ferenc (zeneszerző), illetve Vámbéry Rusztem (kriminológus, ügyvéd, politikus).

Ebben a hónapban mutatták be A három testőr című filmet, George Sidney rendezésében, Lana Turner és Gene Kelly főszereplésével.

A hónapban a Billboard magazin slágerlistáját Margaret Whiting “A Tree in the Meadow” című, illetve a Pee Wee Hunt and His Orchestra “Twelfth Street Rag” című száma vezette.

Napi események

október 1. - A Budapesti Uzsorabíróság Ordass Lajos evangélikus püspököt két év, Vargha Sándor egyetemes főtitkárt pedig három év fegyházra ítéli „dollársegély szándékos elmulasztása” vádjával. Dezséry László evangélikus egyetemi lelkész nyílt levelében személyi változásokat követel az egyház minden szintjén. Tisztogatások kezdődnek a Csehszlovák Kommunista Párt soraiban.

október 3. - Átadásra kerül a Budapest és Miskolc közötti kettős vágányú vasútvonal.

október 5. - Megalakul a Természetvédelmi Világszövetség (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) Franciaországban, Fontainebleau-ban.

október 6. - Kivégzik Latorczay Lőrinc v. ezredest (eredeti nevén Szim Lőrinc), aki a népbíróság megállapítása szerint a 7. honvéd kerület katonai nyomozó osztályának vezetőjeként részes volt emberek megkínzásában és meggyilkolásában. Csehszlovákiában törvényt fogadnak el „a népi demokratikus köztársaság védelméről”, ami gyakorlati szempontból a demokratikus jogrendszer maradványainak felszámolását jelentette.

október 7. - A kormány megállapodást ír alá a Magyarországi Református Egyházzal, melyet az egyház részéről Péter János konventi előadó és Erdei Ferenc világi elnök ír alá. A megegyezés kimondja, hogy a református lelkészek 20 évig fokozatosan csökkenő mértékű állami illetményt kapnak, illetve rendelkezik az egyház által működtetett oktatási intézményekről. A Magyarországi Unitárius Egyház képviselőivel szintén megállapodást köt a kormány. Bemutatják az első Citroën 2CVt Párizsban.

október 8. - Elkezdődik a pálosszentkúti (ma Petőfiszállás, Bács-Kiskun megye) engesztelő zarándoklat, amin több mint 30 ezren vesznek részt.

október 9. - Párizsban megalakítják a Magyar Szociáldemokrata Pártot és a Szabad Magyar Szakszervezeti Tanácsot Peyer Károly vezetésével.

október 10. - A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága határozatot hoz Magyar Munkásmozgalmi Intézet felállításáról. Katona József pesti rabbi felavatja a rákoskeresztúri zsidó temető mártír-síremlékeit.

október 12. - Visszakapják a magyar nemzetiségűek az állampolgárságukat, és visszaállítják állampolgári jogaikat Csehszlovákiában. Az USA elutasítja a szeptemberben előterjesztett szovjet leszerelési javaslatot.

október 13. - Megszüntetik az 1946 őszén felállított Magyar Népi Művelődési Intézetet.

október 14. - Csehszlovákiában érvénybe lép a népi demokratikus köztársaság védelméről szóló törvény.

október 15. - Megjelenik az Őrsvezető folyóirat első száma. Csehszlovákiában elfogadják az első ötéves tervet. A müncheni I. bajor esküdtszék Bajorországra ruházza Hitler hagyatékát, ezzel a Mein Kampf szerzői jogát is.

október 16. – Kinevezik Révész Géza altábornagyot a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Csoportfőnöksége vezetőjévé. Magyarország és Románia képviselői kétoldalú vízumegyezményt írnak alá Budapesten, amely értelmében a diplomáciai és szolgálati természetű utazások esetén is szükséges román beutazási vízum.

október 17. - Összeül a Magyar Szabad Szakszervezetek XVII. kongresszusa Budapesten. Az első napon megválasztott tisztségviselők: elnök Harustyák József; alelnök Köves András, Mekis József, Ratkó Anna, Végh Lajos, Villám János, Zgyerka János; főtitkár Apró Antal; főtitkárhelyettes Gács László, Piros László.

október 18. - Megnyílik a Pécsi Pedagógiai Főiskola.

október 22. - Meghal Augustyn Hlond bíboros, Gniezno és Varsó érseke, Lengyelország prímása. Lengyelország új prímása Stefan Wyszynski lesz.

október 24. - Kivégzik Kiss Géza csepeli magántisztviselőt azzal a váddal, hogy Ukrajnában munkaszolgálatosokkal kegyetlenkedett és egy embert agyonlőtt. Meghal Lehár Ferenc zeneszerző, illetve Vámbéry Rusztem kriminológus, ügyvéd, polgári radikális politikus, Magyarország volt washingtoni követe.

