Fotograf-patrik-LogoNy_100x100.png


Upphovsrätt för foton
© Patrik Strömberg, Fotograf Patrik

De bilder som jag publicerar med mig som angiven upphovsman på olika webbplatser som Flickr, Facebook eller andra sidor äger jag upphovsrätten till. I de fall någon annan har upphovsrätten på en bild anges detta tydlig i samband med bilden vid publicering.

Det är inte tillåtet att utan mitt uttryckliga tillstånd kopiera, sprida eller återpublicera någon bild du ser på de ovan angivna webbplatserna.

Bilder kan säljas till intresserade, kontakta mig för vidare information. Kontaktinformation finns längst ner i detta dokument. Upptäcker jag att någon brutit mot ovanstående kommer jag att vidta olika åtgärder beroende på omständigheter och arten av det inträffade.


Copyright for photos
© Patrik Strömberg, Fotograf Patrik

The copyright to pictures published with my name given as the originator on Flickr, Facebook or other websites is fully owned by me. In case someone else owns the copyright to a published picture that is clearly stated at the time of publishing.

Copying, redistribution or republishing of any picture found on the above mentioned sites is prohibited without my explicit permission in writing.

Pictures can be sold to any who is interested, please get in touch with me for further information. Contact information is found at the bottom of this document. If a breach of the terms above is discovered actions will be taken. Which actions will depend on the circumstances and the nature of the breach.


 

Fotograf Patrik
℅ Patrik Strömberg
Arvikagatan 50
123 43 Farsta

Sweden

+46 (0)706970564

fotograf-patrik@cudobh.net

https://facebook.com/patriksfoto

http://cudobh.net

https://www.flickr.com/photos/patrik_stromberg/

Uppdaterat/Updated(Y-M-D): 2018-10-28