* Khoá luận tốt nghiệp

Bìa cứng, màu xanh dương, chữ mạ vàng

* Đồ án môn học

Bìa cứng, màu nâu nhạt, chữ mạ vàng

* Yêu cầu

1/ Tất cả các khóa luận và đồ án môn học đều trình bày trên khổ giấy A4 (gáy khóa luận, đồ án môn học ghi rõ : tên SV, năm tốt nghiệp), chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.

2/Canh lề :

3/ Khoảng cách giữa các dòng  :  1.5 line

Đánh số trang :  đánh ở giữa trang phía dưới

4/ Trang bìa và trang phụ bìa (theo mẫu)

Khung chừa

5/ Cách trình bày trong luận văn :

Ví dụ : Nguyễn Hùng Cường, khoá luận tốt nghiệp, khóa 2000 – 2004 – Tìm kiếm đánh giá triển vọng Fluorit làng ….., xã……., huyện…..tỉnh……..

Các phụ lục

Ngoài ra SV còn nộp kèm 01 CD toàn văn. Ngoài nhãn CD : ghi rõ tên chuyên nghành, tên đề tài, tên sinh viên, năm tốt nghiệp, người hướng dẫn

        

1.jpg