Llista Ortogràfica Valencià

Verbs en -ava

cantava

jugava

pronoms

menjar-se

començar

escomençar 

preterit perfecte simple (agut)

jugà

caminà

entristí