Studiekoll

Fylls i på mentorstiden

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

3

Södra Latin föreläser i mu 1

kl. 10 - 11

4

Hkk - begrepp

Lisa Jämtsved Lundmark besöker mentorstiden

Kemi - atomen

SO - muntligt

SO - muntligt

Klar med idé till träslöjden

Elevråd sal 10

11 - 12

Skriva 10 meningar i franska

SO - muntligt

Tyskaläxa

5

Hk-film + ordlista

Historia - läsläxa

Fysikprov

Teknikredovisn.

6

Hkk-läxa i classroom

Skriva/prata SO-analys

Ensemblekonsert

kl. 19

Ma-prov (HZN)

Franskaläxa - inköpslista

7

Hkk-prov

Ty-hörförståelse

Kemiprov

Teknikuppgift

Ty-läsförståelse

8

Fysikprov

IDROTTSDAG

Elevråd sal 10

11 - 12

Klar om programmering?

9

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

10

SO-prov, andra världskriget

Inlämning av datorer sist på dagen.

11

KOMPLEDIGT

NP - svenska

Ta med matsäck

STUDIEDAG

NP - svenska

Ta med matsäck

Studiebesök på Forum för levande historia.

12

Kortskrivning om förintelsen

NP moderna spr

Elevråd sal 10

kl. 11 - 12

NP moderna språk

13

Bi-läsläxa Tereza

NP - moderna språk ty, fr, sp

SMK-talang i aulan kl. 12.30

PÅSKLOV

14

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

15

NP - NO

Vernissage

16

Klassråd

Inför matråd

Sv redovisning

Sv redovisning

NP- SO

8.15 - 10.30

Elevråd sal 10

11 - 12

Matteprov (STG)

NP- SO

8.15 - 10.30

17

NP - eng

Dagen slutar efter provet

Musikal i aulan kl. 12.30 - 13.30

kort SO-lektion

NP - eng

Lektioner fr 10.15

NP - tyska

18

Valborg - Ledigt

1:a maj - Ledigt

NP - NO labb

19

NP - ma

Rep på skolan inför konsert

NP - ma

Ledigt

Ledigt

20

SO-prov om islam

Elevråd sal 10

11 - 12

21

22

Elevråd sal 10

11 - 12, avslutning