Mitt skrin

Trä och metallslöjd

Du ska göra ett skrin i slöjden, du kommer att lära dig några grundläggande tekniker som borrning, spikning, hyvling mm. Du har också möjlighet att dekorera ditt skrin och då pratar vi om symboler och dess betydelse. Du har ungefär 7 tillfällen på dig att tillverka skrinet.

Utvärdering

När du är klar med ditt arbete ska du skriva en utvärdering om hur ditt arbete blev.

Öppna din träslöjdsmapp i Drive och skriv i ett nytt dokument som du döper till:

Utvärdering skrin “Ditt namn”

Skriv i löpande text.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms …

… hur välgjort och genomarbetat ditt skrin är.

… hur du arbetar med verktyg och maskiner.

… hur du handskas med säkerheten och arbetsmiljön.

… hur självständigt du arbetar efter instruktioner.

… hur utvecklat du kan beskriva hur du gjort och hur det blev.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6

E

C

A

1

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett  

välutvecklat och väl  

genomarbetat sätt formge

och framställa enkla

slöjdföremål i olika material

utifrån instruktioner.

2

I arbetet med några

hantverkstekniker kan

eleven använda

handverktyg, redskap och

maskiner på ett säkert och  i

huvudsak fungerande  sätt.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

4

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

5

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt .

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt .

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt

6

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

7

Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.