สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

1.จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2. จงแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

2.1 ถุงใบหนึ่งบรรจุเหรียญสิบบาทและเหรียญห้าบาทจำนวน 23 เหรียญ เป็นเงิน 160 บาท จงหาจำนวนเหรียญแต่ละชนิด

2.2 ลวดหนามขดหนึ่งยาว 72 เมตร นำไปล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว 8 เมตร ได้พอดี จงหาพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้

2.3 ผสมแป้งมันชนิดราคากิโลกรัมละ 18 บาท กับแป้งสาลีชนิดราคากิโลกรัมละ 28 บาท โดยใช้อัตราส่วนเท่าไรจึงจะขายแป้งผสมในราคากิโลกรัมละ 30 บาท แล้วยังได้กำไร 25 เปอร์เซ็นต์

2.4 ผู้ใหญ่ 8 คน กับเด็ก 3 คน ทำงานอย่างหนึ่งเสร็จใน 4 วัน แต่ถ้าผู้ใหญ่ 5 คน กับเด็ก 5 คน ทำงานอย่างเดียวกันเสร็จใน 6 วัน ผู้ใหญ่ 6 คน กับเด็ก 6 คน ทำงานนั้นจะเสร็จในกี่วัน

2.5 จำนวนสองจำนวน จำนวนมากมากกว่าสองเท่าของจำนวนน้อยอยู่ 3 แต่สองเท่าของจำนวนมากมากกว่าจำนวนน้อยอยู่ 27 จงหาจำนวนทั้งสองนั้น

2.6 เศษส่วนจำนวนหนึ่งเมื่อนำ  1 ลบตัวเศษและนำ 2 บวกตัวส่วน เศษส่วนที่ได้มีค่า 2/3  แต่ถ้านำ 3 บวกตัวเศษและนำ 2 คูณตัวส่วน เศษส่วนที่ได้มีค่า 3/5 จงหาเศษส่วนจำนวนนั้น