Mall för hur olika källor ska listas i en källförteckning

Bok:

Andersson, Bengt 2009: Malmö – en historia om befolkningstillväxt, Gleerups, Stockholm

Anteckningar från lektioner

Göransson, Karolina 2014: anteckningar från lektioner i samhällskunskap, 141014 - 141118, Pauliskolan, Malmö

      Artikel:

Bengtsson, Camilla 2011: Malmö firar 300 000 invånare I Sydsvenska Dagbladet 2011-03-10, tillgänglig på: http://www.sydsvenskan.se/opinion/article1416324/.html. Publicerad 2011-03-10. Hämtad 2011-03-18

Webbsida:

Malmö kommun 2010: Befolkning. Tillgänglig på: http://malmö.se/Kommun—politik/Om-oss/Statistik-om-Malmo/01.-Befolkning.html. Publicerad 2010-11-13. Hämtad 2011-03-07

Uppslagsverk på nätet:

Nationalencyklopedin 2011: Malmö. Tillgänglig på: http://www.ne.se/malm%C3%B6/1031839. Hämtad 2011-03-10

Svenska Wikipedia 2014: Malmö. Tillgänglig på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6. Uppdaterad 2014-12-10. Hämtad 2014-12-11.

Intervju:

Cederwall, Anders 2011: statistiker på SCB, intervju, 2011-03-14, Stockholm

Enkät:

Framtid i Malmö? 2011, 197 enkätsvar, elever på Pauliskolan: Bernadottegymnasiet (Malmö), 2011-03-15 till 2011-03-18, Malmö

Observation:

Trafiken kring Pauliskolan, 2011, en observationsstudie, 2011-08-29 till 2011-09 -01,Malmö

Experiment:

Zebralagen, 2011, ett experiment, 2011-08-31, Malmö

Film

Frihet bakom galler, 2013, dokumentärfilm. Tillgänglig på: SVT Play: https://docs.google.com/document/d/1-N3pX7P4Zz0SWLlfURItfhjpG82FPGzU3as2DbDfj-8/pub (tom 151209)/DVD/Blue ray, regisserad av Nima Sarvestani, Uppsala

TV-program

"Nätkriget", 2009,  Dokument utifrån 2009-02-08. Tillgänglig på: SVT Play/SVT Öppet arkiv.