CalexicoWOOD_K.gif

Poppelspånskivor

Lättviktsskivor av poppel

Poppelspånskiva 

Användningen av poppelträ är det som gör vår lättviktsspånskiva både lätt och ljus. Utmärkta användningsområden är möbeltillverkning, köksinredingar, förpackningsmaterial och där man eftersträvar en låg vikt.

FAKTA

Lättviktsskivor - ett utmärkt alternativ. Poppel är ett snabbväxande träd, planterad främst längs italienska floder i syfte att stärka vallar och mark med sina rötter. Det lever ca 10 år, kan lätt odlas och vid fällning kan lätt ersättas av andra jordbruksgrödor på samma mark. Eftersom det odlas i stället för jordbruksgrödor och är snabbt växande, påverkar användningen av poppel som råvara inte miljön på samma sätt som vissa andra träslag kan.


CALEXICOWOOD AB Ängtegsgatan 6 416 56 GÖTEBORG SE55695949960 1()

0701-90 83 60 info@calexicowood.se www.calexicowood.se