IRAES 21 sarearen urteko bileraren akta

Eibar, Armeria Eskola, 2016ko irailak 16. 9:30-12:30.

Gaiordena:

-   -   -    -   -   -

Partehartzaileak: 30 ikastetxe, 32 ordezkari, 3 ingurugelakide

1.- IRAES 21 sarearen ibilbidea 2015-16 ikasturtetik azaltzen da aurkezpen baten bitartez: https://drive.google.com/open?id=1Sqe9Pgy0hW0WQ25VrKpYakD6zqPR9Iv2WK3hERkd6JY 

Proposatutauko helburuak

Garatzeko ideiak

 1.- IKASLEAK

a)      Ikasleen autonomia eta protagonismoa areagotzea IRAES sarean

    Bloga jarraitu. Confint jarraitu.

    LHkoentzat proposamen ezberdinak egin.

    Lan proposmenak oso gidatuak eta behar den denbora egokia izatea.

    Ikaseen partaidetza gehitzeko asmoz belaunaldien arteko harremanak eta hartu emanak areagotzea proposamenetan.

    Bideratuta eta epe malguak erabiltzea, aurreko ikasturtean egin den bezala.

    Lan proposamenak inguru hurbilekoak izatea edo gaiak ikasleen interes hurbilekoak izatea.

    Ikasleen ardurak ondo banatzea.

    Lana talde txikietan –komisioak- antolatzea.

    Estatuko Confint-ari buruzko erreflexioa egitea, hobekuntzak proposatzeko.

2.-KOMUNIKAZIOA:

a)      IRAESetik datozen proposapenak etapa guztietara zabaltzea

b)      EA21ko koordinazio bileretan IRAES sarearen berri eman

    Lana denok egin behar

    IRAES taldeak zabaldu

    Ikastetxeetako webguneak IRAESeko bitartekaria bihurtu.

    EA21 Koordinazio bileretan IRAES sarearen berri eman bai kideek, bai Ingurugelako aholkulariek

    Ikastetxe barruan IRAES bloga zabaltzea, berriak ematea…

    Ikasleak beraiek izatea esperientzia berri ematen dutenak

3.- PARTAIDETZA:

a)      Partaidetza handitu (gurasoak)

b)      Udal inplikaziko maila handitu

c)       Beste eskola jasangarrien sareekin harremantzea (*)

    Gurasoek dituzten beharrak identifikatzea eta interes horietatik parte-hartzea

    Sarea izan daiteke tresna egokitua, sarearen garrantzia azpimarratu udalekiko harremanetan

    Kontziente egin beste sare batzuetan era parte hartzen dugula

    ESenRED, Let’s Take Care of the Planeta (Europa) edota Unescoko Eskolen Sarea sareekin lankidetza bilatu

4.- EBALUAZIOA:

a)          Ebaluaziorako tresna amankomuna sortzea

[Ez dago ekarpenik, Ingurugelatik egingo dugu bat]

Hausnarketa: zeintzuk puntu dira zure ikastetxean...

Helburua

Txarto

Kili-kolo

Ondo

1a ikasleen autonomia

4

3

6

2a IRAES-ko proposapena zabaltzea

2

8

2

2b Koordinazio bileretan IRAES-eko berria

1

4

7

3a Partaidetza: gurasoak

9

2

1

3b: Partaidetza Udal maila handitzea

5

3

0

3c: Partaidetza: beste ikastetxeekin harremantzea

3

3

4

4. helburua, ebaluazioarena, Ingurugelaren lana zen baina ikasturte berezia izanda ez da ezer egin.

