Hej och välkomna till 7Mb!

Terminen börjar måndagen den 20/8 kl. 9.00 - 14.00 i sal A-207, med mentorsdag.

21/8 och 22/8 går ni efter ordinarie schema. Den 23/8 till och med den 28/8 är det utvecklingssamtal. Det innebär att de dagarna går ni fram till och med lunch, ca: 12.30.

En eftermiddag har ni utvecklingssamtal tillsammans med målsman, se tid nedan.

Utvecklingssamtalstider:

Lana  Sal A210                        Tid                             Stig Sal A-207                Tid

Allensten, Noel

Fredsberg, Theo

11/1 kl. 13.00-13.30

Arvidsson, Nils

Björkvall, Elise

11/1 kl. 13.00-13.30

Bjurenstedt, Sara

Engströmer, Maximilian

11/1 kl. 13.30-14.00

Bellander, Noah

Bergman, Lina

11/1 kl. 13.30-14.00

Chilla, Sandra

Allensten, Noel

11/1 kl. 14.00-14.30

Bergman, Lina

Arvidsson, Nils

11/1 kl. 14.00-14.30

Engströmer, Maximilian

Bjurenstedt, Sara

11/1 kl. 15.00-15.30

Bergsten, Felicia

Bellander, Noah

11/1 kl. 15.00-15.30

Fredsberg, Theo

Chilla, Sandra

11/1 kl. 15.30-16.00

Björkvall, Elise

Moche, Ellen

11/1 kl. 15.30-16.00

Hallin Sjöstedt, Lina

Nilsson, Hanna

15/1 kl. 13.00-13.30

Collin, Tuva

Sandström, Mathilde

15/1 kl. 13.00-13.30

Hyde, Indra

Lavesson, Ronja

15/1 kl. 13.30-14.00

Garbrant, Stella

Nyström, Agnes

15/1 kl. 13.30-14.00

Jonsson, Maja

Sääf, Klara

15/1 kl. 14.00-14.30

Horne, Max

Rosenkvist, Emil

15/1 kl. 14.00-14.30

Lavesson, Ronja

Reinfors, Linnéa

15/1 kl. 15.00-15.30

Johannesson, Viktor

Söilen, Hedda

15/1kl. 15.00-15.30

Nilsson, Hanna

Jonsson, Maja

15/1 kl. 15.30-16.00

Lassenius, Simon

Horne, Max

15/1 kl. 15.30-16.00

Reinfors, Linnéa

Walch, Jonas

16/1 kl. 13.00-13.30

Moche, Ellen

Bergsten, Felicia

16/1 kl. 13.00-13.30

Rubinstein, Theo

Åkerman, Hanna

16/1kl. 13.30-14.00

Nyström, Agnes

Lijeberg, Frida

16/1kl. 13.30-14.00

Sääf, Klara

Hyde, Indra

16/1 kl. 15.00-15.30

Rosenkvist, Emil

Collin, Tuva

16/1 kl. 15.00-15.30

Walch, Jonas

Rubinstein, Theo

16/1 kl. 15.30-16.00

Sandström, Mathilde

Garbrant, Stella

16/1 kl. 15.30-16.00

Åkerman, Hanna

Hallin Sjöstedt, Lina

16/1 kl. 16.00-16.30

Söilen, Hedda

Johannesson, Viktor

16/1 kl. 16.00-16.30

Lijeberg, Frida

Lassenius, Simon

16/1 kl. 16.30-17.00

        

Hej och välkomna till 8Mb!

Terminen börjar måndagen den 20/8 kl. 9.00 - 14.00 i sal A-207, med mentorsdag.

21/8 och 22/8 går ni efter ordinarie schema. Den 23/8 till och med den 28/8 är det utvecklingssamtal. Det innebär att de dagarna går ni fram till och med lunch, ca: 12.30.

En eftermiddag har ni utvecklingssamtal tillsammans med målsman, se tid nedan.

Tid

Lana Sal A - 210

Stig Sal A-207

23/8 kl. 13.00 - 13.30

Sandra Chilla

Ellen Moche

23/8 kl. 13.30 - 14.00

Theo Fredsberg

Noah Bellander

23/8 kl. 14.00 - 14.30

Maximilian Engströmer

Elise Björkvall

 23/8 kl. 15.00 - 15.30

Noel Allensten

Lina Bergman

23/8 kl. 15.30 - 16.00

Sara Bjurenstedt

Nils Arvidsson

27/8 kl. 13.00 - 13.30

Maja Jonsson

Max Horne

27/8 kl. 13.30 - 14.00

Lina Hallin Sjöstedt

Hedda Söilen

27/8 kl. 14.00 - 14.30

Ronja Lavesson

Viktor Johannesson

27/8 kl. 15.00 - 15.30

Hanna Nilsson

Agnes Nyström

27/8 kl. 15.30 - 16.00

Klara Sääf

Mathilde Sandström

28/8 kl. 13.00 - 13.30

Tuva Collin

Simon Lassenius

28/8 kl. 13.30 - 14.00

Theo Rubenstein

Stella Garbrant

28/8 kl. 14.00 - 14.30

Jonas Walch

Indra Hyde

28/8 kl. 15.00 - 15.30

Linnéa Reinfors

Frida Lijeberg

28/8 kl. 15.30 -16.00

Felicia Bergsten

28/8 kl. 16.00 - 16.30

Emil Rosenkvist