ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я                

                                                                          

від __ __________  2017 року                     смт Підволочиськ                        №__

 

Про  встановлення ставок  місцевих  податків і зборів

на території Підволочиської селищної ради на 2018 рік

    

Відповідно до статті 7, пункту 12.3 статті12, абзацу четвертого підпункту 266. 4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284  Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», за рекомендацією постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку,  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

                          I. Встановити з 1 січня 2018 року податок на майно:

I.1.  Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

I.1.1 Затвердити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб:

- для  житлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних осіб -

0,15%  від розміру  мінімальної заробітної плати  за 1 кв.м. бази оподаткування;

- будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку – 0,5 %  від розміру  мінімальної заробітної плати;

- будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі,  будівлі для конторських та адміністративних цілей - 0,5 % від розміру  мінімальної заробітної плати;

- будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів ,їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування - 0,5 % від розміру  мінімальної заробітної плати;

- гаражі –гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки - 0,5 % від розміру  мінімальної заробітної плати;

- будівлі промислові та склади – 0,15% від розміру  мінімальної заробітної плати;

  - будівлі та приміщення сільськогосподарського призначення, а саме: телятники, корівники, конюшні, споруди для вирощування молодняку, свинарники, будівлі птахівництва (пташники для вирощування бройлерів,                                                     

дорослої птиці і молодняка, інкубатори), молочні комплекси. Будівлі для зберігання сільгосппродукції, а також споруди, що використовуються в якості технологічних (переробка м’ясо-молочної та зернової продукції), транспортних і ремонтних об’єктів, та інші – 0,1% від розміру  мінімальної заробітної плати;

- господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо - 0%;

- інші будівлі - 1%  від розміру  мінімальної заробітної плати.

   I.1.2. Затвердити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для юридичних осіб:

           - для  житлової нерухомості, яка перебуває у власності юридичних осіб 0,3  %   від розміру  мінімальної заробітної плати  за 1 кв.м. бази оподаткування

- для нежитлової нерухомості, яка перебуває у власності юридичних осіб розміру  мінімальної заробітної плати  за 1 кв.м. бази оподаткування:

- будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку - 0,75 % від розміру  мінімальної заробітної плати;

- будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі,  будівлі для конторських та адміністративних цілей – 0,5  % від розміру  мінімальної заробітної плати;

- будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування -0,75% від розміру  мінімальної заробітної плати;

- гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки -0,75 % від розміру  мінімальної заробітної плати  ;

- будівлі промислові та склади - 0.2%  від розміру  мінімальної заробітної плати;

- господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо-0%

- інші будівлі -1%

I.1.3. Звільнити від оподаткування  об’єктів  нерухомості учасників АТО, учасників бойових дій, чорнобильців, інвалідів І та/або ІІ групи, одиноких матерів, що виховують 2-х або більше дітей віком до 18 років, релігійні організації, статути, яких зареєстровані в установленому  законом порядку .         

I.1.4 Пільги з податку на нерухомість, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 п. 266 ст. 266 Податкового кодексу для фізичних осіб не застосовуються до:

-об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої пп. 266.4.1зазначеного пункту (пільга у вигляді зменшення оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуваютьу власності фізичної особи платника податку);

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власником з метою одержання доходу (здабться в оренду, лізінг, позичку,використовуються у підприємницькій діяльності) (пп. 266.4.3    п. 266.4 ст. 266 Кодексу).

I. 1.5. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку, становить

- для житлових будинків(будинку) незалежно від їх кількості  –120м.кв.,

- для квартир(квартири) незалежно від їх кількості  60 м.кв.

- для різних типів житлової площі-180 м.кв

 I.1.5.1 За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичниї  особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), сума податку  збільшується на 25000 грн. на рік за кожен об’єкт житлової нерухомості (його частки)

I.2.  Встановити ставки податку на майно в частині плати за землю (земельного податку):

 Встановити наступні річні ставки земельного податку у відсотках від нормативної грошової оцінки землі:

I.2.1. За земельні ділянки різного функціонального використання,  в тому числі які перебувають у постійному користуванні і власності суб’єктів господарювання – в розмірі 1 відсотка (за виключенням земельних ділянок, вказаних в п. І.2.2 - І.2.9);

 I.2.2. за один гектар сільськогосподарських угідь:

        - для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5 відсотка;

        - для багаторічних насаджень - 0,3 відсотка;

        - для  фізичних осіб, землі  яких  передано  юридичним  особам, що  перебувають  на  загальній  системі  оподаткування – 1 відсоток.

