iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1954 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1954. szeptember

Összeállította: Benke Tamás (2019.)

A hónap belföldi eseményei:

A hónap elején szabadlábra helyezték Demeter Györgyöt, Dobó Jánost és Szász Bélát, a Rajk-per egykori mellékvádlottait. Szeptember 13-án készült el az Államvédelmi Hatóság jelentése a Rajk-per felülvizsgálatáról. (Rajkot hivatalosan csak 1955. júliusában rehabilitálták.)

A Minisztertanács költség-csökkentés címén 90 ezer állami alkalmazott elbocsátásáról döntött. A magyar kormány Szarka Károly washingtoni magyar követ személyében megfigyelőt küldött az ENSZ Közgyűlésre.

Szeptember 14-én a napilapok megemlékeztek Puskás Tivadar, a telefonközpont és a telefonhírmondó feltalálója születésének 110. évfordulójáról.

Szeptember 15-én a magyar Katolikus Püspöki Kar állásfoglalásában nem ellenezte a papok és hívők részvételét a szerveződő Hazafias Népfrontban. (A Hazafias Népfront egy hónappal később létrejött.) Ugyanekkor Békéscsabán megalakult a Békés Megyei Jókai Színház.

Szeptember 18-án Benjámin László megírja „Így vagyunk” c., Haraszti Sándornak ajánlott versét, amelynek megjelenését nem engedélyezik. E napon a kivégzett Deszkás János v. alezredesre tett hamis terhelő vallomása miatt öngyilkosságot követ el Tardi István v. r. ezredes.

Szeptember 20 -án megkezdődött az Országgyűlés háromnapos őszi ülésszaka.

A hónap végétől jegyezték az ötödik Békekölcsönt.

1954. szeptemberének jelentős belföldi eseménye az Országos Mezőgazdasági Kiállítás volt (1954. szeptember 11-26.). A kiállítás budapesti helyszínén, valamint a Corvin Áruházban televíziós bemutató volt, melyen a nézők a szabadság-hegyi kísérleti TV-állomás adását láthatták.

Külföldi események:

Szeptember elején Genfben megkezdődött az ENSZ közgyűlése. Megnyitották a Manilai konferenciát, amelynek eredményeként aláírják a Délkelet-ázsiai Szerződés Szervezete (SEATO) létrehozására vonatkozó szerződéseket (1954. szeptember 8-án). Kínában létrehozták a Kínai Kommunista Párt Központi Katonai Bizottságát; elnökké Mao Ce-tungot választották.

Szeptember 9-én 6,7-es magnitúdójú földrengés volt Észak-Algériában, mely kb. 1500 halottat és 5000 sebesültet követelt.

A hónap közepén Anthony Eden brit külügyminiszter vezetésével diplomáciai erőfeszítések történtek az Európai Védelmi Közösség (EDC) alternatívájának létrehozására. Megkezdődtek az amszterdami sakkcsapat-világbajnokság döntőjének mérkőzései.

Szeptember 14-én volt a velencei Teatro La Fenice-ben Benjamin Britten “A csavar fordul egyet” c. operájának ősbemutatója. Ebben az időben hajtotta végre a Szovjetunió a tockojei atomkísérletet. “Hógolyó” fedőnév alatt felrobbantottak egy 40 kilotonnás RDSZ-4 típusú atombombát.

Szeptember 15-én Kínában megkezdődött az Országos Népi Gyűlés első ülésszaka. E napon komoly késések léptek fel az USA keleti partjának légiközlekedésében, a rossz idő miatt. Két nappal később Londonban megjelent William Golding: A Legyek Ura c. műve.
        A hónap utolsó harmadában
Nyikita Hruscsov megszüntette a szovjet sajtóban folyó Tito-ellenes propagandát, és betiltotta a Jugoszláv Hazafiak Szövetségét, a szovjetbarát jugoszláv emigránsok szervezetét. A Tōya Maru nevű japán vasúti komphajó egy tájfunban elsüllyedt a Cugaru-csatornában. A balesetben több mint 1100 ember meghalt.

Szeptember 27-én Mao Ce-tungot a Kínai Népköztársaság elnökévé választják. A hónap vége előtt elfogadták a Kínai Népköztársaság első alkotmányát is.

Belgium, Kanada, Franciaország, NSZK, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, az Egyesült Királyság és az USA részvételével Londonban megtartottk a Kilencek Konferenciáját, melyen az Európai Védelmi Közösség (EDC) alternatív megoldását keresték.

