EXÀMENS EXTRAORDINARIS
2n BAT – JUNY 2017

Hora

Dijous, 22

Divendres, 23

Dilluns, 26

08:30-10:00

Pendents de 1r BAT:

 • Valencià
 • Matemàtiques CCSS)
 • Història

Castellà: Llengua i Literatura II

Economia de l’empresa

Història de l’art

Dibuix Tècnic II

Química

10:00-11:30

Pendents de 1r BAT:

 • Anglés
 • Castellà

--------------------------------

Optatives

 • Psicologia
 • Cultura audiovisual
 • Francés
 • Tecnologia industrial

Anglés

Optatives

 • Història de la filosofia
 • CTM
 • TIC

11:30-13:00

Valencià: Llengua i Literatura II

Matemàtiques aplicades a les CCSS II

Llatí II

Matemàtiques II

13:00-14:30

Història d’Espanya

Física

Biologia

Geografia

Lliurament de notes: 28 de juny, a les 11:00