iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1954 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1954. szeptember

Napra pontos eseménysor

szeptember 1. - Az új tanévben magyar tannyelvű tizenegy éves középiskola működik a szlovákiai Révkomáromban, Dunaszerdahelyen, Füleken, Galántán, Párkányban, Ipolyságon és Királyhelmecen, szlovák iskolák melletti magyar tagozatok pedig Érsekújvárott, Somorján, Tornalján és Szepsiben.

szeptember 2. - Magyarország aláírja a nők politikai jogairól az ENSZ Közgyűlése által 1952 decemberében elfogadott nemzetközi egyezményt.

szeptember 3. - Az Mt ülésén megtárgyalják az Államigazgatás Racionalizálására Kiküldött Kormánybizottság zárójelentését. Az Mt határozatokat hoz az államapparátusban és az állami vállalatoknál foglalkoztatott alkalmazottak létszámának csökkentéséről, valamint az államigazgatási és vállalati apparátus egyszerűsítéséről. A létszámcsökkentés 85-90 ezer állami alkalmazottat érintett. Sajtótudósítás szerint a magyar kormány közli az ENSZ főtitkárával, hogy Szarka Károly washingtoni magyar követ személyében megfigyelőt küld az ENSZ Közgyűlés IX. ülésszakára.

szeptember 4. - Best seller heti top listás dal az Egyesült Államokban: “Sh-Boom” The Crew-Cuts

szeptember 5. - Bemutatják Fábri Zoltán Életjel c. filmjét.

szeptember 6. - Genfben megkezdődik az ENSZ Társaságok Világszövetségének közgyűlése, amelyen Molnár Erik vezetésével magyar küldöttség is részt vesz.

Megnyitják a Manilai konferenciát, amelynek eredményeként aláírják a Délkelet-ázsiai Szerződés Szervezete létrehozására vonatkozó szerződéseket (szeptember 8.).

szeptember 8. - Kínában létrehozzák a KKP Központi Katonai Bizottságát; elnökké Mao Ce-tungot választják. Manilában az USA, Ausztrália, Franciaország, Nagy-Britannia, a Fülöp-szigetek, Pakisztán, Thaiföld és Új-Zéland délkelet-ázsiai védelmi szövetséget (SEATO) hoz létre. Franciaország 1966-ban kivált a szervezetből.

szeptember 9. - Kádár Jánost az MDP Bp XIII. Kerületi Bizottsága titkárává választják.

szeptember 11. - Best seller heti top listás dal az Egyesült Államokban: “Sh-Boom” The Crew-Cuts

szeptember 13. - Elkészül az államvédelmi jelentés a Rajk-per felülvizsgálatáról.

szeptember 14. - A máramarosszigeti börtönben meghal az 1950-ben letartóztatott Boga Alajos gyulafehérvári vikárius, titkos ordinárius.

szeptember 15. - Az MDP PB, Gerő Ernő távollétében, elveti a Gazdaságpolitikai Bizottság életszínvonal-csökkentő javaslatait. A Katolikus Püspöki Kar e napon kiadott állásfoglalása nem ellenzi a papok és hívők részvételét a szerveződő Hazafias Népfrontban. Kínában megkezdődik az 1. Országos Népi Gyűlés első ülésszaka. Békéscsabán megalakul a Békés Megyei Jókai Színház.

szeptember 17. - A kormány ismételten kéri az ENSZ Közgyűlésétől Mo felvételét a világszervezetbe.

szeptember 18. - A kivégzett Deszkás János v. alezredesre tett hamis terhelő vallomása miatt öngyilkosságot követ el Tardi István v. r. ezredes.

Az Mt határozata a jó minőségű (75 kg/hl súlyú) búza lisztkiőrlését úgy szabályozza, hogy 100 kg ellenében a malmok 30 kg fehérlisztet, 45 kg kenyérlisztet és 24 kg korpát, vagy 25 kg fehérlisztet, 50 kg kenyérlisztet és 24 kg korpát kötelesek kiszolgáltatni.

Benjámin László megírja „Így vagyunk” c., Haraszti Sándornak ajánlott versét, amelynek megjelenését nem engedélyezik.

szeptember 20. - Megkezdődik az országgyűlés háromnapos őszi ülésszaka. — A képviselők elfogadják az 1954: VIII. tc.-et az alkotmány módosításáról (az ET, az Mt és helyi tanácsok hatáskörének módosításáról), valamint az 1954: X. tc.-et a tanácsokról.

Az IBM fejlesztői először fordítanak és futtatnak le sikerrel egy Fortran nyelven írt programot. Egy, a tudományos számítások elvégzésére az assemblynél egyszerűbben használható programozási nyelv kidolgozására egy évvel korábban John Backus tett javaslatot. Az irányítása alatt megalkotott nyelv – melynek neve a „The IBM Mathematical Formula Translating System” kifejezés rövidítése – volt az első széles körben használt, magas szintű programozási nyelv.

szeptember 21. - Az Mt határozata az iparvállalati igazgatók jogairól és kötelességeiről az eddiginél nagyobb önállóságot biztosít számukra.

szeptember 23. - Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára a JKSZ-hez írt levelében elfogadja a jugoszlávok által támasztott feltételeket; megszüntetik a szovjet sajtóban folyó Tito-ellenes propagandát, és betiltják a Jugoszláv Hazafiak Szövetségét, a szovjetbarát jugoszláv emigránsok szervezetét.

szeptember 28. - Kilenchatalmi külügyminiszteri konferencia kezdődik Londonban, az Európai Védelmi Közösség tervében rész vett hat ország, valamint az USA, Kanada és Nagy-Britannia részvételével. Pekingben befejeződik az 1. Országos Népi Gyűlés első ülésszaka. — Elfogadják a Kínai Népköztársaság első alkotmányát. Mao Ce-tungot a Kínai Népköztársaság elnökévé választják.

szeptember 29. - Tizenkét nyugat-európai állam megalapítja az Európai Atommagkutató Tanácsot, közismertebb nevén a CERN-t. A később Nukleáris Kutatások Európai Központjává átnevezett, de elnevezésében az eredeti rövidítést megőrző laboratórium a világ legnagyobb részecskekutató centrumává nőtt. Az intézetben született meg a hiperhivatkozásokkal egymáshoz kapcsolt dokumentumokból álló World Wide Web, azaz a világháló koncepciója is.

szeptember 30. - E hónap folyamán a Szovjezunió megkezdi a szárazföldi erők és a haditengerészet atomfegyverekkel való felszerelését.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források