УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2 сесія 7 скликання

(1-ше пленарне засідання)

РІШЕННЯ

08.12.2015р.                                                                                                                              №20                                                    

Про міський бюджет

м.Бершадь на 2016 рік

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради та відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 77 Бюджетного кодексу України, Бершадська міська рада

        

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2016 рік:

2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів міського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 12958900 грн. та спеціальному фонду 2869700 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 4000 грн.

4.Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №4 до цього рішення.

5.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

6.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5720300 грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

7.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Бершадській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

8.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів бюджетних асигнувань.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:

10.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69/1 Бюджетного кодексу України.

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження: кошти, що передаються з іншої частини бюджету за рішенням сесії міської ради.

12.Надати право міському голові при надходженні субвенцій та дотацій з районного бюджету в міжсесійний період розпорядженням вносити зміни до доходів та видатків міського бюджету з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

13.Встановити, що кошториси доходів та видатків на утримання підвідомчих установ та організацій, що утримуються за рахунок міського бюджету затверджуються міським головою.

14.Встановити, що кошториси доходів і видатків на утримання громадських організацій, що утримуються за рахунок міського бюджету затверджуються міським головою.

15.Виконавцем робіт по благоустрою міста, ремонту та утримання доріг визначити КП «Бершадське ЖКГ», виконавцем робіт по благоустрою території ринку та по проведенню робіт по утриманню міського сміттєзвалища визначити КП «Бершадьринок».

16.Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити оприлюднення цього рішення.

17.Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (О.Нечитайло).

Міський голова                                            М.Кольченко