iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1965 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1965. szeptember

Összeállította: Hajdu Attila (2017.)

E hónapban számos katonai esemény és diplomáciai kísérlet történt Dél-Kelet Ázsiában. Rögtön a hónap elején a pakisztáni hadsereg csapást mér Indiára, aminek a következménye képpen elkezdődött a második pakisztáni-indiai háború. 20.-án az ENSZ BT 211. sz. határozatában fegyverszünetre szólítotja fel a szembenálló feleket. Ezt a felhívást a következő év januárjában fogadja el Lál Bahádur Sásztri indiai miniszterelnök és Ajub Khán pakisztáni elnök.

A Vietnámi háború alatt Budapestre érkezik a Dél-vietnámi Nemzeti Felszabadítási Front küldöttsége. A látogatás 11 nap után fejeződik be 25.-én, mely eredménye képpen a szervezet irodát létesít Budapesten és ennek segítségével a magyar szolidaritási bizottság Dél-Vietnám segítése érdekében orvosi műszereket és felszerelést ajándékoz oda.

Ugyanezen a földrészen, Indonéziában hajtottak végre tisztázatlan körülmények között államcsínykísérletet. A kommunistákat vádolják a szervezéssel, amelynek során a hadsereg új főparancsnoka Hadzsi Mohammad Szuharto tábornok lesz, aki támogatta az indonéz elnököt, Ahmed Szukarnót.

9.-én a II. Vatikáni zsinat 4. ülésszakára 11 tagú magyar küldöttség érkezik.

Két nappal a hónap vége előtt születik meg a később “Brezsnyev doktrína”-ként köztudottá váló beszéd, amit Leonyid Brezsnyev, mint az SZKP KB első titkára tartott a szervezet ülésén.

24.-én választják meg az Európai Parlament elnökévé a belga származású Victor Leemanst.

Fontos magyarországi esemény, hogy megalakul az Országos Népművelési Tanács, aminek az elnöke Törő Imre lesz.

Franciaországban Charles de Gaulle elnök elutasítja a szupernacionalista szervek irányító szerepének felvételét lehetővé tévő nemzetek feletti integráció formáit.

A nyugati féltekén a Beatles: Help!-je tarol.

 

Havilapszemle

Alföld

XVI. évfolyam, 9. szám

Csanády János versei

Simai Mihály: Zenit (vers)

Szigeti György: Szoknyádba fogódzom (vers)

Kurucz Gyula: Barlangban (elbeszélés)

Rózsa András: Sorsok (vers)

Szerb György: Előttem és utánam (vers)

Donkó László: Kútsirató (vers)

Pap Károlyné: Lemerülés (elbeszélés, befejező rész)

Tamkó Sirató Károly: Bánat kéthangon (vers)

Lányi Sarolta versei

Eszmecsere (vita a tudomány fejlődéséről)

M. Venyige Júlia: Gondolatok a társadalomtudomány mai szerepéről

Somogyi György: A tudomány fejlődésének néhány problémájáról

Napló

Ruffy Péter: Egy vándor Debrecenben

Tóth Endre: Elkésett látogatás Leányfaluban

Sz. Szabó László: A könnyebb ellenállás irányába…

Hagyomány

Juhász Géza: Csokonai “Forradalmi Káté”-ja

Kitekintő

Antonin Brousek versei

Lucian Blaga versei

Szanyi Gyula: Az újrakezdés két német regénye

Angyal Endre: Mario de Micheli: Az avantgardizmus

Könyvek között

Székelyhidi Ágoston: A történelem futószalagán

Simon Zoltán: Keresztury Dezső: Emberi nyelven

Nagy Zoltán: Hercegh László: Bern, éjszaka

Ilia Mihály: Szabolcsi Miklós: Elődök és kortársak

Poór József: A mai polgári filozófia irányzatai

Hónapról hónapra

Bata Imre: Folyóiratok olvasása közben

Veress József: Filmkrónika

Bényei József: Képernyő

Az Alföld képcsarnoka

Patay László (Szíj Rezső)

Képek

Félegyházi László: Női portré

Gadányi Jenő rajza

Barcsay Jenő rajza

Somos Miklós rajza

Patai László képei

Németh Mihály szobra

Tilles Béla rajza

Arató István rajza

Józsa János exlibrisei

Korda Béla linómetszete

Napi események

szeptember 1. - A pakisztáni hadsereg a kasmíri térségben támadást kezd India ellen; „hivatalosan” is megkezdődik a második indiai–pakisztáni háború.

