Competitie reglement (versie 2014-2015)

Competities

Artikel 1 

 1. Ieder jaar organiseert de T.D.O. een competitie, die per poule is georganiseerd.

Deelname aan de dart competitie Texel

Artikel 2

 1. Deelname aan de competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 spelers die lid zijn van de Texelse Dart Organisatie. Aan het maximum zijn geen grenzen gesteld. Uit hun midden wijzen de spelers een captain aan. Deze wordt geacht aan de uit de deelname van het team voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Het is de taak van de teamcaptains om contact te houden met eigen spelers, andere teamcaptains en de competitieleiding. De teamcaptain is 18 jaar of ouder.
 2. Het lidmaatschapsgeld dient te worden overgemaakt, binnen 10 dagen na ontvangst van de rekening van de TDO, op bankrekening NL 78 RABO 03 32 50 04 89 onder vermelding van naam team en locatie.
 3. Voor de nieuwe speler bijdrage voor deelname aan de competitie gelden de zelfde regels als beschreven in vorig lid. Onder vermelding van naam en adres.
 4. Zijn de gelden niet overgeschreven binnen gestelde termijn volgt geen deelname aan competitie.

Teams

Artikel 3

 1. De poule plaatsing van een team dat zich terugtrekt of uit de competitie wordt gehaald komt te vervallen. Hierover is geen beroep mogelijk.
 2. Een team dat zich als nieuw team inschrijft, start zijn competitie in de laagste poule van de T.D.O. Het bestuur behoudt zich het recht om nieuwe teams in een hogere poule en/of lagere poule te plaatsen.
 3. Als een team overstapt van locatie dient er minimaal MEER DAN 50% van het oude team mee over te stappen, gaan er minder teamleden mee dan wordt dit team als nieuw beschouwt. De rechten van het oude team komen dan te vervallen.
 4. Bij problemen beslist de competitieleiding.

Reservespelers

Artikel 4

 1. Een team mag in een wedstrijd gebruikmaken van 1 reservespeler. Een reservespeler mag pas ingezet worden na afloop van een partij. De speler die door de reservespeler is vervangen, mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd nadat deze is voortgezet.
 2. De aankondiging gebruik te maken van een reservespeler dient tussen de twee teams te
 3. geschieden, met de aankondiging welke speler gewisseld gaat worden.

Invallers

Artikel 5 

 1. Een invaller is een speler die uitkomt voor een team waarvoor hij/zij niet ingeschreven staat.
 2. Een team mag per wedstrijd maar 1 invaller inzetten.
 3. De invaller dient maar in 1 poule uit te komen.
 4. De invaller mag tweemaal per seizoen voor hetzelfde team uitkomen, na twee wedstrijden kan deze speler alleen nog maar uitkomen voor dat betreffende team. De invaller kan na twee invalsbeurten niet meer invallen in een ander team.
 5. Als een team verschijnt met 3 geregistreerde spelers op een door de T.D.O. georganiseerde wedstrijd, is het niet toegestaan om een invaller in te zetten.
 6. Bij het in strijd handelen met de competitieregels zullen de wedstrijdpunten behaald in partijen waaraan de invaller heeft deelgenomen in het uiterste geval worden toegekend aan de tegenstander.
 7. Een speler mag per speelronde slechts voor 1 team uitkomen.
 8. De invaller dient lid te worden van de T.D.O. Hiervoor dient het individuele inschrijfformulier van de TDO gebruikt te worden. Dit ligt in iedere speellocatie en is op te vragen bij de competitieleiding en te downloaden van de website www.texeldarts.nl. Wordt het inschrijfformulier niet ingeleverd bij het wedstrijdbriefje tezamen met de verschuldigde lidmaatschap van €7,50 dan wordt alle punten behaald in partijen waaraan deze speler heeft deelgenomen als niet gescoord beschouwd.

Ongerechtigde spelers

Artikel 6 

 1. De teamcaptains zijn verantwoordelijk voor het spelen met gerechtigde spelers. Zie artikel 5.
 2. Een lijst van invallende spelers is te verkrijgen bij de competitieleiding.

Datum en tijd

Artikel 7

 1. De competitieweek loopt van maandag tot en met vrijdag.
 2. Een wedstrijd vindt plaats binnen de competitieweek waarin zij is uitgeschreven. Is de wedstrijd in die week niet gespeeld, dan wordt de uitslag 0-0 verklaard, met uitzondering van de volgende twee punten.
 1. Indien een team een vastgestelde wedstrijd wenst uit te stellen, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren aan de teamcaptain van de tegenstander en de competitieleiding gemeld te worden. Er dient gelijk een vervangende datum aan de competitieleiding te worden overlegt.
 2. Bij calamiteiten wordt natuurlijk een uitzondering gemaakt, graag de competitieleiding inlichten.
 1. De aanvang van de competitiewedstrijden is op alle dagen 20.30 uur.

