iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1952 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1952. szeptember

Összeállította: Téglás Emma, 2019.

Elsején bezárták a szombathelyi papnevelő intézetet. Ezután már csak Egerben, Esztergomban, Győrben, Hajdúdorogon, Szegeden és Budapesten működik papnevelő intézet.

A hónap elején ENSZ gyűlés volt, ahol javasolják 14 ország felvételét (Magyarországét is) és megállapodnak 200 stratégiai cikk kelet-európai exportjának szigorításáról. Szolnokon Közlekedési Műszaki Egyetem nyílt. Romániában letartóztatott Bosnyák Zoltánt a Zsidókutató Intézet előző vezetőjét halálra ítélik és Rác Ernő hittan tanárt letartóztatták.

Megtartják az Ünnepi Könyvheteket (régen Könyvnapok) utcai árusítással. Nem maradt fenn információ az alkalomra készült könyvekről.

Magyarország felvételét az ENSZ-be elutasítják. Jóvátételi egyezményt ír alá Izrael és NSZK, ennek értelmében a holokauszt túlélőinek pénzbeli kárpótlást adnak.

Budapesten marxista-leninista egyetem indul.

Kossuth Lajos 150. születésnapján Kossuth-ünnepségekkel emlékeznek meg a volt kormányzóról. A Debreceni Tudományegyetem felveszi iránta való tiszteletből a nevét.

Közzétesznek a mezőgazdasági termelésre és begyűjtésre vonatkozó rendeletet. A megszegői ellen fokozott hatósági intézkedéseket rendelnek el. Meghatározzák a kötelezően termelendő termékeket is. Irodalmunk időszerű kérdéseiről indítanak tanácskozást.

Új alkotmány bevezetését fogadták el Romániában, módosítják a közigazgatási területeket. Visszakerül magyar kézbe 69 gyár.

Film

Doren-Gene Kelly: Ének az esőben (musical)

Fred Zinnemann: Délidő

Irodalom

Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger (regény)

John Steinbeck: Édentől keletre (regény)

Kronológiai adatsor (On-line források)

szeptember 1. Megszűnik a szombathelyi papnevelő intézet. — Ezt követően már csak az egri, az esztergomi, a győri és a hajdúdorogi szeminárium, a szegedi mint egyházmegyeközi intézmény, valamint a budapesti Központi Szeminárium fogadja a papnövendékeket.

szeptember 2. A Szu az ENSZ-ben ismét javasolja 14 ország, köztük Mo felvételét.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium bejelenti, hogy 11 ország részvételével megállapodás született 200 stratégiai cikk exportjának szigorításáról; a cél az, hogy megakadályozzák e termékek bejutását a vasfüggöny mögötti (kelet-európai) országokba.

szeptember 6. Szolnokon megnyílik a Közlekedési Műszaki Egyetem.

Az LB másodfokon halálra ítéli az előző évben Romániában letartóztatott Bosnyák Zoltánt, a nyilas uralom alatt működött Zsidókutató Intézet volt vezetőjét.

Letartóztatják Rác Jenő izraelita hittan tanárt.

szeptember 7. Megkezdődik a Könyvnapok helyett ez évben Ünnepi Könyvhét elnevezésű könyves rendezvény, utcai árusítással, sátrak nélkül. Az ez alkalomra megjelent művekről nincs adat.

szeptember 8. Az ENSZ BT ismét elutasítja a szovjet javaslatot Mo felvételére.

szeptember 10. Izrael és az NSZK jóvátételi egyezményt ír alá; az NSZK 12 év alatt 3,45 milliárd márkát juttat a holokauszt túlélő áldozatainak.

szeptember 13. Megnyílik a Bp-i Pártbizottság mellett működő marxista-leninista esti egyetem.

szeptember 15. Országszerte Kossuth-ünnepségek kezdődnek az egykori kormányzó-elnök születésének 150. évfordulóján. — A Debreceni Tudományegyetem felveszi Kossuth Lajos nevét.

szeptember 16. Az MDP kultúrpolitikai munkaközössége tanácskozást rendez „Irodalmunk időszerű kérdéseiről”. A hasonló című bevezető füzetet Gimes Miklós készíti.

Közzéteszik az Mt rendeletét a mezőgazdasági termelésre és begyűjtésre vonatkozó rendszabályok megszegői elleni hatósági intézkedések szigorításáról, illetőleg a kötelezően termelendő terményekről (fűszerpaprika, seprőcirok, rostlen, hagyma).

szeptember 19. Folytatódik az irodalmi tanácskozás.

szeptember 20. Édith Piaf és Jacques Pills házasságot köt.

szeptember 24. Romániában új alkotmány fogadnak el, és módosítják az ország területi-közigazgatási beosztását. A történelmi Székelyföld területén hat korábbi rajonból (Maros, Gyergyó, Csík, Udvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely) létrehozzák a Magyar Autonóm Tartományt, amely részleges önrendelkezést kap. (A tartomány végleges statútuma nem készül el.) A tartományban él a romániai magyar kisebbség egyharmada, 539 669 fő; összlakossága 740 381 fő; székhelye Marosvásárhely. A Román Munkáspárt tartományi titkára Csupor Lajos, a néptanács elnöke Bugyi Lajos.

