Zondagmorgen 22 maart 9.30 uur

  Welkom en mededelingen

  Votum en groet

  ¯ Als alles duister is (Liedboek 598)

  Gebed

  Kindermoment

  ¯ Je hoeft niet bang te zijn (Liedboek 935)

  Schriftlezingen:  

  §  1 Koningen 17: 10-16 (Elia en de weduwe)

  §  Johannes 12: 20-28 (Jezus en de graankorrel)

  Overdenking

  Gebed

  ¯ Ik hef mijn ogen op (Opwekking 640)

  Zegen

  ¯ Ik heb U nodig Heer (Opwekking 763)