LUẬN VĂN THẠC SĨ

STT

NĂM

TÊN LUẬN ÁN

HOC VIEN CH

SL

GHI CHÚ

1

1999

Đặc điểm địa chất và thạch học Granitoit khối Côtô – An Giang

Nguyễn Ngọc Hoa

1

Ths.Nguyễn Hữu Tý

2

1999

Đặc điểm địa chất và thạch học ,khoáng vật ,thạch địa hóa Granitoit khối suối ty – Đồng Nai và khoáng hóa Au liên quan

Hồ Minh Hoa

1

Ths.Nguyễn Hữu Tý

3

1999

 Đặc điểm địa chất và thạch học ,khoáng vật  ,thạch địa hóa khối xâm nhập Suối Linh và khoáng hóa vàng lien quan

Nguyễn Văn Mài

1

PGS.Vũ Chí Hiếu

4

1999

Đặc điểm thạch học – thạch địa hóa các thành tạo magma phun trào khối núi Bình Sơn ( Hà Tiên Kiên Giang) và khoáng hóa vàng lien quan

Nguyễn Huy Dũng

1

TS. Trịnh Văn Long

5

1999

Điều kiện địa chất , thạch địa hóa các thành tạo Bazan Kainozoi muộn vùng DakTơn   Đắc lắc và khoáng hóa vàng liên quan

Mai Kim Vinh

1

TS. Trịnh Văn Long

6

1999

Đặc điểm thạch học – thạch địa hóa Granitoit Khối núi Dinh và khoáng sản

Võ Việt Văn

1

PTS. Lê Mạnh Tân

7

1999

Đặc điểm thạch học - .khoáng vật thạch địa hóa  Granitoid Khối Krông-A-M’ĐRĂC

Thái Quang

1

Ths.Nguyễn Hữu Tý

8

1999

Đặc điểm thạch học , đặc điểm thạch địa hóa các thành tạo Basaltoid vùng Bàn Lâm Mộc, định huớng sử dụng

Võ Thị Kim Loan

1

PGS.Huỳnh Ngọc Sang

9

1999

Đặc điểm thạch học  thạch địa hóa  các đá chứa Corundum vùng Làng Hồi ( Qu/ Nam) và  đông nam Chư Trê ( Gia Lai)

Ngô Thị Thanh Nhụy

1

PGS.Huỳnh Trung

10

1999

Đặc điem  thạch hoc – thach dia hoa các thành tạo Magma phun trào Khối núi Bình Sơn ( Hà Tiên – Kiên Giang ) và khoáng hóa vàng liên quan

Nguyễn Huy Dũng

1

PTS. Trịnh Văn Long

11

1998

Địa chất và thạch luận Granitoid

khối grato

Ngyễn Trung Khánh

1

PGS.Huỳnh Trung

12

1999

 Đặc điểm thạch học các thành tạo Magma phun trào vùng Nam Xuân Lộc – Đồng Nai và ứng dụng

Nguyễn Văn Hải

1

PGS.Huỳnh Trung

13

1999

Đặc điểm địa chất & thạch luận Granitoid khối sông Mang – Núi Bà

Đỗ Văn Quý

1

PTS. Trịnh Văn Long

14

2000

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa đá móng Granitoid cấu tạo ngọc bồn trũng Cửu Long

Trần Quang Nhuận

1

PGS. Vũ Quang Bính

15

2000

Đặc điểm thạch học khoáng vật thạch địa hóa Granitoid khối Chứa Chan và khoáng sản liên quan

 Đào Văn Đình

1

PGS.Huỳnh Trung

16

2001

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa các đá Basalt vùng Bể Bạc –Xuân Lộc Đồng Nai và quá trình tạo đất

Nguyễn Tiết

1

TS. Lê Mạnh Tân

17

2001

Đặc điểm thạch học khoáng vật thạch địa hóa Granitoid khối Tây bắc Và khối Đông Bắc Phương Lâm Đồng Nai

