Nieuws van REGIO 27 Noord-Oost Brabant

Foto:

Foto's G. v.d. Heijden

Foto's H. Rijkers

Foto's J. de Visser

Open tuindag fam. Verrijdt 2015

Open tuindag fam. van Baaren

Open tuindag fam. de Visser

foto's vriendendag 08 08 2015

Open tuindag fam. v.d. Heijden 16 08 2015

Foto's B. Krooshoop

Films:

Vriendendag op 8 augustus 2015  t.g.v. 50 jarig bestaan NkvF

Reis 2016 regio 27 NKFV

Reisje 2017: Anfra   en de   Locht

DSC_0132.JPG

DSC_0133.JPG

2007083.jpg       2007084-foto1.jpg

Jaarvergadering op zaterdag 24 maart 2018 in Zaal Beukenhof te Odiliapeel.

Agenda:

 

1. Opening door de voorzitter.

2. Jaarverslag secretaris.

3. Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie. We zoeken weer een nieuw reservelid voor de kascontrolecommissie.

4. Bestuursverkiezing.

   Jan de Visser is aftredend.  Hij is herkiesbaar.

   Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot 7 dagen voor de vergadering.

5. LeoTheunissen is herkiesbaar als vertegenwoordiger in de ledenraad. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot 7 dagen voor de vergadering.

6. Ruilmiddag (26 mei)?? En open tuindagen. Wie stelt dit jaar zijn tuin beschikbaar?

7. Ditjaar willen we zoals elk jaar weer, een dag met z’n allen op reis. We hebben 2 opties en de keuze is aan jullie welke we gaan  organiseren.

  Optie 1: De fantasietuin in Oldebroek en de passieflorahoeve

  Optie 2: De Hesperidenhof in Baarlo en de fuchsiashow in België bij kasteel Terlaemen.

8. Fuchsiawedstrijd met BBQ (1 september).

9. De toekomst??

10. Rondvraag.

11. Pauze met loterij.

12. Huldiging jubilaris.

13. Dia’s van open dagen, de busreis etc.

 

De fuchsiastekken voor de wedstrijd en het mest staan klaar voor diegene die deze besteld hebben.