NJS toimii keskustelufoorumina ja tiedon välittäjänä voimakkaasti hajautuneella rautatiesektorilla Pohjoismaissa. NJS:n kautta voit luoda yhteistyöverkostoja pohjoismaisten kollegojen kanssa.

Toiminnan tarkoitus

NJS:n tarkoituksena on edistää yhteistyötä pohjoismaisten rautatiealan toimijoiden välillä, kehittää jäsenten tietotaitoa ja toimia yhteisymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden puolesta. Näihin tavoitteisiin pyritään järjestämällä rautatiealaan liittyviä seminaareja, tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja sekä kotimaisella että pohjoismaisella tasolla.

NJS myötävaikuttaa rautatiealan kehitykseen monin tavoin kuten jakamalla tietoa, ideoita ja kokemuksia. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen seminaareja, retkiä, opintomatkoja, tutustumiskäyntejä ja yhteispohjoismaista ohjelmaa, joiden sisältö on sekä poikkiammatillista että harrastuspohjaista. Tavoitteena ovat korkeatasoiset ja ajankohtaiset aktiviteetit.

Päämääränsä tukemiseksi yhdistys julkaisee lehteä ”Nordisk Järnbanetidskrift (NJT), joka ilmestyy 5 kertaa vuodessa ja se kuuluu jäsenetuihin.

Yhdistys on poliittisesti riippumaton. NJS on jaettu ammattijaostoihin, joilla on omat vastuuhenkilönsä. Jaostot järjestävät oman alansa toimintaa mm. jaostokokouksia, erilaisia seminaareja ja tutustumisretkiä.

Vuonna 1998 vahvistettiin NJS:n uudet säännöt ja samalla päätettiin kuudesta jaostosta:

    A-jaosto: Hallinto, talous, henkilökunta, informaatiotekniikka, liikennepolitiikka ja yhteiskuntasuunnittelu

    B-jaosto: Infrastruktuurikysymykset: ratatekniikka

    E-jaosto: Infrastruktuurikysymykset: sähkö-, opastin- ja teletekniikka

    K-jaosto: Asiakassuhteet ja markkinointikysymykset

    M-jaosto: Liikkuva kalusto, kalustotekniikka, kaluston kunnossapito ym.

    T-jaosto: Liikennesuunnittelu, liikenteen ohjaus ja liikennetuotanto

Uusi jäsen voi valita näistä kuudesta sen, jonka toimintaan haluaa ensisijaisesti osallistua.

YHTEYSTIEDOT /KONTAKTER

Arja Aalto, puheenjohtaja

+358 40 548 7572, aaltoak@gmail.com

Viola Boström, sihteeri

Nissaksentie 3 B 14 01200 Vantaa, puh. + 358 40 1341121, vbostrom@gmail.com

Jaostojen puheenjohtajat:

A-jaosto         Pirjo Huvila, p.huvila@gmail.com

B-jaosto         Max Lagerström, max.lagerstrom@sitowise.com, varapuheenjohtaja

M-jaosto        Juha-Matti Vilppo, Väylävirasto puh. +358 295 343985, juha-matti.vilppo@vayla.fi

K/T-jaosto      Hallitus vastaa yhteisesti jaoston toiminnasta

E-jaosto         Jyrki Saarro, Sweco Infra & Rail Oy puh +358 40 8621 064, jyrki.saarro@sweco.fi

lisäksi hallituksessa toimii Anders Järvenpää, anders.jarvenpaa@brev.fi