Đinh Quang Sang

1

PGS.Huỳnh Trung

18

2000

Đặc điểm thạch học  thạch địa hóa Granitoid Khối Núi Khét Tịnh Biên An Giang

Lê T. Ngọc Phương

1

PGS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

19

Đặc điểm thạch học  thạch địa hóa Granitoid Khối Trà Sơn Tịnh Biên An Giang

Lê Thị Việt Phương

1

20

2000

Đặc điểm thạch học  thạch địa hóa các thành tạo magma móng mỏ Rồng, bể Cửu Long

Phan Văn Kông

1

PGS. Vũ Quang Bính

21

1999

Đặc điểm thạch học các thành tạo magma xâm nhập vùng Định Quán, Đồng Nai

Nguyễn Thị Hiếu

1

PGS.Huỳnh Trung

22

2000

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa các th/tạo magma vùng núi Nhỏ, Vũng Tàu

Trịnh Ng.Hùng Vĩ

1

PGS.Vũ Chí Hiếu

23

1999

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa các đá Basalt vùng Ngải Chao Long Tân và ứng dụng

Phạm Hữu Vũ

PGS.Vũ Chí Hiếu

24

1998

Đặc điểm thạch học các Granitoid khối Đèo Cả - Hòn San – Gia Bạc – Núi Nhọn ứng dụng lên đá

Nguyễn Thị Bé Năm

1

TS. Lê Mạnh Tân

25

1998

Granit khối Hòn San Khánh Hòa và khoáng hóa liên quan

Bùi Thị Luận

1

TS. Lê Mạnh Tân

26

1998

Đặc điểm địa chất thạch luận Granitoid khối núi Nhọn và khoáng hóa liên quan

Nguyễn Nhựt Khoan

1

PGS.Huỳnh Trung

27

1998

Đ/điểm thạch địa hóa đá Basalt hệ tầng Cây Giáo miền Đông Nam Bộ và khả năng ngh/cứu chúng làm nguyên liệu khoáng

Dương T. Ngọc Thúy

1

PGS.Vũ Chí Hiếu

28

Đặc điểm thạch học các thành tạo Magma phun trào vùng Nam Xuân Lộc –Đồng Nai và ứng dụng

Nguyễn Văn Hải

1

29

1998

Địa chất và thạch luận Granitoid khối Cà Ná

Ngô T.Phương Uyên

1

PGS.Huỳnh Trung

30

1998

Granit phức hệ Đèo Cả và sinh khoáng liên quan miền Nam Trung Bộ

Trần Phú Hưng

1

TS. Nguyễn Tường Tri

31

1998

Địa chất và thạch luận Granitoid khối Đà Lạt và khoáng hóa liên quan

Lê Đức Phúc

1

PGS.Huỳnh Trung

32

1999

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa Granitoid khối núi Le – Đồng Nai và khoáng hóa liên quan

Lê Thị Thanh Thủy

1

PGS.Huỳnh Trung

33

1998

Đặc điểm thạch học thach địa hóa các thanh tạo magma phun trào hệ tầng Nha Trang, xam nhập phức hệ Đèo Cả và quặng hóa vùng Trảng Vim, Phú Yên

Nguyễn Kim Hoàng

1

TS. Nguyễn Tường Tri

34

2001

Đặc điểm thạch học khoáng vật thạch địa hóa các thành tạo magma vùng Núi Lớn Vũng Tàu

Trương Chí Cường

1

PGS.Huỳnh Trung

35

Đặc điểm thạch học, khoáng vật thạch địa hóa  Granitoid Khối Krông-A-M’ĐRĂC

Thái Quang

1

36

1998

Đặc điểm thạch học các thành tạo magma lô 05 – bồn trũng Nam Côn Sơn

Lưu Châu

1

PGS.Huỳnh Trung

37

1998

Thành phần đá móng mỏ Bạch Hổ, bể Cửu Long

Nguyễn Ngọc Thủy

1

PGS. Vũ Quang Bính

38

1999

Đặc điểm địa chất thạch học khoáng vật thạch địa hóa Granitoid khối Tân Lập – Hàm Tân và khoáng hóa liên quan

Nguyễn Văn Cường

1

PGS.Huỳnh Trung

39

2000

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa các thành tạo magma phun trào mafic vùng Định Quán Đồng Nai

