Priser fra 1.04.16:

Pris

Single Vipper extention

1650

Etterfyll 3 uker

750

Volum Vipper extension

2100

Kun ytterkant, 1time

850

Fjerning

350