2020

January

19

MLK Retreat - Mr. Hoc Nguyen shares

26

Lunar New Year - Tết Nguyên Đán

February

2

Annual Board Meeting - Hội Đồng Thường Niên

March

5-7

BASS Conference - Hội Đồng Trường Chúa Nhật

April

10

Good Friday - Đêm Thương Khó

12

Easter - Lễ Phục Sinh

May

10

Mother’s Day - Lễ Từ Mẫu

22-25

VAY Summer Camp (MS absent) - Trại Hè Thiếu Niên

June

15-19

VBS - Kinh Thánh Mùa Hè

21

Father’s Day - Lễ Từ Phụ

26-30

CMA Conference - Hội Đồng Giáo Hạt

August

2

Hawaiian Vacation (MS absent)

7-9

Alliance Redwood Summer Camp - Trại Hè Liên Hội Thánh

September

13

Outdoors Worship - Thờ Phượng Ngoài Trời

October

31

Harvest Festival - Tết Trung Thu

November

22

Thanksgiving - Lễ Tạ Ơn

December

19

Christmas Celebration - Lễ Giáng Sinh

27

MS Family Time - Xum họp gia đình MS