Nguyễn Thị Huệ

1

PGS.Huỳnh Trung

40

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa các thành tạo magma khối Bà Đen Tây Ninh

Nguyễn Công Khanh

1

41

1999

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa Granitoid khối Bà Đội An Giang và khoáng hóa liên quan

Nguyễn Thanh Hùng

1

PGS.Huỳnh Trung

42

1999

Đặc điểm đia chất thạch học  khoáng vật thạch địa hóa Granitoid khối Bà Nà và khoáng hóa liên quan

Cát Nguyên Hùng

1

PGS.Huỳnh Trung

43

1999

Đặc điểm địa chất thạch học thạch địa hóa Granitoid Hồ Đá Bạc khu vực K’rong Pha và khoáng sản liên quan

Võ Văn Vấn

1

TS. La Thị Chích

TS. Nguyễn Chí Vũ

44

2004

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa Granitoid vùng Hòn Thùng và đá dựng Long Hải Bà Rịa

Phạm Quang Vinh

1

PGS.Huỳnh Trung

45

2004

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa đá móng Granitoid cấu tạo Sư Tử Đen bồn trũng Cửu Long

Phạm Mỹ Hạnh

1

PGS.Huỳnh Trung

46

2004

Phân tích cấu trúc trầm tích qua các lỗ khoan tái lập lại môi trường tr/tích khu vực cầu Kinh – An Ha, Huyện Bình Chánh, ứng dụng tìm kiếm khoáng sản

Phạm Tuấn Nhi

1

PGS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

47

2004

Xác lập môi trường tram tích thời Holoxen ở nông trường Phạm Văn Hải – Bình Chánh

Liêu Kim Phượng

1

PGS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

48

2004

Đặc điểm thạch học biến đổi sau trầm tích và ảnh hưởng của chúng đến độ rỗng độ thấm của đá chứa cát kết tuổi Oligocene – Miocene sớm mỏ Sư Tử Đen, lô 15-1 bể Cửu Long

Nguyễn Văn Dũng

1

PGS. Vũ Quang Bính

49

2004

Môi trường trầm tích và tướng hữu cơ các trầm tích Oliocene-Miocene sớm lô 15-1 bể Cửu Long

Chu Đức Quang

1

PGS. Vũ Quang Bính

50

2004

Đánh giá hiện tượng trượt lở vùng bờ sông Sài Gòn đoạn từ Hiệp Bình Phước đến Nhà Bè

Thiềm Quốc Tuấn

1

TS.Huỳnh Ngọc Sang

51

2005

Đặc điểm cơ lí đất phong hóa từ basalt vùng Xuân Lộc Đồng Nai và khả năng dung làm vật liệu đắp

Nguyễn Văn Sơn

1

TS.Huỳnh Ngọc Sang

52

2004

Đặc điểm thạch học thạch địa hóa các thành tạo Basaltoid vùng Gia Nhan – Gia Kiệm Dồng Nai

Nguyễn Thị Tố Ngân

1

PGS.Huỳnh Trung

53

2004

Đánh giá mức độ trưởng thành vật chất hữu cơ trầm tích Oligocene-Miocene trung lô 11-1 bể Nam Côn Sơn theo chỉ số màu bào tử phấn

Đặng Vũ Khởi

1

PGS. Vũ Quang Bính

54

2004

Lịch sử địa chất thời Holocene khu vực Phú Lâm huyện Bình Chánh

Ngô Trần Thiện Quý

1

PGS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

55

2006

Đặc điểm thạch học phân bố của đá phun trào núi lửa và ảnh hưởng của chúng đến sự tích tụ dầu khí ở bồn trũng Cửu Long

Phạm Tuấn Long

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

56

2006

Môi trường trầm tích và sự phân bố các tập J, I tuổi Miocene sớm lô B48/95&52/97 bể Mã Lay – Thổ Chu

Trần Thị Kim Phượng

1

TS. Nguyễn Quốc Quân

57

2007

Đặc điểm trầm tích Ologocene đới trũng Cửu Long Bắc

Phan Thị Bích Cúc

1

TS. Nguyễn Tiến Long

58

2007

Nghiên cứu sự thay đổi modun lún ép của đất đá loại sét trong quá trình nén cốt kết, ứng dụng để tính lún cho đê ở đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Phương Lan