Kétszáz évi művelés után bezárják az ország legrégebbi szénbányáját Brennbergbányán.

szeptember 25. Megkezdődik a harmadik békekölcsön jegyzése.

szeptember 28. Révkomáromban, a Csemadok és a Csehszlovák Írók Szövetsége kezdeményezésére, ünnepélyes keretek között visszahelyezik a Duna Menti Múzeum udvarában lévő régi helyére Jókai Mór 1946-ban eltávolított szobrát.

szeptember 30. A Szu visszaad a magyar kormánynak 69, korábban német érdekeltségű, a későbbiekben szovjet tulajdonba került gyárat és vállalatot, többek között a Budapesti Villamosgép- és Kábelgyárat, a Pamuttextilt és a pécsi bányákat.

A hónap végén Bp-en mintegy 1200 vendéglátóhely működik.

Szeptember - október:  Az ún. „Felelet-vita” - hivatalosan: „Vita irodalmunk helyzetéről”. A vitaindítót Gimes Miklós, a zárszót és összefoglalót Révai József tartja. Élesen bírálják Déry Tibor „Felelet” című regényét, valamint Örkény István „Lila tinta” című elbeszélését, továbbá Veres Péter „Almáskert”, illetve „Szegények szerelme” című regényét.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére


11 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle

Hatalmas öntözőcsatornahálózat építésének öt éves tervét fogadták el Középdél-Kínában egy rizsföld létrehozásáért. Az ózdi IX-es Martin dolgozói kedd reggeltől szerda reggelig harminc tonna acélt termeltek terven felül, így a Martin-kemencék között folyó versenyben vezetnek. A nemzetközi szövetkezeti nap méltó megünneplésére készülnek a magyar szövetkezetek, ezért a földművesszövetkezetek tagjait, vezetőjét és dolgozóját a termelés fokozására, munkájuk megjavítására, a verseny kiszélesítésére, mukafelajánlásokra és az ünnepen való részvételre kéri. Véget ért a szénbányászati tudományos kongresszus, ahol a báyaklíma, aknaszállítás és a sujtólégbiztos villamosberendezések használatának kérdéseit tárgyalták meg. Kiosztották a tudományok doktora és kandidátusa okleveleket a debreceni egyetemen. Az Amerikai Egyesült Államok és szekértolói ismét megakadályozták a 14 ország — köztük Magyarország — felvételét az ENSZ-be. Nagy érdeklődés mellett folynak Bukarestben az ifjúsági nemzetközi sportversenyek. Bonn főpolgármestere a nyugatnémetországi közvélemény nyomására kijelentette: Lesz beutazási engedélyt adni a Német Demokratikus Köztársaság népi kamarája küldötteinek. Ä kádárképző tanfolyamok jó előkészítéséért szorgos munkával készítik elő a párttagok tagjelöltek, az erre érdemes pártonkívüliek széleskörű, színvonalas elméleti-politikai képzését. Borsod megye kohászai Rákos elvtársnak írt levelükben megígérték, hogy túlteljesítik a harmadik negyedévi tervet, de elmaradtak a valóraváltásával. Molnár Sándor: Az őszi traktorszántás néhány tapasztalata interjú Péter Gábor: F. E. Dzerzsinszkij, a lánglelkű forradalmár születésének 75. Évfordulójára Tallózás a Munkácsy-kiállitás emlékkönyvében Ellenállás Nyugat-Európában az Amerikai Egyesült Államok megkülönböztető gazdaságpolitikájával szemben Az «Új-Kína» hírügynökség különtudósítója azt írja, hogy az amerikaiak által követelt egy hetes szünetek miatt veszélyben forognak a fegyverszüneti tárgyalások.

Összeállította: Téglás Emma, 2019.


12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére


19 |vissza a lap tetejére

Az Országház előtt felavatják az új Kossuth Lajos-szobrot, amely Kossuth születésének 150. évfordulójára készült. Az ünnepi beszédet Révai József népművelési miniszter tartotta.

A Budapesti Városi Tanács nevében Pongrácz Kálmán, a végrehajtó bizottság elnöke vette át az új Kossuth-emlékművet.

A Nemzeti Múzeumban ünnepélyesen megnyitják a Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett Kossuth-emlékkiállítást. A megnyitó ünnepségen Andics Erzsébet Kossuth-díjas akadémikus mondott beszédet.

Operaház: Don Carlos

Nemzeti Színház: Hamlet

Hunyadi Szabina gyűjtése (2010.)


20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források