Legenda:

Txarto

Kili-kolo

Ondo

Azpimarratzekoak dira eman den erantzun positiboa,

Emaitza eskasagoak agertzen dira:

Balorapenekin batera egin diren komentarioak

1a

Ikasleen autonomia eta gurasoen parte-hartzea punturik zailenak, zaila izan da autonomia garatzea, ikastetxeko taldearen inplikazioa eskasa izan da, ikasleen autonomia eskasa jardueraren aurrean. Gainontzeko irakasleen inplikazioa eskasa, ikasleen autonomia areagotu behar,

2a

web gunean info , 2a etapen arteko koordinazioa zaila, IRAESen berri eman dugu ikastetxean,

2b

Zaila da Batxilergoan, errazagoa DBHn,

3a

interesa falta, gurasoei hurbiltzea zaila da. gonbidapena zabaltzen da, gurasoekin harremanak lotu egin dugu,

3b

udal maila interesgarria da baina baita ezezaguna, udaletxeak EA21eko programa jarraitzen du., Udalarekin lotura eskolak zabaldua,

3c

IRAESekoek egin dute, baina ESenRED zaila da, ez genuen egin pasa den urtea, Beste ikastetxeekin harreman gutxi

Beste

Jarduerak egiteko epe estuak; Proposamenak hurbilak, belaunaldien arteko lana, Jarduerak: ikasleengandik urbil, kopuru egokia, malgutasuna epeetan LH ikasleentzako motibagarriak

Euskadiko Confint-eko bozketa prozesua hobetu behar da

•        2016-17 ikasturterako IRAESeko helburu eta lan proposamenak

Proposatutauko helburuak

Ekintza proposamena / Arduraduna

1.-KOMUNIKAZIOA

 1. Bide ezberdinak erabili: txoko berdea, (IRAES kuboak) web-orria, inaugurazioa, IRAES21 aurkezpena, geletan jarduerak zabaltzeko tartea eman.../IRAES Taldea
 2. IRAES21 ikasleak bloga zabaltzea/IRAES Taldea
 3. LH-DBH ikastetxeetan LH parte araztea, etapa guztietan zabaltzea. Ikastetxe handietan IRAES  Talde ezberdinak sortu LH eta DBHrako/ Koord
 4. Koordinazio batzarretan IRAES-i buruz informazioa zabaldu /Ingurugela-koord

2.- EBALUAZIOA

 1. Ikastetxe guztiek ebaluazioen eredu berdina erabiltzea /Ingurugela
 2. Ikasleei protagonismo ematea ebaluazioan. Ikasleen lana autoebaluatu baina irizpide garbiekin eta urte osoko ibilbidea kontuan hartuta/Ingurugela/IRAES Taldea
 3. Ingurugelak ere ebaluatu beharko luke ikasleen lana/Ingurugela
 4. Confint-ean aukeraketa prozesua bideratzeko tresna bat izatea (irizpideak dituena) /Ingurugela

3.- PARTAIDETZA

 1. Udal foroetan IRAESeko informazioa zabaldu/IRAES taldea
 2. Guraso elkarteari zabaldu IRAES proiektua / Koord. IRAES taldea
 3. Guraso elkarteari IRAES proiektua zabaltzea eskatu (tokiko agenda 21ean, udal mailan...)/koord.
 4. Proposamenetan ikasleek ikustea interesgarria familia inplikatzea, galdetzea (aurreko gabonetako lan proposamenaren antzera)/Ingurugela
 5. Udalari zabaltzea herriko kideen partaidetza eskala ezberdinetako partaidetza, teknikariak aprobetxatu eta zabaltzea emaitzak/ IRAES Taldea, koord.
 6. Proposamenak aukera ematea Irakasle ezberdinen curriculum garatzeko eta ebaluatzeko/Ingurugela. Koord.
 7. Ikasleei errekonozimendu bat egitea  (ikasturte bukaeran, ebaluazioan…)/Zuzendaritza, irakasleria, koord.
 8. Jasangarritasun Hezkuntza, EA21 proiektua, IRAES proiektua,  curriculumean ematea tokia. Zehartasuna gauzatzen (hau, gehien bat, Eskola Agenda 21 proiektuari dagokio)
 9. Proiektuetan jasangarritasunaren ikuspegia (hau, gehien bat, Eskola Agenda 21 proiektuari dagokio)

