ตารางแสดงความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับแผนงาน/ตัวชี้วัดความสำเร็จ/โครงการ-กิจกรรม/ข้อมูลปีฐาน/ค่าเป้าหมาย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toggle screen reader support
Main menu