Tibet autonóm státust kap a Kínai Népköztársaságon belül.

szeptember 4. - Lambarénéban (Afrika, Gabon) 90 éves korában meghal Albert Schweitzer Nobel-békedíjas német polihisztor, orvos, teológus, orgonaművész, zenetudós, író.

szeptember 7. - A kanadai Ottawában megkezdődik az Interparlamentáris Unió 54. konferenciája; M.o.-ot Molnár Erik, Barcs Sándor és Nagy Miklós képviseli.

szeptember 9. - A II. Vatikáni Zsinat negyedik ülésszakára magyar delegáció utazhat, amelynek tagjai: Hamvas Endre kalocsai érsek, Dudás Miklós hajdúdorogi és Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök, Kovács Vince püspök, váci apostoli kormányzó, Brezanóczy Pál egri, Cserháti József pécsi, Ijjas József csanádi, Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó, Bánk József győri és Winkler József szombathelyi segédpüspök, Szabó Imre püspök, esztergomi általános helynök.

Megalakul az Országos Népművelési Tanács; elnöke Törő Imre, titkára Molnár János.

Bemutatják Fábri Zoltán Vízivárosi nyár c. filmjét.

Charles de Gaulle francia elnök részletesen kifejti országa álláspontját a közösségi intézményekkel kapcsolatban; elutasítja a nemzetek feletti integráció azon formáit, amelyekben a szupranacionális szerveké lenne az irányító szerep.

szeptember 11. - A Jugoszláviában szabadságát töltő Kádár János Brioni szigetén megbeszélést folytat Josip Broz Tito elnökkel.

Moszkvai látogatása során Nicolae Ceauşescu román pártvezető hivatalosan is elismeri a szovjet–román határt, azaz Románia lemond Besszarábiáról.

szeptember 12. - A sajtó „Az utolsó Fecskék Lágymányoson” címmel arról tudósít, hogy a fővárosban hamarosan végleg befejeződik a cigaretta gyártás.

szeptember 14. - A Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front küldöttsége Bp-re érkezik.

szeptember 15. - Dunaújvárosban átadják az 1959 óta épülő, 400 ágyas városi kórházat, a háború után elkészült első korszerű egészségügyi intézményt.. — A később befejezett szülészeti épülettel a kórház 550 ágyasra bővül.

VI. Pál pápa az egyház kollegiális vezetésére létrehozza az állandó Püspöki Szinódust.

szeptember 20. - Az ENSZ BT 211. sz. határozata feltétlen fegyverszünetre szólítja fel a Kasmírban szembenálló feleket. Lál Bahádur Sásztri indiai miniszterelnök és Ajub Khán pakisztáni elnök elfogadja a tűzszüneti felhívást. 1966. január 10.

szeptember 21. - Tausz János belkereskedelmi miniszter vezetésével magyar küldöttség utazik Csehszlovákiába.

Bp-re érkezik Mario Zagari olasz külügyi államtitkár.

szeptember 23. - Az Ikarus székesfehérvári üzemegységében elkészül az első hazai, alumínium karosszériájú autóbusz.

szeptember 24. - A belga Victor Leemanst választják az Európai Parlament elnökévé.

szeptember 25. - Befejeződik a DNFF küldöttségének mo-i látogatása. A szervezet irodát létesít Bp-en, a magyar szolidaritási bizottság pedig orvosi műszereket és felszerelést ajándékoz Dél-Vietnamnak.

szeptember 27. - Kádár János vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség látogat a Mongol Népköztársaságba. október 3.

szeptember 28. - Meghal Rónai Sándor egykori szociáldemokrata politikus, 1950 és 1952 között az Elnöki Tanács, majd 1963-ig az Országgyűlés elnöke.

szeptember 29. - Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB első titkára beszédet mond a KB ülésén. „A Szovjetunió szükség szerint ellenszolgáltatás nélküli segítséget nyújt a testvéri országoknak… Ez a legerősebb és legfejlettebb szocialista hatalom internacionalista kötelessége.” — Ezt a kijelentést tekintik a később „Brezsnyev-doktrínának” nevezett birodalmi politika meghirdetésének.

szeptember 30. - Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter vezetésével katonai küldöttség látogat Jugoszláviába.        

Bemutatják Fejér Tamás Patyolat akció c. filmjét.

Indonéziában tisztázatlan körülmények között fegyveres államcsínykísérlet történik. A hatalom a hadsereg új főparancsnoka, az Ahmed Szukarno elnököt támogató Hadzsi Mohammad Szuharto (Soeharto) tábornok kezébe kerül. — Utóbb a puccskísérlet szervezésével a kommunistákat vádolják, és a világ akkor harmadik legnagyobb taglétszámú kommunista pártját gyakorlatilag megsemmisítik.

