МЪРЧЪНДАЙЗИНГ 2017 Г. 

Конспект за изпит

Тема:

Хорариум

1

Същност и видовете мърчъндайзинг, потенциалните ползи от неговото приложение.

4

18 март

2

Атмосфера на мястото на продажба, въздействието на ароматите върху емоциите, информираността и парите, които харчат купувачите в големите търговски центрове. Рекламен реквизит, името и логото.

4

18 март

3

Материали и допълненията, подове, стени в интериора, тавани, монтаж на оборудването, осветлението. Външен дизайн на магазините: цветове и материали, знаците на магазина, входа на магазина, витрините.

4

25 март

презентации

4.

Видове дисплеи и основните правила при тяхната изработка. Цели на интериорния мърчъндайзинг, групиране и подредба на стоките, типове интериорен (вътрешен) дизайн на магазина, организацията на вътрешното пространство.

4

25 март

презентации

5.

Специфика на мърчъндайзинга в България, най-често допусканите грешки и алтернативни решения: различни типове магазини- за модна конфекция, за домашни потреби,  мебелни магазини, магазини “Направи си сам”, както и за електрически и електронни уреди.

10

1 април

презентации

6.

Ролята на човека като фактор в мърчъндайзинга и мърчъндайзингът като професия

Тест „Де кони”

4

1 април

презентации

Библиография

Основна:

Кръстева Невяна, Мърчъндайзинг, Авангард прима,  2013 , стр. 348 ,   ISBN: 9786191602155

Презентации в smarketing.org

ОЦЕНЯВАНЕ:

Окончателната ви оценка е сбор от оценката на лекции и оценката на упражнения, всяка от които се взема с тегло 50 %. Например на лекции имате отличен (6), а на упражнения имате добър (4), ще завършите курса с много добър (5).

Оценката на лекции можете да формирате по два алтернативни начина. Първи начин, като участвате в тематични дискусии в часовете (10 %), решите тест за текуща оценка – 30 затворени въпроса (50 %) и подготвите и защитите курсов проект (40 %). Втори начин, като подготвите и защитите курсов проект (40 %) и положите изпит през сесията (60 %- 40% тест с 30 затворени въпроса и 20% казус). Тестовете са базирани на книгите от списъка с основна и допълнителна литература. Книгите се продават в книжарница „Хеликон”. Подробности ще научите на първата лекция и изобщо при контакт с лектора по начин, указан от лектора.

Курсовият проект: обединявате се в групи по 2-3 студенти. Всяка група избира една от темите в книгата и съответната презентация от пауър пойнт. Правите проучване на мърчъндайзинга на конкретни търговски обекти по ваш избор, но във връзка с избраната тема от учебника. В първата част на презентацията разказвате теорията. Във втората част представяте резултатите от собственото проучване на конкретните търговски обекти с илюстративен материал. В писмения материал, който не бива да надхвърля 3 стандартни страници описвате практическото си изследване. Правите презентацията по график, изпращате презентацията и курсовата работа на мейл nevianak@mail.bg.

Оценката на упражнения ще получите информация от преподавателя.

Екипът: Проф. д-р Н. Кръстева,  хон. ас. А. Потебня