FAQ Poängsystem för Kalmarsim funktionärsarbete och annat som klubben behöver hjälp med.

2017-09

vilken ålder gäller för att få poäng för Ironmanarbete?

13 år eller äldre är kravet.

2017-04-22

vilka poäng får man som matlagare när man åker iväg fredagen?

Avresa 13:00 eller tidigare ger 3 poäng, annars får man 2 poäng

2017-03-05

Får man poäng även när man bakar till Microsim till exempel?

Ja! En poäng precis som när man lagar mat till tävlingar.

Mitt barn tävlar bara lite, måste man ändå vara med i poängsystemet?

Ja! I mån av plats kan barn vara med i träningsgrupper som inte tävlar. Dessa grupper är dock begränsade i storlek och kan därför inte ta emot hur många som helst.

2017-02-22

Räcker poängen till för att alla föräldrar skall kunna nå upp till de krav som ställs?

Ja! Det finns betydligt mer arbete som behöver göras än de krav som finns i systemet just nu.

Jag ser inte poängen för det arbete jag gjort?

Det finns en viss eftersläpning i rapporteringen, har det gått mer än två veckor skicka en påminnelse.

Kan andra än föräldrar arbeta för klubben och få det tillgodo?

Ja! Syskon, släkt och vänner får självklart hjälpa till! Tanken med systemet är att få fler att hjälpa till eftersom klubben har stort behov av funktionärer, fikafixare etc.

Vi som har flera barn måste vi arbeta dubbelt?

Nej! Har ni två barn räknas full poäng för det barn som har högst krav, därefter endast 0,4 x kravet för nästa barn och därefter 0,2 för det tredje barnet.

Varför har detta behov uppstått så plötsligt?

Behovet har funnits i flera år att få fler funktionärer, vissa har fått ställa upp mer eller mindre varje tävling, en del föräldrar har varit matlager många gånger per år för att verksamheten skulle fungera. Tävlingar har fått ställas in pga funktionärsbrist.

Är tanken med systemet att få in mer pengar till klubben?

Nej! Tanken med systemet är att underlätta för alla sektioner att få personer som utför det som behöver göras vid tävlingar och event som Kalmarsim är inblandat i.

Varför får man “böta” mer pengar om man inte når upp till kraven jämfört med vad som erhålls på simmarkontot om man arbetar mer än kraven?

Det beror på att systemet innehåller lägre krav på arbete än det verkliga behovet. Om hela behovet skulle läggas in som skulle kraven öka betydligt från det förslag som vi arbetar efter idag.