október 25. - Brüsszelben megalakul az európai egységmozgalmak csúcsszervének számító Európa Mozgalom. Csehszlovákiában megalakul az Egyházügyi Hivatal.

október 27. - A csehszlovák nemzetgyűlés elfogadja az 1949–53-as időszakra vonatkozó ötéves tervet.

október 28. - Megkezdődik az FKgP (Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt) országos értekezlete.

október 29. - A Budapesti Népbíróság Különtanácsa első fokon ítéletet hirdet a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselőinek perében, amelynek értelmében az elsőrendű vádlott Perneczky Bélát életfogytiglani, Solthy Ernőt 15 évi szabadságvesztésre ítélik.

október 30. - Szebenyi Endre Belügyminisztériumi államtitkárt áthelyezik a Miniszterelnökség sajtóosztályának élére; utóda Zöld Sándor.

október 31. - A magyar hadsereg szovjet mintájú átszervezésének támogatására megérkeznek Magyarországra az első szovjet katonai tanácsadók.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére


29 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia

A Budapesti Népbíróság Különtanácsa első fokon ítéletet hirdet a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselőinek perében, amelynek értelmében az elsőrendű vádlott Perneczky Bélát életfogytiglani, Solthy Ernőt 15 évi szabadságvesztésre ítélik.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép)

A Samedi Soir hetilap azt a hírt közölte, hogy Moch francia belügyminiszter javaslatára elhatározták, hogy szükség esetén letartóztatják Thorezt (a Francia Kommunista Párt főtitkára), Frachmont (a CGT főtitkára), Tillont (volt miniszter) és Huguet (bányászszakszervezeti titkár). Sztálin nyilatkozatot adott a Pravda tudósítójának, melyben többek között a Biztonsági Tanács a berlini helyzetre vonatkozó tárgyalásáról beszélt. Franciaország dokkmunkásai blokád alá vették az amerikai "sztrájktörő segítséget”, nem raknak ki többé szénszállító hajókat. Az UNO csütörtöki napján a görög kérdésben folyt politikai vita Visinszkij (szovjet külügyminiszter) követelte: vonják ki az idegen csapatokat Görögországból. "Atombombával nem lehet háborút nyerni" - írta egy angol tudós a New-York Herald Tribune-ban, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy folytassa az atomfegyverek eltiltására vonatkozó tárgyalásokat.

Szakasits Árpád köztársasági elnök a Csehszlovák Köztársaság fennállásának 30. évfordulója alkalmából táviratot küldött Klement Gottwald csehszlovák köztársasági elnökhöz. Ivan Horvath, Csehszlovákia budapesti követe csütörtökön este a Gellért-szállóban fogadást adott a csehszlovák köztársaság fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából. Az Osztrák Kommunista Párt október 29-én kezdődő kongresszusán a Magyar Dolgozók Pártját Révai József, Rónai Sándor és Kovács István képviselik. Szerda este (október 27-e) 400 hadifogoly érkezett Donbaszból, Rákosi csütörtökön fogadta a zászlókat hozó négytagú küldöttséget. Élmunkásokat és munkásújítókat ünnepeltek a csepeli Társasházak bokréta-ünnepélyén, szombat délelőtt.

A Posztógyár dolgozói közül a Munka Érdemrend bronzfokozatát kapták Mihály Ferenc lakatos és Tóth Ferenc főművezető. A Közvágóhíd - Csepel, Közvágóhíd - Pestszenterzsébet - Nagy Sándor utca, továbbá a Csepel - Pacsirtatelep vonalrészeken érvényessé vált az 50 filléres szakaszjegy.

Röplabdásaink lengyelországi túrája véget ért, 9 mérkőzésükből négyet elvesztettek, ötöt megnyertek. A Magyar Úszó Szövetségbe szerdán beérkezett a svéd úszószövetség vezetőinek levele, melyben bejelentették részvételüket a Budapesten november 11-12-én sorrakerülő magyar-svéd úszó- és vízilabdamérkőzésen való részvételüket. Magyarország hosszútávfutói nyerték meg a kassai maratoni verseny csapatbajnokságát.

Czottner Sándor elvtársat nevezték ki a Kohászati Ipari Központ vezérigazgatójának. A GP csütörtöki határozata alapján új, nagy méretű pénzügyi rendezést indított a nemzeti és közületi vállalatok adóságrendezésével. Dobi István, Dinnyés Lajos és Gyöngyösi János beszámolóival megkezdődött a Kisgazdapárt balatonkenesei értekezlete.

Kolláth Sára gyűjtése (2018.)


30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források