I.2.3. За один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються:

-  за сільськогосподарські угіддя - відповідно до пункту І.2.2. цього рішення;

- за ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими, житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами, - відповідно до пунктів І.2.4- І.2.9. цього рішення;

I.2.4. За земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – 0,03 відсотка;

I.2.5. За земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об'єктах історико-культурного призначення місцевого значення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у розмірі 1,0 відсотка.

I.2.6. За земельні ділянки (у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, та земельні ділянки, на яких розташовані аеродроми – 0,3 відсотка;

I. 2.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах І.2.4. та І.2.6. цього рішення, іншим суб'єктам, податок за площі, що надаються в оренду,

обчислюється відповідно до пункту І.2.1 цього рішення від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного

коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря;

I. 2.8. За земельні ділянки, надані для розміщення об'єктів енергетики (в межах та за межами населених пунктів), які виробляють електричну енергію з   

відновлюваних джерел енергії – 0,3 відсотка;

I.2.9. За земельні ділянки, що знаходяться за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено – 5 відсотків від середньо грошової оцінки ріллі по області;

 I.3.  Встановити ставки податку на майно в частині плати за землю (орендної плати за землю):

  Встановити наступні розміри річної орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки землі:

I.3.1 за земельні ділянки різного функціонального використання – в розмірі 3 відсотків , за виключенням наступних земельних ділянок :

за земельні ділянки площею до 0,01 га (включно):

- розмір  орендної  плати  встановлюється  не  нижчому  розмірі  земельного  податку  встановленому  для  відповідних  категорій

- для розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності – в розмірі 4 відсотки;

- для розміщення та обслуговування кіосків та павільйонів по ремонту взуття, годинників, одягу – в розмірі 3відсотка;

- для розміщення та обслуговування кіосків, павільйонів по торгівлі тютюновими виробами, розміщення гральних автоматів – в розмірі 12 відсотків;

- за земельні ділянки для розміщення та обслуговування ринків -в розмірі 3 відсотка;

- торгових центрів,магазинів, торгових комплексів - в розмірі 6 відсотків;   

- банківських, фінансових та кредитних установ – в розмірі 12 відсотків;

- за земельні ділянки для розміщення та обслуговування автозаправних станцій - в розмірі  10 відсотків;

- за земельні ділянки для обслуговування прибудованих орендованих, викуплених та інших нежитлових приміщень – в розмірі 3 відсотків;

- за земельні ділянки для будівництва та обслуговування гаражних кооперативів – в розмірі 3 відсотків;

- за земельні ділянки надані для обслуговування існуючих та новозбудованих багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків – в розмірі 3 відсотків;

- за земельні ділянки, надані громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, індивідуальних гаражів – в розмірі 3 відсотків;

- за земельні ділянки надані громадянам для ведення особистого господарства, сінокосіння та випасання худоби, садівництва і городництва – в розмірі 3 відсотків;

I.4.  Звільнити з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. від сплати земельного податку

-заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

-дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, суду, поліції, ДСНС, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державну прикордонну служба України, що утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, релігійні організації,заклади ветеринарної медицини, організації та установи, які належать до  комунальної власності;

-дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

-дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, інвалідів 1 і 2 групи, учасників АТО, багатодітні сім’ї, пенсіонерів, військовослужбовців та їх сім’ї, учасників бойових дій.

I.5 Встановити транспортний податок:

Об"єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізовує державну політику  економічного розвитку, за методикою  затвердженою КМУ, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля та розміщується на офіційному веб- сайті.   

         I.5.1 У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного місяця, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

        I.5.2Відповідно до пп.267.4 ПКУ ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об"єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті.

 ІI. Встановити з 01.01.2018р ставки єдиного податку:

 для фізичних осіб- підприємців платників єдиного податку першої-другої груп у відсотках (фіксовані ставки):

II.1. 10% для платників єдиного податку першої групи від  розміру  прожиткового  мінімуму;

II.2. 15% для платників єдиного податку другої групи від розміру  мінімальної заробітної плати.

III. Затвердити Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1).

 Затвердити Положення по єдиному податку. (додаток 2).

Затвердити Положення по  земельному податку  (додаток 3).

ІV. Про прийняте рішення повідомити  фінансове управління Підволочиської селищної ради, Підволочиське відділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській  області та оприлюднити на офіційному веб-сайті Підволочиської селищної ради. 

. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку.

 

 Селищний голова                                                                        В.Г. ДАЦКО