 4.- IKASLEAK

 1. Aurreko urteko lan proposamenekin jarraitzea: ikasleekin lotura zuzena daukatenak arrakastatsuak (abenduan kontuz, lan gehiegi suposatzen duena ekiditu, abstraktuak diren lanak  ekiditu…)  /Ingurugela
 2. Ikasleei protagonismo gehiago eman erabakiak hartzeko garaian/Koord.
 3. Ikasleek izatea ordutegi eta leku finko bat izatea (posiblea den neurrian, ez ordutegiz kanpo eta barne arautegiak baimendua) / Zuzendaritza-Klaustroa
 4. Ikasleak boluntarioak izatea/ Koord. Iraks.

5.- CONFINT

 1. Confint mantentzea
 1. Confint egiteko laguntza izatea: adibide, aholku, bisitak, gidak… /Koord- Ingurugela

6.- FORMAKUNTZA

 1. Formazioa izatea / Ingurugela

7.- SAREAN LAN EGIN

 1. ESenREDeko proposamenei erantzuna eman / IRAES Taldea
 2. Europako Saretik datozen proposamenei erantzuna eman: Twin-school / IRAES Taldea


Proposatzen da 2016-17 ikasturteko kronograma (oraindik lan proposamen batzuk zehaztu barik):

Agente

1. hiruhilabetea

2. hiruhilabetea

3. hiruhilabetea

Ikastetxeak / irakasleak

1.C. LH-DBH ikastetxeetan LH parte araztea, etapa guztietan zabaltzea. Ikastetxe handietan IRAES  Talde ezberdinak sortu LH eta DBHrako/Koord

1.D. Koordinazio batzarretan IRAES-i buruz informazioa zabaldu /Ingurugela-koord

2.B. Guraso elkarteari zabaldu IRAES proiektua / Koord. IRAES taldea

2.C. Guraso elkarteari IRAES proiektua zabaltzea eskatu (tokiko agenda 21ean, udal mailan...)/koord.

2.E. Udalari zabaltzea herriko kideen partaidetza eskala ezberdinetako partaidetza, teknikariak aprobetxatu eta zabaltzea emaitzak/ IRAES Taldea, koord.

2.F. Proposamenak aukera ematea Irakasle ezberdinen curriculum garatzeko eta ebaluatzeko/Ingurugela. Koord.

2.G. Ikasleei errekonozimendu bat egitea  (ikasturte bukaeran, ebaluazioan…) /Zuzendaritza, irakasleria, koord.

3.B. Ikasleei protagonismo gehiago eman erabakiak hartzeko garaian/Koord.

3.C. Ikasleek izatea ordutegi eta leku finko bat izatea (posiblea den neurrian, ez ordutegiz kanpo eta barne arautegiak baimendua) / Zuzendaritza-Klaustroa

3.D. Ikasleak boluntarioak izatea/ Koord. Iraks.

5.B. Confint egiteko laguntza izatea: adibide, aholku, bisitak, gidak… /Koord

Ikasleak

Urria.

1.lan proposamena (lp) :

 • IRAES taldeak osatu.
 • Aurkezpena blogean
 • Ikasturtean zehar egingo diren ekimenei buruzko ebaluazio irizpideak ezarri

Azaroa. 2. lp:

Abendua. 3. lp:

Urtarrila.

 • 4. lp

Otsaila.-

 • 5. lp

Martxoa. 

 • Eskolako Confint

Apirila. 

 • Eskolako Confint

Maiatza. 

 • Maiatzak 17: Euskal Confint
 • Europako sarea eta ESenRED: ekainak 5 ekintza
 • Ekinaren eguna

Ekaina. 

 • Confint-aren edu-komunikazioa
 • Egindako lanari buruzko ebaluazioa ikasleen aldetik

 http://IRAES21.blogspot.com.es/

http://IRAES21-ikasleak.blogspot.com.es/

@IRAES21          https://www.facebook.com/profile.php?id=100010092708159