REGULAMIN LIGI +35 - TENIS PARK

1. Liga +35 jest dedykowana dla wszystkich pasjonatów tenisa powyżej 35 roku życia, którzy chcą

1. Liga zostanie podzielona na grupy 4 osobowe tworząc ligę mistrzów, ligę II, ligę III itd. Liga zostanie podzielona na rundy - każda będzie trwała miesiąc. W każdej rundzie należy rozegrać wszystkie mecze grupowe.

2. Cały sezon ligowy podzielony jest na dwie edycje: pierwszą od września do grudnia oraz drugą od lutego do maja. Wpisowe do ligi wynosi 50zł za sezon.  

3. Zapisy na ligę są możliwe na każdym etapie trwania ligi pod numerem telefonu 787203320 lub na stronie www.tenispark.pl

4. Gry odbywają się w grupach, systemem każdy z każdym.

5. Gra toczy się do dwóch wygranych setów. Jeśli zawodnicy podejmą zgodną decyzję, wówczas przy stanie 1:1 w setach mogą umówić się, że zamiast pełnego trzeciego seta zagrają tie-break (do 7 punktów).

6. Awanse i spadki: Po rozegraniu wszystkich spotkań każdej rundy, zawodnicy na podstawie zgromadzonych punktów zajmują odpowiednie miejsca w swoich ligach. Do ligi wyższej awansują bezpośrednio zawodnicy z miejsc 1 i 2. Dwóch ostatnich zawodników danej ligi spada do ligi niżej.Za każdy wygrany mecz zwycięzca otrzymuje 3 punkty a za przegraną 0. W razie remisu liczony jest stosunek gemów wygranych do przegranych we wszystkich spotkaniach danej rundy.

7. Zawodnicy biorący udział w lidze udostępniają swoje numery telefonów i wyrażają zgodę na przekazanie ich innym zawodnikom ligi.

8. Każde spotkanie ma ustalonego przez organizatora “gospodarza meczu” - jest nim zawodnik, który w planie gier jest wyszczególniony jako pierwszy.

9. Do obowiązków gospodarza należy:
- zaproponowanie co najmniej 3 terminów, w których może rozegać dany mecz
- zarezerwowanie kortu
- zapewnienie piłek
- natychmiast po zakończonym meczu przesłanie SMS’em wyniku meczu z przedrostkiem “liga35” pod nr telefonu 787203320. Przykładowa treść sms’a “liga35 Zawodnik 1 vs Zawodnik 2 (6:1) (1:6) (6:4)”

10. Niewywiązanie się z któregoś obowiązku “gospodarza meczu” skutkuje walkowerem (6:0 6:0).

11. Na mecze zawodnicy umawiają się sami poprzez kontakt telefoniczny. Każdy zawodnik ma prawo dwa razy odmówić rozegrania spotkania “gospodarzowi meczu”. W przypadku trzykrotnego odmówienia rozegrania meczu przyznawany jest walkower - 6:0 6:0 (walkowery należy zgłaszać od razu).

12. Ustalone terminy meczu można odwołać na 24h przed rozpoczęciem informując przeciwnika oraz organizatora ligi. W innym przypadku osoba, która nie odwołała spotkania ukarana zostaje walkowerem 6:0 6:0

13. Podczas podliczania każdej rundy ligi mecze bez podanego wyniku, lub braku zgłoszenia walkowera traktowane są jako nieodbyte a obydwóm zawodnikom przyznawane jest po 0 punktów przy wyniku mieczu (0:0), (0:0)

14. Mecze mogą być rozgrywane na dowolnym obiekcie ustalonym przez “gospodarza meczu”. Tenis Park Bolesławiec ustalił zniżki na na mecze ligowe: od PN do PT od 12.00-14.00 - 50zł/h Pozostałe godziny jak w przypadku stałej rezerwacji - 60zł/h.

15. O końcowej pozycji w grupie decyduje w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów, a w przypadku remisu stosunek wszystkich gemów wygranych do przegranych.

16. Składy grup oraz rozpiska gier wraz z informacją o “gospodarzu meczu” dostępne są na stronie www.tenispark.pl

17. Informacje dodatkowe:
a) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Tenis Park Bolesławiec
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników,
c) Organizator nie zapewnia piłek na mecze.
d) zawodnicy sędziują sami, w przypadku spornych sytuacji sugerowane jest powtórzenie punktu,
e) wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek rozstrzyga Organizator,
f) interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi,
g) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania sezonu jedynie w trakcie powstania nieprzewidzianych sytuacji.
h) zawodnicy przystępując do rozgrywek akceptują powyższy regulamin i zgadzają się na publikację wyników meczów oraz wizerunku w materiałach promocyjnych.

                                                        Liga +35 Tenis Park Bolesławiec