NOB Cukrák, 10. listopadu 2014

Konečně se v rámci NOBu budete cítit jako na HROBu. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že je potřeba dorazit. Bez toho nepoznáte kopce, které i mistr Oštěp jezdí na malou placku. Nezabloudíte v temné rokli či nezakopnete o bludný kořen. Jelikož jsou tu opravdové lesy a mapa bude možná špatně vytisknutá, tak se počítá s tím, že se ztratí nejeden geograf.

Závod bude scorelauf s limitem 70 minut. V lese budou kontroly s bodovou hodnotou 1 - 3 body.

Při překročení času se odečítají body.

Doporučil bych vypít před závodem méně jedniček Na Růžku než obvykle a dát si je až po závodě.

Centrum: Lipenecká hájovna , doprava linkou 241 na konečnou a pak pěšky tudy nebo je možnost jet linkou 318 na zastávku K Chatám a pak opět pěšky.

Sraz: V 18:00 u Hájovny. Start: intervalový

Mapa:  Cukrák, 1 : 10 000, E = 5m, formát A4, stav jaro 2012.

Terén: svažitý, místy s terénními detaily. V severní části několik menších roklí, v západní části hluboké údolí. Střední hustota cest, prostorově různorodý les

Ražení: mechanické, kleštěmi do papírových průkazů

Jelikož se jedná o NOB, netřeba připomínat, že světlo se hodí. Jednak uvidíte na cestu a navíc i na reflexní kontroly. Jinak v lese nejsou žádné záludnosti. Výskyt “houmlesáků” se limitně blíží nule.

Těším se na viděnou.

Ferda