1

GS. Nguyễn Văn Thơ

59

Mineralogizno – geochemiezne sludum sfalerytow na

Nguyễn Sĩ Anh

1

61

2007

Đặc điểm địa chất và nguồn gốc thành tạo quặng magnesit vùng Kông Queng, huyện Kong Chro tỉnh Gia Lai

Hoàng Việt Hạnh

1

PGS.Huỳnh Trung

62

2007

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng muối đến một vài đặc trưng cơ lý của đất bùn sét khu vực huyện Nhà Bè – TpHCM

Châu Hồng Thắng

1

PGS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

63

2007

Nghiên cứu đặc điểm thủy địa hóa tầng chứa nước Pleistocene của TpHCM phục vụ qui hoạch quản lí tài nguyên nước và bảo vệ môi trường bền vững

Nguyễn Thị Thu Hằng

1

PGS. Nguyễn Việt Kỳ

64

2008

Sự hình thành nguồn trữ lượng do quá trình thấm xuyên và tác động của nó đến ảnh hưởng tầng chứa nước Pliocene thượng (N22) khu vực TPHCM

Ngô Minh Thiện

1

PGS. Nguyễn Việt Kỳ

65

12/2008

Đặc điểm tướng trầm tích cổ địa lý giai đoạn Neogen đệ tứ khu vực TP.HCM

Trịnh Nguyên Tính

1

PGS.Nguyễn Thị Ngọc Lan

Có phụ lục

66

12/2008

Đặc điểm các tính chất vật lý, thạch học, thủy động học của đá chứa dầu tầng Miocene mỏ Rạng Đông trong đ/kiện áp suất, nhiệt độ vỉa

Hoàng Mạnh Tấn

1

67

05/2009

Giải đoán môi trường trầm tích đá tuổi Kainozoi mỏ Ruby bồn trũng Cửu Long bằng tài liệu địa vật lý

Đào Thanh Tùng

1

TS.Nguyễn Quốc Quân

68

2009

Đánh giá đặc tính chứa (độ rỗng) của đá móng nứt nẻ và xây dựng mô hình địa chất cho vỉa tầng móng của khối B ở cấu tạo Ngọc trai đen lô 15, bồn trũng Cửu Long

Bùi Thị Thu Hằng

1

TS.Nguyễn Quốc Quân

69

06/2010

Nghiên cứu các đặc trưng cơ lý của đất ở khu vực TP.HCM dựa trên các thí nghiệm hiện trường

Trương Chí Vũ

1

PGS.Huỳnh Ngọc Sang

70

O6/2010

Ứng dụng của nền đất yếu dưới công trình đất đắp khi chịu tác dụng của gia tốc động đất

Nguyễn Văn Dũng

1

TS. Bùi Trường Sơn

71

06/2010

Xây dựng sơ đồ địa chất công trình tỷ lệ 1 : 10.000 khu vực thành phố Long Xuyên, An Giang

Phạm Văn Hùng

1

TS. Nguyễn Đình Tứ

72

07/2010

Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải cọc khoan nhồi bằng phương pháp Osterberg Cell

Trần Thanh Quang

1

PGS.TS. Võ Phán

73

09/2010

Thạch luận đá vôi vùng Tà Thiết, xã Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước

Trần Thị Hoàng Hà

1

74

09/2010

Đặc điểm địa chất, địa mạo thềm biển ven bờ Bình lập, Cam Ranh, K.Hòa

Phạm Bá Trung

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

75

09/2010

Đặc điểm địa chất và sự phân bố khai thác sử dụng nguồn nguyên liệu sét huyện Đức Hòa, Long An

Nguyễn Văn Được

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

76

11/2010

Nghiên cứu phân tích cấu tạo địa chất của cấu tạo mỏ Rồng đen, bồn trũng Cửu long

Lê Vương Trọng

1

TS. Hồ Trọng Long

77

11/2010

Đặc điểm địa chất, thạch học và môi trường thành tạo cacbonat vùng Tây Nam, Bình Long, Bình Phước

