Arbeid. Utført

Se også Arbeidslista .

 1. Skriv sist utført arbeid på linje 2 så det nyeste kommer øverst > 
  Hvis pkt. 2 er brukt, trykk linjeskift foran tekst etter her
  >>
 2. Brannslukningsapparat er godkjent 5.4.2017
 3. 10.8.16 Kabel fra styrbord dynamo remontert.
 4. Dynamo skrudd fast, Anoder byttet ved impeller, anode topp ved sjøvanns-inntak sjekket. Radiostasjon koblet om og koblingsskjema laget.Ny Klyverbom. Nødpeilesender sjekket.Alle lyspærer sjekket og det er forsøkt å bytte til LED pærer, men det var kanskje ikke så vellykket, arbeidet fortsetter. Gjennomføringskraner smurt opp, utslagsvask bysse,toalett, vask, sjøvanns-inntak eksos!
 5. 21 mai – Slippsatt for rep av Propellomstyring og overhaling bunnkraner m.m.: Arbeid på slippen
 6. 27 April – Seilene bendt på – Dugnadsgjengen & knutegruppa
 7. 17-24 April - Slippsatt - Stoffing, Fribord.
 8. 10 April - Trekkfastolje på dekk
 9. Skriv sist utført på linje 2 så det nye kommer øverst.   .

IMG_0864.JPG