A hónap utolsó napján hadrendbe állt az USS Nautilus (SSN-571), a világ első atommeghajtású tengeralattjárója. E hónap folyamán a Szovjetunió megkezdte szárazföldi erőinek és haditengerészetének atomfegyverekkel való felszerelését. Lengyelországban kiengedték a börtönből Władisław Gomulkát.

Napra pontos eseménysor

szeptember 1. - Az új tanévben magyar tannyelvű tizenegy éves középiskola működik a szlovákiai Révkomáromban, Dunaszerdahelyen, Füleken, Galántán, Párkányban, Ipolyságon és Királyhelmecen, szlovák iskolák melletti magyar tagozatok pedig Érsekújvárott, Somorján, Tornalján és Szepsiben.

szeptember 2. - Magyarország aláírja a nők politikai jogairól az ENSZ Közgyűlése által 1952 decemberében elfogadott nemzetközi egyezményt.

szeptember 3. - Az Mt ülésén megtárgyalják az Államigazgatás Racionalizálására Kiküldött Kormánybizottság zárójelentését. Az Mt határozatokat hoz az államapparátusban és az állami vállalatoknál foglalkoztatott alkalmazottak létszámának csökkentéséről, valamint az államigazgatási és vállalati apparátus egyszerűsítéséről. A létszámcsökkentés 85-90 ezer állami alkalmazottat érintett. Sajtótudósítás szerint a magyar kormány közli az ENSZ főtitkárával, hogy Szarka Károly washingtoni magyar követ személyében megfigyelőt küld az ENSZ Közgyűlés IX. ülésszakára.

szeptember 4. - Best seller heti top listás dal az Egyesült Államokban: “Sh-Boom” The Crew-Cuts

szeptember 5. - Bemutatják Fábri Zoltán Életjel c. filmjét.

szeptember 6. - Genfben megkezdődik az ENSZ Társaságok Világszövetségének közgyűlése, amelyen Molnár Erik vezetésével magyar küldöttség is részt vesz.

Megnyitják a Manilai konferenciát, amelynek eredményeként aláírják a Délkelet-ázsiai Szerződés Szervezete létrehozására vonatkozó szerződéseket (szeptember 8.).

szeptember 8. - Kínában létrehozzák a KKP Központi Katonai Bizottságát; elnökké Mao Ce-tungot választják. Manilában az USA, Ausztrália, Franciaország, Nagy-Britannia, a Fülöp-szigetek, Pakisztán, Thaiföld és Új-Zéland délkelet-ázsiai védelmi szövetséget (SEATO) hoz létre. Franciaország 1966-ban kivált a szervezetből.

szeptember 9. - Kádár Jánost az MDP Bp XIII. Kerületi Bizottsága titkárává választják.

szeptember 11. - Best seller heti top listás dal az Egyesült Államokban: “Sh-Boom” The Crew-Cuts

szeptember 13. - Elkészül az államvédelmi jelentés a Rajk-per felülvizsgálatáról.

szeptember 14. - A máramarosszigeti börtönben meghal az 1950-ben letartóztatott Boga Alajos gyulafehérvári vikárius, titkos ordinárius.

szeptember 15. - Az MDP PB, Gerő Ernő távollétében, elveti a Gazdaságpolitikai Bizottság életszínvonal-csökkentő javaslatait. A Katolikus Püspöki Kar e napon kiadott állásfoglalása nem ellenzi a papok és hívők részvételét a szerveződő Hazafias Népfrontban. Kínában megkezdődik az 1. Országos Népi Gyűlés első ülésszaka. Békéscsabán megalakul a Békés Megyei Jókai Színház.

szeptember 17. - A kormány ismételten kéri az ENSZ Közgyűlésétől Mo felvételét a világszervezetbe.

szeptember 18. - A kivégzett Deszkás János v. alezredesre tett hamis terhelő vallomása miatt öngyilkosságot követ el Tardi István v. r. ezredes.

Az Mt határozata a jó minőségű (75 kg/hl súlyú) búza lisztkiőrlését úgy szabályozza, hogy 100 kg ellenében a malmok 30 kg fehérlisztet, 45 kg kenyérlisztet és 24 kg korpát, vagy 25 kg fehérlisztet, 50 kg kenyérlisztet és 24 kg korpát kötelesek kiszolgáltatni.

Benjámin László megírja „Így vagyunk” c., Haraszti Sándornak ajánlott versét, amelynek megjelenését nem engedélyezik.

szeptember 20. - Megkezdődik az országgyűlés háromnapos őszi ülésszaka. — A képviselők elfogadják az 1954: VIII. tc.-et az alkotmány módosításáról (az ET, az Mt és helyi tanácsok hatáskörének módosításáról), valamint az 1954: X. tc.-et a tanácsokról.