Trần Tấn Phát

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

78

10/2010

Giải pháp móng cọc nhồi cho xây dựng nhà cao tầng trên cấu trúc nền đất yếu khu vực phía Nam TP.HCM. Ví dụ một số công trình điển hình

Nguyễn Quốc Cường

1

TS. Nguyễn Bá Hoằng

79

Đặc trưng cơ lý của đất loại sét trầm tích Holocene khu vực nam TP.HCM

Trần Lê Thế Diễn

1

80

2010

Đặc điểm thạch học và nguồn gốc thành tạo ngọc Corundum ở Việt Nam

Đoàn Thị Anh Vũ

1

PGS.Huỳnh Trung

81

10/2011

Đặc điểm và nguyên nhân sạt lở bờ ven sông Tiền đoạn từ Hồng Ngự tới Mỹ Thuận

Nguyễn Văn Quyền

1

GS. Nguyễn Văn Thơ

82

2011

Đặc điểm địa chất thạch học và quy luật phân bố các thành tạo sét Kaolin vùng Chơn Thành tỉnh Bình Phước

Cát Phạm Diệu Hiền

1

PGS.TS.Vũ Chí Hiếu

83

09/2013

Điều kiện thành tạo sét Montmorilonit khu vực Nha Mé, Tuy Phong, Bình Thuận và ứng dụng

Phạm Hiển Quang

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

84

10/2014

Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa và khoáng hóa liên quan của Granitoid khối Xã Yũ- Hàm Tân – Bình Thuận

Hà Thị Thu Hương

1

TS. Lê Đức Phúc

85

12/2014

Đặc điểm trầm tích Holocene và thuộc tính địa kỹ thuật thành phố Cao Lãnh –Đồng Tháp

Trần Quốc Dũng

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Ths. Trương Minh Hoàng

86

10/2015

Đặc điểm trầm tích Holocene tỉnh vĩnh long và ảnh hưởng đến biến dạng công trình

Lê Thị Huyền Minh

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Ths. Trương Minh Hoàng

87

09/2015

Đặc điểm khoáng vật, chất lượng ngọc và phương pháp xử lý nâng cao chất lượng ngọc Corundum khu vực Khe Tre, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Bùi Kim Ngọc

1

TS. Nguyễn Kim Hoàng

88

10/2015

Đặc tính địa kỹ thuật của trầm tích Holocene huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Trương Tiểu Bảo

1

PGS. Tạ Thị Kim Oanh

89

10/2015

Đặc điểm địa chất – địa chất thủy văn và tính bền vững tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sóc Trăng

Châu Nhật Minh

1

PGS. Nguyễn Việt Kỳ

90

10/2015

Đặc điểm thạch học – thạch địa hóa và khoáng hóa Molybden của khối Granitoid khu vực Tây đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Nông Thị Quỳnh Anh

1

TS. Nguyễn Kim Hoàng

91

10/2015

Đac điểm thạch học, thạch địa hóa và khóang hóa liên quan của Granit khối núi Cô Nhi, xã Mương Mán,  Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

1

TS. Nguyễn Kim Hoàng

92

10/2015

Môi trường trầm tích tầng Miocene sớm- giữa lô 102- 106 bồn trũng sông Hồng dựa trên tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan

Ngyễn T. Ngọc Thanh

1

TS. Bùi Thị Luận

93

05/2016

Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa và khoáng hóa liên quan của khối Gabro Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Cẩm

1

TS Lê Đức Phúc

94

09/2016

Đặc điểm vỏ phong hóa Bazan Neogen, đệ tứ khu vực Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông

Nguyễn Tiến Anh Minh

1

TS Vũ Văn Vĩnh

95

2003

Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa các thành tạo phun trào mafic, trung tính tuổi Kainozoi vùng Vĩnh Sơn, tỉnh Bình Định

Bùi Thế Vinh

1

PGS Huỳnh Trung

96

2004

Đặc điểm địa chất, thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa granotoid khối An Lão và khoáng hóa liên quan

Trương Khắc Vy

1

PGS Huỳnh Trung

97

10/2016

Đặc điểm địa chất trầm tích vùng Ba Tri, Bến Tre

Vương Trọng Hiếu

1

PGS Ng. Thị Ngọc Lan