Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach w roku szkolnym 2016/2017

PONIEDZIAŁEK

Godzina

Forma zajęć

Klasa

Nauczyciel prowadzący

1325-1410

Koło Przyjaciół Biblioteki

1-3

Aneta Łagoda

1415-1500

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

1a,b,c

Marek Pośnik

1415-1500

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze / koło przedmiotowe z historii

1-3

Robert Wiśniewski

1415-1500

Koło przedmiotowe z chemii

2,3

Bożena Nowakowska

1500-1545

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z informatyki (co 2 tygodnie)

1

Agnieszka Komisarczuk

1700-1800

Lekkoatletyka-biegi średnie i długie

1-3

Karol Motyka

WTOREK

Godzina

Forma zajęć

Klasa

Nauczyciel prowadzący

800-840

Koło zajęć manualnych

1-2

Dorota Granis

850-930

Koło informacji świetlicowej

1-2

Dorota Granis

1325-1410

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z j.angielskiego

1-3

Bożena Witkowska

1415-1500

Konsultacje z chemii

1-3

Bożena Nowakowska

1415-1500

Koło Przyjaciół Biblioteki

1-3

Aneta Łagoda

1415-1500

Konsultacje z biologii

1-3

Marzena Sieczak

1415-1500

Konsultacje z matematyki (co 2 tygodnie)

1-3

Małgorzata Bojarska

1430-1600

Zajęcia chóru

1-3

Agnieszka Gardynik

1510-1555

Zbiórki harcerskie (harcówka, s.29)

M. Bojarska, E. Rudecka

1600-1700

Koło plastyczne

1-3

Agnieszka Gardynik

ŚRODA

Godzina

Forma zajęć

Klasa

Nauczyciel prowadzący

800-845

Konsultacje z j.angielskiego (raz w miesiącu, wg potrzeb)

2

Iwona Zelga

800-845

Konsultacje z geografii (raz w miesiącu, wg potrzeb)

2

Renata Sułek

800-845

Konsultacje z j.niemieckiego (wg potrzeb)

1-3

Anna Wieczorek

800-845

Konsultacje z j.niemieckiego (wg potrzeb)

2

Aleksandra Śmietanka

800-845

Koło zainteresowań z j.angielskiego

1-3

Bożena Witkowska

1325-1410

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j.niemieckiego

3

Anna Wieczorek

1325-1410

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki (co 2 tyg.)

3a,b

Małgorzata Bojarska

1330-1500

Konsultacje z j.polskiego

1-3

Grażyna Rzeczkowska

1330-1500

Konsultacje z j.polskiego

1-2

Katarzyna Piechota

1415-1500

Zajęcia sportowe

1-3

Monika Rąbkowska

1430-1530

Zespół wokalny

2

Agnieszka Gardynik

1415-1500

Konsultacje z fizyki

1-3

Leopold Drab

1415-1500

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii (raz w miesiącu, wg potrzeb)

1-3

Renata Sułek

1700-1800

Lekkoatletyka-biegi średnie i długie

1-3

Karol Motyka

CZWARTEK

Godzina

Forma zajęć

Klasa

Nauczyciel prowadzący

1325-1410

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j.niemieckiego (co 2 tyg.)

3b

Aleksandra Śmietanka

1415-1500

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j.angielskiego

3a,b,c

Iwona Zelga

1415-1500

Koło szachowe

1-3

Leopold Drab

1415-1500

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z geografii

3

Renata Sułek

1415-1530

Zajęcia sportowe- gry zespołowe

1-3

Marcin Mazur

700-1200

Akademia Filmowa (czwartek lub piątek – raz w miesiącu)

1-3

Agnieszka Komisarczuk

PIĄTEK

Godzina

Forma zajęć

Klasa

Nauczyciel prowadzący

1325-1410

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (co 2tyg.)

2a

Marek Pośnik

1325-1410

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (co 2tyg.)

3c

Marek Pośnik

1415-1500

Konsultacje indywidualne z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

3

Maria Bardziak

SOBOTA

Godzina

Forma zajęć

Klasa

Nauczyciel prowadzący

1100-1200

Zajęcia wokalno-muzyczne (schola parafialna w Domu Sióstr)

1-3

Maria Bardziak