Az IBM fejlesztői először fordítanak és futtatnak le sikerrel egy Fortran nyelven írt programot. Egy, a tudományos számítások elvégzésére az assemblynél egyszerűbben használható programozási nyelv kidolgozására egy évvel korábban John Backus tett javaslatot. Az irányítása alatt megalkotott nyelv – melynek neve a „The IBM Mathematical Formula Translating System” kifejezés rövidítése – volt az első széles körben használt, magas szintű programozási nyelv.

szeptember 21. - Az Mt határozata az iparvállalati igazgatók jogairól és kötelességeiről az eddiginél nagyobb önállóságot biztosít számukra.

szeptember 23. - Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára a JKSZ-hez írt levelében elfogadja a jugoszlávok által támasztott feltételeket; megszüntetik a szovjet sajtóban folyó Tito-ellenes propagandát, és betiltják a Jugoszláv Hazafiak Szövetségét, a szovjetbarát jugoszláv emigránsok szervezetét.

szeptember 28. - Kilenchatalmi külügyminiszteri konferencia kezdődik Londonban, az Európai Védelmi Közösség tervében rész vett hat ország, valamint az USA, Kanada és Nagy-Britannia részvételével. Pekingben befejeződik az 1. Országos Népi Gyűlés első ülésszaka. — Elfogadják a Kínai Népköztársaság első alkotmányát. Mao Ce-tungot a Kínai Népköztársaság elnökévé választják.

szeptember 29. - Tizenkét nyugat-európai állam megalapítja az Európai Atommagkutató Tanácsot, közismertebb nevén a CERN-t. A később Nukleáris Kutatások Európai Központjává átnevezett, de elnevezésében az eredeti rövidítést megőrző laboratórium a világ legnagyobb részecskekutató centrumává nőtt. Az intézetben született meg a hiperhivatkozásokkal egymáshoz kapcsolt dokumentumokból álló World Wide Web, azaz a világháló koncepciója is.

szeptember 30. - E hónap folyamán a Szovjezunió megkezdi a szárazföldi erők és a haditengerészet atomfegyverekkel való felszerelését.

szeptember hónapban:

Az új tanévben magyar tannyelvű tizenegy éves középiskola működik a szlovákiai Révkomáromban, Dunaszerdahelyen, Füleken, Galántán, Párkányban, Ipolyságon és Királyhelmecen, szlovák iskolák melletti magyar tagozatok pedig Érsekújvárott, Somorján, Tornalján és Szepsiben.

Lengyelországban feltűnés nélkül kiengedik a börtönből W. Gomulkát.

Judy Garlanddal és James Masonnel a főszerepben megjelenik a mozikban az 1937-es Csillag születik (A Star Is Born) c. film újrafeldolgozása.

E hónap folyamán a Szovjetunió megkezdi a szárazföldi erők és a haditengerészet atomfegyverekkel való felszerelését.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére


12 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle (Forrás: Új Ember, 1954.IX.12. - 10. évf. 37. sz.)

Alfredo Ildefonso Schuster bíboros, Milánó érseke, augusztus 30-án hajnalban, 74 éves korában elhunyt.

Farkas Dénes címzetes apát, szombathelyi püspöki helynök, a napokban tartotta Jákon első apáti szentmiséjét.

Piazza bíboros elindult Rómából Rio de Janeiróba, hogy mint pápai legátus, részt vegyen a brazíliai nemzeti Mária-kongresszuson.

A brazil katolikusok a püspöki kar rendelkezésének megfelelően eucharisztikus évvel készülnek elő a XXXVI. eucharisztikus világkongresszusra, amelyet a jövő év júliusában tartanak meg Rio de Janeiróban. Ezt az eucharisztikus évet kétszázezer hívő jelenlétében nyitotta meg Barros Camara bíboros-érsek a fővárosi Maracana-stadionban.

Franciaországban a pápa a keleti szertartású római katolikusok számára külön ordináriátust létesített és ennek élére Feltin bíborost, Párizs érsekét állította.

Szeptember 5-én, vasárnap dr. Czapik Gyula egri érsek, felszentelte Hort új templomát.

Beethoven Missa solemnisének előadása 19-én háromnegyed ötkor lesz a Mátyás-templomban.

(Forrás: Szabad Föld, 1954.IX.12. - 10. évf. 37. sz.)

Az elmúlt vasárnapon három magyar mezőgazdasági akadémia nyitotta meg kapuit (az új tanévre): a keszthelyi, a mosonmagyaróvári és a debreceni.

Beszámoló az Országos Mezőgazdasági Kiállításról (1954. szeptember 11-26.).

