ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA ĐỊA CHẤT

CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT BIỂN

Việt Nam là nước có đường bờ biển dài, lại nằm trong một vị trí địa chính trị quan trọng trong khu vực, có nguồn tài nguyên biển và ven biển phong phú, đa dạng và quí giá, bao gồm các tài nguyên có thể không tái tạo hoặc tái tạo được, đã và đang được khai thác. Trong chiến lược phát triển bền vững và lâu dài của quốc gia, nguồn tài nguyên này phải được quy hoạch, khai thác sử dụng một cách hợp lý.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế vùng biển và ven biển, nguồn nhân lực đã được nhiều nơi trong nước đào tạo, đặc biệt là các trường đại học và viện nghiên cứu với các hướng ngành khác nhau như địa chất biển, hải dương học, sinh thái biển,… Trong đó khoa học về địa chất biển có một vai trò quan trọng nhất định, giúp nghiên cứu các quá trình tự nhiên như vận chuyển trầm tích, bồi tụ, tai biến địa chất, phá huỷ bờ, … điều kiện địa chất công trình biển, quy luật phân bố các khoáng sản biển và ven biển,…Các nghiên cứu trên góp phần vào quy hoạch sử dụng và bảo vệ tài nguyên biển Việt Nam.

Hiện nay nguồn nhân lực về địa chất biển tại phía Nam Việt Nam vẫn chưa có cơ sở đào tạo, nên Khoa Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM xin mở hướng đào tạo chuyên ngành này.

1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH ĐỊA CHẤT BIỂN

1.1. Mục tiêu chung

        Chuyên ngành địa chất biển, thuộc Khoa Địa chất với mục tiên đào tạo đội ngũ Cử nhân Địa chất, chuyên ngành Địa chất biển có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Sinh viên được trang bị các phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại, các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lãnh vực địa chất biển nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung, vùng ven biển và biển nói riêng. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực tham gia vào các vị trí công tác ở các đơn vị khác nhau như Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, cơ quan quản lý, các Trường Đại học, Cao đẳng …

1.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo chuyên ngành Địa chất Biển trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như sau:

  1. Kiến thức
  1. Kỹ năng

b.1. Các kỹ năng cứng

b.2. Các kỹ năng mềm

  1. Phẩm chất đạo đức
  1. Vị trí việc làm việc sau tốt nghiệp

Cử nhân Địa chất chuyên ngành Địa chất biển có thể làm việc tại các cơ quan, công ty của Việt Nam hay nước ngoài như: Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, Liên đoàn Địa chất biển, các đơn vị hành chính sự nghiệp như Uỷ ban, Sở Tài nguyên Môi trường tại các tỉnh thành giáp biển, Chi cục biển và hải đảo,… Các Công ty Khai thác khoáng sản ven biển, quản lý môi trường ven biển, các công ty xây dựng công trình ven biển…. Trong quá trình làm việc tại một số cơ quan cũng có điều kiện tham gia vào các dự án với nước ngoài,…

2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐỊA CHẤT BIỂN

        Ngành Địa chất Biển có những khuynh hướng phát triển cho tương lai ở Việt Nam và trên thế giới, trong nghiên cứu khoa học cũng như thực tiển như sau:

        - Nghiên cứu thành lập bản đồ địa chất biển, bản đồ tướng trầm tích đới ven bờ, sự tiến hoá đường bờ biển, phục hồi cổ môi trường trầm tích qua vi cổ sinh, các đặc điểm thạch học, cấu trúc trầm tích,….Sự tác động của tân kiến tạo đến trầm tích và địa mạo vùng ven bờ và thềm lục địa.

        - Quy luật phân bố, đặc điểm trầm tích, ứng dụng trong quy hoạch công trình,…

        - Quy luật phân bố khoáng sản biển, đặc biệt là sa khoáng đới ven bờ.  Tìm kiếm và thăm dò khoáng sản rắn ở thềm lục địa

        - Địa hoá trầm tích vùng ven bờ và ứng dụng vào thực tiển

        - Các tai biến môi trường ven bờ và dự báo. Hệ quả mực biển dâng đến môi trường vùng ven bờ

        - Phân vùng quản lý hợp lý đới ven bờ theo các đặc điểm địa lý và điều kiện tự nhiên, địa mạo ven biển ứng dụng trong quy hoạch phát triển và dự báo,…

3. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Các giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần của chuyên ngành

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Ngành, chuyên ngành

Môn học giảng dạy

1

Nguyễn Kim Hoàng

GVC

Tiến sĩ

Thạch luận – khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản biển (DCH707)

2

Đinh Quốc Tuấn

Thạc sĩ

Thạch luận - trầm tích

Trợ giảng Tài nguyên khoáng sản biển (DCH707)

3

Lê Đức Phúc

GVC

Tiến sĩ

Thạch luận

Quản lý tổng hợp đới ven bờ (DCH709)

4

Đỗ Thị Ngọc Học

GV

Thạc sĩ

Địa mạo – tai biến địa chất

Địa hoá môi trường biển (DCH703)

5

Bùi Thị Luận

GVC

Tiến sĩ

Dầu khí – trầm tích

Môi trường trầm tích biển (DCH1702)

6

Ngô Trần Thiện Quý

GV

Thạc sĩ

Thạch luận – trầm tích

Môi trường trầm tích biển (DCH1702)

7

Ngô Thị Phương Uyên

GVC

Thạc sĩ

Địa mạo – viễn thám

Địa mạo đới ven biển và tân kiến tạo (DCH706)

8

Đỗ Thị Ngọc Học

GV

Thạc sĩ

Địa mạo – tai biến địa chất

Địa chất môi trường biển và tai biến địa chất đới ven bờ (DCH707)

Các giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các học phần của chuyên ngành

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Ngành, chuyên ngành

Môn học giảng dạy

1

Võ Lương Hồng Phước

PGS

Tiến sĩ

Hải dương học

Hải dương học (DCH704)

2

Phạm Bá Trung

Thạc sĩ

Địa chất biển

Địa chất biển (DCH701)

3

Đào Thanh Tùng

Thạc sĩ

Địa chất Dầu khí

Các phương pháp Địa vật lý biển (DCH705)