Published using Google Docs
Zápis z členské schůze sdružení konané dne 27. 8. 2012
Updated automatically every 5 minutes

KohoVolit.eu

občanské sdružení se sídlem Vinice 347, Plasy, CZ-331 01

IČO: 22841890

 

Zápis z členské schůze sdružení konané dne 27. 8. 2012

 

Přítomni: Michal Škop (člen rady sdružení), Jana Kubíková (členka sdružení), Kamil Gregor, Ondřej Bendl

 

Členská schůze je v souladu s článkem 6 / A. 1. stanov sdružení usnášeníschopná.

 

Průběh schůze:

 

1.    Na schůzi byl za člena sdružení prohlášen Kamil Gregor na základě schválení přihlášky obsahující souhlasné doporučení dvou členů (Michal Škop, Jana Kubíková) radou sdružení.

 

Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0

 

2.    N Na schůzi byl za člena rady sdružení navržen a zvolen Kamil Gregor, narozen dne 11. 6. 1987, trvalým bydlištěm na adrese Brodská 1833/14, Žďár nad Sázavou, CZ-591 01. Rada sdružení má nyní složení: Michal Škop, Jaroslav Semančík, Kamil Gregor.

 

Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nepřítomen: 1

 

Zapsala: Jana Kubíková

 

Ověřil: Michal Škop

 

Prezenční listina:

 

Michal Škop

 

Jana Kubíková

 

Kamil Gregor

 

Dne 27. 8. 2012 v České Třebové