Afwezigheid

Artikel 8 

 1. Een team dat te laat komt, verliest competitiewedstrijd, mits dit te laat komen (uiterlijk 30 min.) gemeld is bij de teamcaptain van de tegenstander.
 2. Indien een team niet verschijnt bij een vastgestelde wedstrijd, wordt de voorlopige uitslag op 0-0 gesteld. Tot nader overleg tussen de twee partijen en de competitieleiding. Bij het team wat niet op komt dagen worden 5 punten in mindering gebracht in de stand van de competitie. De wedstrijd dient op een ander tijdstip alsnog gespeeld te worden.
 3. Onvolledige teams kunnen een wedstrijd spelen. De ontbrekende speler wordt geacht alle darts buiten het bord geworpen te hebben. Een wedstrijd vindt echter pas doorgang bij een minimum aanwezigheid van 2 spelers per team.

De competitiewedstrijd

Artikel 9

 1. De competitiewedstrijd bestaat uit een aantal partijen in de A-Poule:
 1. Driemaal beste van vijf 501, individueel
 2. Driemaal beste van drie 701, koppel
 3. Eenmaal beste van drie tac-tics, teamspel
 4. Eenmaal beste van één 1001, teamspel
 1. In de 501 individueel, 701 koppel en 1001 teamspel levert een gewonnen partij 1 punt op. In de tac-tics teamspel levert de gewonnen partij 2 punten op.
 1. De competitiewedstrijd bestaan uit een aantal partijen in de B-Poule:
 1. Driemaal beste van vijf501, individueel
 2. Driemaal beste van drie 701, koppel
 3. Eenmaal beste van één tac-tics. Teamspel
 1. In de 501 individueel, 701 koppel en tac-tics teamspel levert een gewonnen partij 1 punt op.
 1. De competitiewedstrijd bestaan uit een aantal partijen in de C-Poule:
 1. Driemaal beste van drie 501, individueel
 2. Driemaal beste van drie 701, koppel
 3. Eenmaal beste van één Tac-Tics, teamspel
 1. In de 501 individueel, 701 koppel en tac-tics teamspel levert een gewonnen partij 1 punt op.

Wedstrijdformulieren

Artikel 10 

 1. Beide teamcaptains moeten voor aanvang van een wedstrijd alle benodigde gegevens op het wedstrijdformulier invullen.
 2. Na afloop van een wedstrijd wordt de uitslag op het wedstrijdformulier genoteerd. Deze wordt ondertekend door beide captains. Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het inleveren van het wedstrijdformulier.
 3. Het wedstrijdformulier dient geheel ingevuld. Het niet, niet juist of onvolledig invullen van
 4. het wedstrijdformulier heeft als gevolg dat de wedstrijdpunten van het team welke hetformulier niet, niet juist of onvolledig heeft ingevuld vervallen worden verklaard.
 5. Wees dus verstandig en lever het wedstrijd formulier zo snel mogelijk in. Is het formulier te laat dan wordt 0-0 als stand neergezet en deze stand wordt niet herzien tenzij het formulier ingeleverd wordt.
 6. Een wedstrijdbriefje dient de zaterdag na het verstrijken van de speelweek voor 22.00 uur te worden gemaild naar uitslagen@texeldarts.nl. Let erop dat je een berichtje terug krijgt! Krijg je geen berichtje terug mail het wedstrijdbriefje dan svp nogmaals maar nu naar texeldarts@gmail.com  Bij een te laat ingeleverd wedstrijdbriefje wordt 1 punt in mindering gebracht in de stand van de competitie.

Kampioenschap

Artikel 11 

 1. Het team dat in zijn poule het hoogst aantal wedstrijdpunten in de competitie heeft behaald, is kampioen van die poule. Indien er in een poule twee teams zijn met gelijk aantal wedstrijdpunten, wordt het aantal legs voor opgeteld en het aantal legs tegen opgeteld. Het team met de meeste legs voor is kampioen, is dit aantal ook gelijk dan is het team kampioen dat de minste legs tegen heeft. Mocht dit ook gelijk zijn dan wordt er een beslissing wedstrijd georganiseerd op neutraal terrein.

Promoveren en Degraderen

Artikel 12 

 1. Wordt de competitie van de T.D.O. in twee of drie poules gespeeld dan degraderen de twee laagst geëindigde teams naar de poule eronder en promoveren de 2 hoogst geëindigde teams naar de poule erboven.