VT18

vecka

1 (måndag, ½ klass, 40 min)

2   (tisdag, 30 min)

3 (onsdag, 30 min)

glosor

2

Läs brev (både tyst och högt) och börja skriva ett svar

(skriftlig interaktion och produktion)

Fortsätt att skriva ett svar på breven

(skriftlig interaktion och produktion)

½-dag för IUP-samtal, lektionen går bort

3

Fortsätt att skriva ett svar på breven, rita en bild

(skriftlig interaktion och produktion)

Fortsätt att skriva ett svar på breven, rita en bild

Läxa till v. 4

(skriftlig interaktion och produktion)

Skriv färdigt ditt brev

Läs ditt brev högt och spela in i Showbie

(muntlig produktion)

Verb i då-tid

4

“loppor”

(skriftlig interaktion och produktion)

“loppor”

(skriftlig interaktion och produktion)

Använda lopporna

(muntlig interaktion och produktion)

5

Använda lopporna!

(muntlig interaktion och produktion)

The Game 5

Kahoot

Glosförhör!

The senses practice (denna länk funkar bara på en dator)

Elevspel.se

+ övningar i Showbie

The Five Senses

6

Speed dating with fortunetellers!

Write a text about your mother.

Write a text about your father.

Elevspel.se uppdrag:

he/his, she/her

Vikarie

 (Barbro Nationella prov)

Muntliga övningar

The Game 6

Skriv in glosorna i skrivboken

- Alla glosorna om tid

- Bara de glosor du inte redan kan från The Game 6

 • What day of the week is your favorite? Why?
 • What month do you like most? Why?
 • When do you go to bed?

What time is it?

7

Klockan

Elevspel.se:

What time is it?

Veckodagarbb

Days of the week

Days of the week video

Months

Glosförhör

Time lyssna

Time läsa

Listening comprehension

 (10 m (Showbie)

The Game 6 glosor

8

Speed dating: time

Glosförhör The Game 6

Skriv in glosorna i skrivboken, bara de du inte redan kan.

Idrottsdag!

The Game 7 glosor

Body and clothes

Body

Elevspel.se Body

The Body Part Song

9

Sportlov

10

The Game 7

Body and clothes

Fortsätt skriva/träna på glosorna

Body

Elevspel.se Body

The Body Part Song

Text läs i par

Film

Write: describe the children in the picture! Write in your blue notebook.

 • Have you ever been to a hospital?
 • What is your favorite piece of clothing?
 • Which of your body parts is your favorite, and why?

Listening comprehension (10 min)(Showbie)

Repetition glosor från v. 6 (time, days and months)

11

Speed Dating (Body and clothes)

glosförhör The Game 7

The Game 8

Skriv in glosorna i skrivboken, bara de du inte redan kan.

Studiedag

The Game 8 glosor

12

Sv speed dating

Diskutera

 • What is your favorite food?
 • What did you have for breakfast?
 • What do you think about school lunches?

Läsa en meny

meny övningar

Enskilt, i par, eller med Mrs. Anthony

Skriv svar på frågorna nedan i din blå skrivbok:

 • What is your favorite food?
 • What did you have for breakfast?
 • What do you think about school lunches?
 • What is your favorite restaurant and why (because)?

b13

glosförhör The Game 8

Repetera övriga glosor

Vetenskapens hus

14

Påsklov

15

Speed Dating (food)

The Game 9: 

The Game 9 på SLI

Feelings

Skriv in glosorna i skrivboken, bara de du inte redan kan.

Feelings

Feelings 2 (listen and speak)

Repetition från v. 8 ( food)

The Game 9 glosor

16

Write answers in your notebook:

 • Who makes you laugh?
 • What makes you cry?
 • Have you ever been in love?

Glosförhör! (The Game 9/ feelings)

The Game 10

The Game 10 på SLI

Skriv in glosorna i skrivboken, bara de du inte redan kan.

