Zondag 22 - 4 - 2018

Ochtenddienst (9:30)

Voorganger: Ds. G. van Dijk

Thema: ‘Vraag en er zal je gegeven worden’


Deze dienst is georganiseerd door de oudste catechisatiegroep

Vooraf: Luisterliederen: Majesty / Oceans, in plaats van orgelspel

Welkom en Mededelingen
Opwekking 640 Ik hef mijn ogen
Votum en groet
Opwekking 488 Heer ik kom tot U
Gebed
Collecte
Opwekking 544 Meer dan rijkdom
Kindermoment
Kinderlied  (Als je bidt zal Hij je geven)
Bijbellezing Matteüs 7:7-11 ‘Vraag en er zal je gegeven worden’
Psalm 77:3
Overdenking
Luisterlied:  The Promise (NL ondertiteld)
Gebed  
Opwekking 518 Heer U doorgrondt en kent mij
Zegen

Middagdienst (16:30)

Voorganger: Ds. G. van Dijk

Thema: ‘Wat gaan we doen vandaag?’


Gezamenlijke dienst met de GKV. Aansluitend broodmaaltijd & preekbespreking

Welkom en mededelingen
Opwekking 715 Wat hou ik van uw huis
Votum en groet
Opwekking 598  Machtige Heer, grote verlosser
Gebed
Collecte
Opwekking 436 Onze Vader
Schriftlezing Nehemia 1
Opwekking 505  Vader van de schepping
Verkondiging
Opwekking 497 Ik wil leven door uw Geest
Dankgebed
Opwekking 665 Tot aan die dag
Zegen