בס"ד, תשע"ט

הודעות שבת קודש

הודעות

בית הכנסת (מעודכן ערש"ק תצווה)

בני-עקיבא

(מעודכן ערש"ק תצווה)

מזל טוב

  • מזל טוב למשפחת רייכנר לרגל נישואי עציון עם עינב. שיזכו להקים בית נאמן בישראל.

זמני השבת

  • הדלקת נרות ומנחה: 17:08
  • צאת השבת: 18:08
  • מניין ראשון שחרית 06:40 : מניין ראשון בחטיבה של בלב"ש (תורת משה לשעבר).
  • מניין שני 8:00.
  • שיעור באורות הקודש 7:30 (לפני תפילת שחרית).

תפילות בימות החול

א-ה

שישי

שחרית

 6:15

6:15, 8:00  

ערבית

20:30

לו"ז לשבת:

לימוד 16:00

מפקד הנהגה 16:20

מפקד 16:30

שבת שלום!

                   הודעות

  • חברי הקהילה משתתפים בצערו של רובי גלקופ לרגל פטירת אביו אברהם נח. מן השמים תנוחמו.
  • בשבת זו, פרשת תצווה, יערך קידוש לכבוד ילדי התלמוד תורה, לאחר תפילת שחרית בסניף בני עקיבא. כולם מוזמנים!
  • ערב פתיחה לבית המדרש לנשים יתקיים ט"ו אדר (20/2) בשעה 20:15, במתנ"ס.