Familytree

The Game 10 glosor

17

Skriv faktatext om Avicii

Konsertdag!

Glosförhör + repetition gamla glosor

Läsa upp faktatexterna

18

Studiedag

Lov

Third person s film

Third person s

övningar

19

Make your own board game!

The Grammar Company

Question words

Write about your best friend!

Interview each other about your friends.

Square dancing!

20

Make your own board game!

Little Red Riding Hood

Say no to Bullying

21

Make your own board game!

Helping others

Football World Cup

22

Play board games

The Sneaky Rabbit

The Clever Monkey

23

Tips for learning English

Lov

24

Mentorsdag

Skolavskutning!

HT17

vecka

1 (måndag, ½ klass, 40 min)

2   (tisdag, 30 min)

3 (onsdag, 30 min)

glosor

35

Diagnos/utvärdering:

“All about me”

Outside?: Back to School Bingo

Outside: Nature walk

36

Finish “All about Me”

Color “All about Me”

Barbro på Naturskolan med 4Ma/vikarie

colors

37

Color “All about Me”

Fadderdag

Learn the colors, write in notebook

38

Learn the colors, write in notebook

Swap Seats game + color (Kahoot)

alphabet

ABC-song

game

39

Intro: The alphabet

Intro: Ordinal numbers

Practice

numbers

40

Theme: family

birthdates, pronouns

Write about your family

(skriftlig produktion)

Mall elevtext, att skriva av. Lägg till information om dig och din familj.

(skriftlig produktion)

pronouns

41

Theme: Where you live,

location words

house words

prepositioner

Quizlet: Furniture

Write and describe your house, tell where you live (Sollentuna) Läxa till nästa vecka, v. 42: skriv färdigt texten om dig själv, alla delar.  Mall elevtext,

(skriftlig produktion)

Practice

 house words

prepositioner

location/

prepositions

42

Vikarie

Skriva färdigt text och glosor

Läxa till nästa vecka, v. 43, spela in dig när du läser din text på Showbie (Eng, All about Me)

(muntlig och skriftlig produktion)

Practice for Open House

(muntlig produktion)

43

Kompledigt...

Halloween (mu-lektion på tisdag)

The Game 1

Greetings

hörförståelse

The Game 2

Arrow game with numbers

(Halloween Party/Dress up on Friday)

hörförståelse

Halloween

The game 1 glosor

The game 2 glosor

44

Höstlov

45

Teater

The Game 3

Play Simon Says

hörförståelse

Julklappen

The game 3 glosor

46

Hemlig kompis

Mystery Skype

Which country?

(muntlig interaktion och produktion)

(hörförståelse)

The Game 4

hörförståelse

Sports

Hobbies

47

Speed dating:

Dialogues 1

Dialogues 2

(muntlig interaktion och produktion)

Mystery Skype continues…

Which state?

(muntlig interaktion och produktion)

(hörförståelse)

The story of Thanksgiving

+Quizlet

(hörförståelse)

Thanksgiving

48

Write Christmas cards to our penpals in Australia

(skriftlig interaktion och produktion)

Write Christmas cards to our penpals in Australia

(skriftlig interaktion och produktion)

Hobbies/sports

Play, Do or Go?

Play, Go, or Do?

Fota ditt brev, lägg in i Showbie.

Läs ditt brev högt för dig själv 3 gånger, sedan spela in dig i Showbie när du läser högt en sista gång.

Christmas

49

My Favorite Day-Christmas

text i Showbie

(läs och hörförståelse)

Santas Little Helper

text och övningar i Showbie

(läs och hörförståelse)

review numbers between 10 and 20,

and he/his, she/her

50

Intervjua varandra, sedan berätta om varandra

(muntlig interaktion och produktion)

Reading Test

Utvärdering, planera IUP-samtal

he/his, she/her

51

Mystery Skype/ helklass

(muntlig interaktion och produktion)

Utvärdering, planera IUP-samtal

Short film about Australia

rep i fillan