.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére


07 |vissza a lap tetejére

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszabadság XXIII. évfolyam, 210. szám)

Az India és Pakisztán között kirobbant ellenségeskedések az elmúlt negyvennyolc órában szinte háborús méreteket öltöttek. Az események nagyon gyorsan követik egymást, és sok az egymásnak ellentmondó hírügynökségi jelentés. Az indiai csapatok 12-16 kilométerre hatoltak be a pakisztáni területre, 8 kilométerre megközelítve Lahorét. Ennek a legfőbb célja, hogy rákényszerítsék a pakisztáni hadvezetőséget a Kasmíri Chamb térségben folytatott akciók abbahagyására. Ettől eltekintve olyan egyértelmű nyilatkozatokat tettek indiai és pakisztáni tényezők, amely szerint a két ország a szó nemzetközi jogi értelmében nem áll háborúban egymással.

A Dél-Vietnámban állomásozó amerikai haderők parancsnokságának szóvivője közölte, hogy a stratégiai légierők Guam szigetéről felszállott B-52-es nehézbombázói hétfő reggel támadást intéztek a Saigontól 50 kilométerre északra elterülő, úgynevezett D zóna ellen, ahol a szabadságharcosok csapatösszevonásait gyanítják.

Vasárnapra virradó éjszaka a gaboni Lambaréné-ban, 90 éves korában elhunyt Albert Schweitzer, a nagy humanista, az 1952. évi Nobel-Békedíj kitüntetettje.

Kevés olyan “egyhangú” osztrák-magyar találkozót tart nyílván a krónika, mint a most lejátszott 110. mérkőzés. Mert ellentétben az eddigi hagyományokkal, ezúttal a legkisebb kétség sem fért a magyarok győzelméhez, csupán az volt a kérdés: hány góllal szenved vereséget az osztrák válogatott. Végeredmény: Magyarország-Ausztria 3 : 0 (2 : 0). Ezzel a győzelemmel az osztrák csapat kiesett az esélyesek sorából, és a magyar válogatottnak már egyetlen pont is elég az NDK-válogatott elleni mérkőzésen, hogy ott legyen Londonban a jövőévi világbajnokságon.

Összeállította: Hajdu Attila, 2017.


08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére


21 |vissza a lap tetejére

Hírek a napi sajtóból - kivonat (Forrás: Népszabadság )

Az ENSZ-közgyűlés 20. ülésszaka megkezdődik -  az amerikaiak vietnámi “furkópolitikájának” elemzése. Szó esik a nemzetközi kezelési programról is.

Újabb szovjet közvetítő kezdeményezés: Koszigin találkozót javasol Sasztri és Ajub Khan között a szovjet területen. (India-Pakisztán konfliktus)

Nagy partizánsikerek Vietnámban: szabadságharcosok két nagy amerikai partraszálló hajót süllyesztettek el.

Nyugatnémet választások: a kereszténydemokrata kormánypárt 40-nél több mandátumot szerzett.

Újabb határidős kínai jegyzék Indiához.

Vadász Ferenc cikke a munkamorálról: “Figyelmesség és közhangulat”

Október végéig helyreállítják a Duna megrongálódott töltéseit és az árvízvédelmi berendezéseket.

Három emelet zuhant egymásra a ruggyantaárugyári tűznél.

KGST ülésszak Moszkvában

Kiállítás és közvéleményformálás: jegyzetek a bécsi nemzetközi vásárról

De Gaulle legutóbbi sajtóértekezletén általános válságot robbantott ki a nyugati világban. A válság már természetesen régebb óta fennállt.

Megkezdődött a II. nemzetközi automatizálási konferencia.

A mai Szabolcs: eredmények és gondok; Szabolcs hírneves növényei

Egy egész világ ellen: Károlyi Mihály híres könyvének hazai kiadására.

Ünnepélyesen megnyitották az ukrán kultúra napjait.

Ukrán népművészeti kiállítás az Iparművészeti Múzeumban.

A budapesti zenei hetek megnyitó hangversenye az Erkel Színházban

Kubai fotódokumentációs és tudományos könyvkiállítás

Világméretű vízügyi kutatás: a vízkincs 97%-a sótartalmú.

Aláírták a magyar-mongol hosszú lejáratú árucsere-forgalmi megállapodást.

46.000 szovjet gépkocsi közlekedik hazánkban - az AUTOEXPORT sajtótájékoztatója.

Előtérben a személyszállítás fejlesztése: Dr. Csanády György miniszter a közlekedéspolitika új irányelvei.

Rákóczi-emlékünnepség Franciaországban

Kun Szilárd: 13 év után az első aranyérem (sportlövészet.)


22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források