iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1953 / április / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1953. április

(Összeállította: Besze Dóra, 2019.)

Április elején megjelenik a “Román Népköztársaság Néptanácsainak lapja”, Előre címmel és Robotos Imre főszerkesztővel.

A Magyarországon letartóztatott orvosokat, szovjet kezdeményezésre, fokozatosan szabadlábra helyezik. Ezek után nem sokkal megjelenik egy antológia mely a Felszabadítónk, Sztálin címet viseli.

Első ízben adják át a Jászai Mari-díjakat; a kitüntetettek: Bánki Zsuzsa, Keres Emil, Mányai Lajos.

A Szovjetúnió Belügyminisztériuma közleményben jelenti be, hogy az orvosok ügye provokáción alapult; a letartóztatottakat szabadon engedik; a feljelentőtől visszavonják a Lenin-rendet. Lavrentyij Berija szovjet belügyminiszter e napon kelt parancsában megtiltja, hogy „az MVD szervei … bárminemű erőszak[ot] és fizikai kényszer[t] alkalmazzanak a letartóztatottakkal szemben; a vizsgálat során szigorúan tartsák be a büntető-törvénykönyv eljárási normáit; … számolják fel a Szovjetunió v. Állambiztonsági Minisztériuma által [az ún. belső börtönökben] kialakított azon helyiségeket, amelyek a letartóztatottak elleni fizikai kényszer alkalmazására szolgáltak, semmisítsenek meg minden kínzásra használt eszközt.” A parancs indoklása szerint „a Belügyminisztérium megállapította, hogy az [egykori] Állambiztonsági Minisztérium szerveinek tevékenységében a szovjet törvények súlyos megsértésére, ártatlan szovjet állampolgárok letartóztatására, a vizsgálati anyagok gátlástalan meghamisítására, különböző kínzási módok – többek között a letartóztatottak kegyetlen verése, hátracsavart kezük egész napos, esetenként hónapokon át tartó megbilincselése, az alvás hosszan tartó megvonása, a letartóztatottak levetkőztetése és hideg fogdába zárása – alkalmazására került sor.

Húsvéthétfőn Pétery József 1942 óta váci püspököt Hejcére internálják; az egyházmegye vezetését Kovács Vince segédpüspök veszi át.

Washingtonban találkozót szerveznek Dwight Eisenhower és Konrad Adenauernek, ahol a német vezető tiszteletét teszi a II. világháborúban elesett amerikai katonáknak épített emlékmű előtt.

Miután Trygve Halvdan Lie lemondott az ENSZ főtitkári pozíciójáról a svéd Dag Hammarskjöldöt választják utódjaként.

Kiírják az MFNF OT választási felhívását, melyben elhatározzák, hogy a munkások, dolgozó parasztok, értelmiségiek testvéri egységben építik az új magyar hazát, … valamint  egy emberként követik az MDP-t és népünk bölcs vezérét, Rákosi Mátyást.

Ratkó Anna egészségügyi minisztert felmentik tisztségéből; utóda Zsoldos Sándor.

A Bp-i Had bíróság ítéletet hirdet az ún. bajai összeesküvők első, 17 fős csoportjának ügyében. Harczos Lászlót halálra ítélik.

Romániában szabadon bocsátják a februárban „cionista kapcsolatai” miatt letartóztatott Ana Pauker v. külügyminisztert.

Az MTA kezdeményezésére megalakul a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társaság (TTIT); az alakuló közgyűlés szerint a társulat célja a „forradalmi tudományos szemlélet és tudományos eredmények” ismertetése. Elnök Bognár Rezső, titkár Erdei Sándor.

Élete 73. évében meghal Schütz Antal piarista egyetemi tanár, a magyar teológiai irodalom kiváló művelője.Bemutatják a Föltámadott a tenger c. filmet; főrendező Nádasdy Kálmán, rendező Ranódy László és Nádasy László. A főbb szerepekben Görbe János, Makláry Zoltán, Básti Lajos, Szakáts Miklós, Ferrari Violetta, Bessenyei Ferenc, Darvas Iván.

