Самостійна робота:

“Закони збереження”.


Мета.

Освітня. Перевірити знання, уміння та навички розв’язування задач по темі “Закони збереження”.

Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру оформлення розрахункових задач.

Тип уроку. Перевірка знань, умінь, навичок.

Прилади та матеріали для роботи з учнями:

План

  1. Організаційний момент.
  2. Виконання завдань контрольної роботи.
  3. Домашнє завдання.
  4. Задачі та завдання для самостійного розв’язування.
  5. Для допитливих.

Хід уроку


  1. Організаційний момент.

  1. Виконання завдань самостійної роботи.

  1. Домашнє завдання.

  1. Перевір себе.

  1. Для допитливих.