Új vasútvonal kijelölését kezdték meg Hortobágyon, mely Balmazújvárostól, a Hortobágyon át, Nádudvarig halad majd.

Állatkert épül a debreceni Nagyerdőben. Az új állatkertben főleg a Debrecen környékén honos fajtákat gyűjtik össze.

Rábahídvégen Sebach (helyesen: Seebach) báró volt kastélyát iskolává és tanuló-otthonná alakították át. A szépen berendezett iskolába örömmel mennek tanulni a gyermekek.

Összeállította Benke Tamás, 2019.


13 |vissza a lap tetejére


14 |vissza a lap tetejére

Kedd

Sajtószemle (Forrás: Esti Budapest, 1954. szeptember 14.  - 3. évf. 217. sz.)

Televíziós bemutató a Corvin Áruházban; a szabadság-hegyi kísérleti TV-állomás adása.

Bécsben, 1954 szeptember 13-án megnyílt a Béke-Világtanács Irodájának ülésszaka.

Az Adenauer-párti vereség a schleswig-holsteini választásokon, nagy visszhangot keltett a nyugati országok sajtójában. (...) a szociáldemokraták gyarapították szavazataikat, de „rendkívül furcsa helyzetben vannak“, ugyanis „azt állítják, hogy haladéktalanul Nyugat oldalán sorakoznának fel egy világszerte folyó küzdelemben, ugyanakkor tárgyalásokat akarnak a Szovjetunióval Németország egyesítéséről".

A népművelési minisztériumban tegnap a színházügyi átszervezésről tárgyaltak.

Washingtonban Van Fleet tábornok, a volt koreai ENSZ-főparancsnok kijelentette, hogy hiba volt a koreai fegyverszünet megkötése".

Nagy-Britannia új lehetőségeket vetett fel a nyugatnémet felfegyverzés formájára az Európai Védelmi Közösség (EVK) tervezetének bukása után. Az 1948 márciusában kötött brüsszeli paktumot kibővítenék Nyugat-Németországgal. A paktumot Nagy-Britannia, Franciaország és a három Benelux-állam külügyminisztere írta alá. Eden angol külügyminiszter, ezügyben diplomáciai körutat tesz nyugat-európában, Bonnból, Róma, Párizsba érintésével. Robert Murphy amerikai külügyi államtitkárt Eden nyomába küldték az európai fővárosokba. „Németország veresége után 9 évre az angol külügyminiszter körutat tesz Európában... Németország újrafelfegyverzése miatt.“

Az amszterdami sakkcsapat világbajnokság döntőjéről beszámoló.

Újabb részletek válnak ismeretessé a múlt heti algíri földrengésről.

Kiusura, Japán legdélibb szigetére hétfőn példátlan hevességű tájfun csapott le, egész házsorokat döntve össze.

Az Imprensa Popular című lap közli a Brazíliai Kommunista Párt központi bizottságának a brazíliai államcsínnyel kapcsolatos felhívását.

Kispesten a 19.405-ös számú Közért árudában nem lehetett rizst kapni, holott a raktárban két mázsa rizs volt. Az áruda dolgozói nem akarták kimérni, mert két kiló rizs hiányzott az átvételkor. A társadalmi ellenőrök IlI-as brigádjának jelentésére a tanács tüstént intézkedett, s még aznap árusítani kezdték a rizst.

Nyolcvan új kályhát helyeznek el a IV. kerületi Közért Elelmiszerértékesítő Vállalat árudáiban a téli előkészületek során. Ahol a boltok fűtése nem lehetséges, ott védőruhákat, lábzsákokat és vattamellényeket kapnák a kiszolgálók.

(Forrás: Nemzeti Sport, 1954.IX.14. - 10. évf. 134. sz.)

Összeállították a magyar válogatott labdarúgó-csapatokat a románok elleni három mérkőzésre.

Megkezdődtek a sakkcsapat VB döntőjének mérkőzései.

Kijelölték a Szófiába utazó magyar ökölvívókat.

Felavatták a bázakerettyei új sporttelepet (Zala megyében).

(Forrás: Szabad Nép, 1954.IX.14.  - 12. évf. 257. sz.)

Különteremben mutatták be az Országos Mezőgazdasági Kiállításon az MTV kísérleti adását. A «Csodamalom», «A kiskakas gyémánt félkrajcárja», «Festett róka», «A kiskutya és a bocs» és híradó szerepel a műsorban. Stúdió-jeleneteket, helyszíni eseményeket majd csak később, a nagyobb teljesítményű adó elkészítése után lehet közvetíteni. Az Orion-gyárban már elkészült a vevőkészülék mintapéldánya, és szovjet segítséggel már folyik, egy jobb minőségű film-közvetítő gyártása is. A nagyobb adó megépítése után televíziós készüléket kapnak majd a kultúrházak, a klubok, s a dolgozók is hozzájuthatnak a készülékhez.

