LLIBRES CURS 17-18

                                                

CFGM: Sistemes microinformàtics i xarxes.

 

1r curs:

 

Anglès: Infotech. English for Computer Users.  Ed. Cambridge        ISBN 9780521702997

 

Fol: Formació i orientació laboral        Ed. MC-GRAW-HILL           ISBN 978-84-481-8417-9

 

Empresa i iniciativa emprenedora:          Ed McGraw- Hill        ISBN  978-84-481-9658-5

 

2n curs:

 

 

 

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions web.

1r curs:

Fol: Formació i orientació laboral          Ed McGraw- Hill       _        ISBN 978-84-481-8417-9

Empresa i iniciativa emprenedora     Ed McGraw- Hill       _        ISBN  978-84-481-9658-5