Published using Google Docs
Gæt tankerne.doc
Updated automatically every 5 minutes

Gæt tankerne: skema til folkevisen Ebbe Skammelsøn

Hvad tænker karaktererne?

Handlinger

Tanker

Peder lokker Adelus til at svigte Ebbe og gifte sig med ham i stedet.

Hvad tænker Peder?

Adelus siger ja til Peder.

Hvad tænker Adelus?

Ebbe sætter sværdet i siden og rider hjem til sin fædrene gård.

Hvad tænker Ebbe?

Ebbe møder sine søstre og giver dem smykker: ’Dem havde jeg agtet min fæstemø’.

Hvad tænker Ebbe?

Ebbes ene søster beder Ebbe ride væk: ’tøver du her i denne nat, det bliver os alle til kvide’.

Hvad tænker søsteren?

Ebbes moder beder ham blive og være medvært ved Peders og Adelus’ bryllup.

Hvad tænker moderen?

Adelus: ’Al den tro, jeg eder gav, den har Peder, eders broder; men alle de dage jeg leve må, jeg vil eder være for moder’.

Hvad tænker Adelus?

Ebbe: ’Jeg loved jer ikke til min moder, jeg loved jer til min viv!’

Hvad tænker Ebbe?

Adelus: ’Slår I Peder, eders broder, ihjel, siden skal i mig miste!’

Hvad tænker Adelus?

Ebbe slår Adelus ihjel.

Hvad tænker Ebbe?

Peder:  ’Så gerne  vil jeg dig unde at sove hos bruden i nat’.

Hvad tænker Peder?

Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vild

Hvad tænker Ebbe?