Kronológiai adatsor (On-line források)

Április 1.  Megjelenik az Előre, a „Román Népköztársaság Néptanácsainak lapja”

Április 4. A Mo-on letartóztatott orvosok szabadlábra helyezése, szovjet kezdeményezésre

Megjelenik a Felszabadítónk, Sztálin

Először adnak át Jászai Mari díjakat.

Április 6. Kovács Vince segédpüspök veszi át az egyházmegye irányítását

Április 8. Konrad Adenauer nyugatnémet kancellár Washingtonban tiszteleg a II. világháborúban elesett amerikai katonák emlékműve előtt.

Április 10. A svéd Dag Hammarskjöld lesz az ENSZ főtitkára

Április 11. Dwight Eisenhower amerikai elnök külpolitikai (osztrák államszerződés, német újraegyesítés, a kelet-európai államok függetlensége) és katonai (koreai fegyverszünet, fegyverzetkorlátozás) javaslatokkal fordul a szovjet vezetőkhöz

Április 12. Közzéteszik az MFNF OT választási felhívását

Április 18. Ratkó Anna egészségügyi minisztert utódja Zsoldos Sándor lesz, Harczos Lászlót, mint a bajai összeesküvők vezérét halálra ítélik

Április 20. Szabadon engedik Ana Pauker v. külügyminisztert

Április 21. Az 1953: 7. tvr. átalakítja az ELTE kari struktúráját: a Bölcsészettudományi Kar Nyelv- és Irodalomtudományi és Történettudományi Karra, a Természettudományi Kar Matematika–Kémia–Fizika és Élet- és Földtudományi Karra tagozódik

Április 25. A Pravda üdvözli az amerikai elnök békekezdeményezéseit.

Április 29. Az MTA kezdeményezésére megalakul a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társaság (TTIT)

Április 30. Meghal Schütz Antal piarista egyetemi tanár

Bemutatják a Föltámadott a tenger c. filmet


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére


26 |vissza a lap tetejére

kedd

Kivonat a napi sajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép XI. évfolyam 91-120. szám; Új szó VI. évfolyam 103. szám)

Megkezdődnek a választási nagygyűlések, valamint megjelenik a Népfront programja. Az újság közöl olyan hirdetéseket melyek a Népfrontra szavazásra buzdítják az embereket.

A nemzetközi helyzet és a magyar nép demokrácia helyzete változik.

Felmerül a tavaszi szántás kérdése, emellett az emberek tanácstalanok, mert már minden megművelhető föld be lett vetve, ugyanakkor ez nem bizonyosult elégnek. Az eperjesi kerületben teljesítik a lentermelésről szóló kormányhatározatot, az egyes gazdaságok munkacsoportjai egymás között versenyeznek a len mielőbbi elvetésén és a minél nagyobb százalékban történő keresztsorosvetésért. A versenyből győztesként a visnereviski gazdaság került ki. A Diósgyőri hengerészek példamutatása elöljáró.

A megbízottak Testületének alelnöke, Dr. Ján Pull elvtárs beszédet tart az ércfejtés és az acéltermelés egymáshoz viszonyított termelési sebességéről valamint azok fontosságáról. Eisenhower, az Egyesült Államok elnöke április 16-án az “Amerikai Lapszerkesztő!” Társaságában beszédet mondott a nemzetközi helyzet kérdéseiről. Ez a beszéd választ ad a szovjet kormánynak a nemzetközi kérdések békés rendezésének lehetőségére tett legutóbbi nyilatkozataira.

Befejeződött az Északatlani Szövetség Tanácsának 11. ülésszakasza, az Osztrák jobboldali szocialista vezetők a legnagyobb árulást követték el. Folytatták a Koreai fegyverszüneti tárgyalásokat, Április 24-én pénteken mindkét fél folytatta a beteg és sebesült hadifoglyok kölcsönös kicserélését Panmindzsonban.

Összeállította: Besze Dóra, 2019.


27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források