Szeptember 15-én megnyílik Pekingben a most megválasztott országos népi gyűlés első ülésszaka. A kínai nép nagy lelkesedéssel készül annak a népi parlamentnek első ülésszakára, amely törvényerőre emeli majd Kína új alkotmányát.

A Lipcsei Vásárt első öt napja alatt összesen 301.558 látogató kereste fel.

Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás alkalmából hétfőn összeült Budapesten a nemzetközi mezőgazdasági gépesítési kongresszus.

A «Pravda» vasárnapi számából: “Az amerikai imperialisták nem sajnálják a pénzt a Tajvan szigetén meghúzódó csangkaisekista klikk támogatására, igyekeznek a maguk ellenőrzése alatt tartani ezt a szigetet, amely pedig jog szerint a Kínai Népköztársaságé. Az amerikai militaristák kémek és diverzánsok fészkévé változtatták Tajvant. A kémeket és diverzánsokat Kínába küldik, hogy ott aknamunkát végezzenek.”

Eden angol külügyminiszter és Adenauer nyugatnémet kancellár bonni megbeszéléseiről hétfőn közös közleményt adtak ki. Adenauer és Eden Nyugat-Németország szuverenitásának és ujrafelfegyverzésének kérdéséről tárgyalt. A «két államférfi mindenben teljesen egyetértett; mindketten a legnagyobb eréllyel folytatják törekvésüket olyan európai egység megteremtésére, amelyben az Egyesült Királyság teljes értékű szerepet játszik».

Karlfranz Schmidt-Wittmack, szövetségi gyűlési képviselő, aki mint ismeretes, Nyugat-Németországból átment a Német Demokratikus Köztársaságba, levélben hívta fel a szövetségi gyűlés képviselőit, hogy Adenauer szövetségi kancellár Európa-politikájának meghiúsulása után térjenek át a német nemzet érdekeinek megfelelő politikára: “Az «európai védelmi közösség» meghiúsulása új történelmi kiindulópont egész Európa politikai fejlődése számára. Szükséges, hogy mindnyájan összhangba hozzuk cselekedeteinket ezzel az új ténnyel. Ilyen esély csak egyszer adódik a német nép számára. Most nem lenne lehetetlen igazi kezdeményezést tenni Németország újraegyesülése érdekében.”

(Forrás: Szabad Ifjúság, 1954.IX.14. - 5. évf. 217. sz.)

Október 20-án lesz Balassi Bálint születésének 400. évfordulója. Országszerte ünnepségeket tartanak, amelyek vidéken már szeptemberben megkezdődnek. 18-án este tábortüzet rendeznek az esztergomi várnál, ahol a nagy költő a török elleni harcban hősi halált halt. 19-én meg­koszorúzzák Balassi esztergomi szobrát. Az ünnepségen Devecseri Gábor Kossuth-díjas költő mond beszédet. Este az esztergomi helyőrségi tiszti klubban a Magyar Néphadsereg Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett művészegyüttese felléptével rendeznek Balassi-estet. Szeptember 21-én az egri helyőrségi tiszti klubban kerül sor Balassi-ünnepségre. A fővárosban október 19-én kezdődnek az ünnepségek.

Mao Ce-tung elnök szombaton délután fogadta a dalai lámát és a pancsen lámát, valamint a velük együtt érkezett tibeti vallási és világi vezetőket.

Szeptember 10-én Phenjanban a Koreai Egységes Demokratikus Hazafias Front központi bizottságának kezdeményezésére ünnepi gyűlést tartottak a kínai népi önkéntesek kivonuló egységeinek búcsúztatása alkalmából.

A Kínai Népköztársaság kormánya és a Finn Köztársaság kormánya egyezményt kötött, hogy nagykövetség rangjára emelik Kína finnországi, illetve Finnország kínai követségét.

“Egy olaszországi bár különös szenzációval akarta felhívni magára a figyelmet: zenekarát teljes egészében csimpánzokból állította össze. Ez az olasz zene hagyományaihoz nem túlságosan méltó együttes szemléletesen bizonyítja az amerikanizált mulatók tulajdonosainak - és közönségének - ‘fejlett’ kultúráját. Képünkön: a zenekar tagjai működés közben. A háttérben lakosztályuk — a ketrec.”

Összeállította Benke Tamás, 2019.


15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források