15. Rīgas atklātā čempionāta galda hokejā nolikums.

1.Sacensību mērķis un uzdevumi.
1.1. Noskaidrot Rīgas čempionāta godalgoto un citu vietu ieguvējus OPEN klasē, sievietēm, junioriem un senioriem.
1.2. Saglabāt tradīcijām bagātāko un vecāko turnīru Latvijā piešķirot Rīgas čempionātam Latvijas Reitinga turnīra statusu.
1.3. Noskaidrot Latvijas reitingu 2013./2014.gadu sezonā OPEN klasē, sievietēm, senioriem un junioriem izmantojot Rīgas čempionātu, kā Latvijas reitinga turnīru.
1.4. Piesaistīt jaunus galda hokeja spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību Rīgā.

2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Latvijas Galda hokeja federācijas tiesnešu kolēģija.

3.Sacensību norises laiks un vieta.
3.1. Rīgas čempionāts norisināsies 2014.gada 15.februārī (sestdiena) Rīgas Kultūru vidusskolā, Ganību dambī 7.
3.2. Sacensību organizētājs un tālruņa numurs informācijas iegūšanai: Sandis Kalniņš (29108316).

4.Sacensību dalībnieki.
4.1. Rīgas čempionātā drīkst piedalīties jebkurš galda hokejists, kurš ir vismaz 8 gadus vecs, ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī reglamenta izpildi.
4.2. Rīgas čempionāts notiek sekojošās nominācijās – OPEN klasē, sievietēm, junioriem (1996.gadā dzimuši un vēlāk) un senioriem (1974.gadā dzimuši un agrāk).
4.3. Rīgas čempionāts ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju galda hokejisti tiek iekļauti čempionāta kopējā noslēguma tabulā.
4.4. Par dalībnieka veselības stāvokli atbild pats dalībnieks vai persona, kas viņu pavada.

5. Pieteikumi.
5.1. Spēlētāji piereģistrējas pirms sacensību sākuma, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un dzimšanas datus.
5.2. Pieteikumi tiek pieņemti sacensību sekretariātā no pulksten 9:15 – 09:50 (vai pa tālr. 29108316).
5.3. Klubu pārstāvji sacensību sekretariātam iesniedz kluba pieteikuma lapu.

6. Sacensību norises kārtība un inventārs.
6.1. Sacensības notiek uz galda hokeja spēles STIGA PLAY-OFF versijas galdiem saskaņā ar ITHF (International Table Hockey Federation) apstiprinātajiem galda hokeja noteikumiem.
6.2. Sacensības notiks 4 kārtās:
1.kārtā (grupu turnīrs) spēlētāji vadoties pēc Pasaules reitinga un piereģistrējušos skaita, tiek sadalīti pa groziem un veikta izloze pa grupām. Katrā grupā spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas.
2.kārtā (līgas) spēlē visi pieteikušies dalībnieki. Atbilstoši ieņemtajai vietai grupā spēlētāji tiek sadalīti pa līgām. 2.kārtā spēlētāji spēlē pēc tās pašas apļa sistēmas noskaidrojot vietas no pirmās līdz pēdējai.
3.kārtā (mini apļu play-off) spēlē 2.kārtas 16 labākie spēlētāji, kuri tiek sadalīti 4 grupās pa 4 katrā:-1.grupā spēlē 1.,8., 9.un 16.vietas ieguvēji, - 2 grupā spēlē 2.,7., 10. un 15.vietu ieguvēji, - 3.grupā spēlē 3., 6., 11. un 14.vietu ieguvēji, - 4.grupā spēlē 4., 5., 12. un 13.vietu ieguvēji. 3.kārtā dalībnieki izspēlē 4 mini apļa play-off. Pēc katra mini apļa turnīra punkti tiek skaitīti kopā un spēlētāji atkal tiek izsēti no 1.-16.vietai.
4.kārtā (fināls) spēlē 4 labākie 3.kārtas spēlētāji izspēlējot vienu mini apļa turnīru. 3.kārtā izcīnītie punkti netiek ņemti līdzi uz finālu.
6.3. Sacensības visām nominācijām tiek rīkotas kopīgas un visi kvalifikācijas kārtā tiek izsēti ņemot vērā kopējo Pasaules reitingu.
6.4. Sieviešu, junioru un senioru rezultāti tiks iekļauti arī OPEN klasē.

7. Uzvarētāju noteikšana.
7.1. Spēlētāju savstarpējās spēlēs punkti tiek piešķirti sekojoši: - par uzvaru pamatlaikā - 3 punkti; - par uzvaru pagarinājumā - 2 punkti; - par zaudējumu pagarinājumā - 1 punkts; - par zaudējumu pamatlaikā - 0 punkti.
7.2. Augstāku vietu apļa sacensībās ieņem spēlētājs, kuram:
- vairāk punktu visās spēlēs;
- vairāk punktu savstarpējās spēlē(s) ar spēlētāju(-iem), kam tāds pats punktu skaits;
- lielāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;
- lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs; 
-
lielāks uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;
- lielāka kopējā vārtu attiecība;
- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;
- lielāks kopējais uzvaru skaits;
- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē.

7.3. Augstāku vietu mini apļa play-off sacensībās ieņem spēlētājs, kuram:
- vairāk punktu visās spēlēs;
- lielāka kopējā vārtu attiecība;
- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;
- lielāks kopējais uzvaru skaits;
- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē.
 

8.Diskvalifikācija (sods).
8.1. Sacensību tiesnešu kolēģija var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:
- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;
- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam;
- apzināti zaudē spēli vai apzināti spēlē uz neizšķirtu;
- prasa citiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu;
- nopietni traucē sacensību norisi;
- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;
- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;
- par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, dalībnieks saņem brīdinājumu – dzelteno kartīti, par atkārtotu rīcību dalībnieks saņem sarkano kartīti un automātiski tiek diskvalificēts no sacensībām.
8.2.
 Spēlētājam, kurš izstājas no turnīra atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-10.
8.3. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīts zaudējums ar 0-10.
8.4. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām, cits spēlētājs nevar viņu aizstāt.
8.5. Spēlētājam, kurš izstājas vai tiek diskvalificēts, visi rezultāti tiek anulēti un iemaksāto naudu atpakaļ nesaņem.

9. Sacensību tiesneši.
9.1. Par Rīgas čempionāta galveno tiesnesi ir nozīmēts Sandis Kalniņš, par tiesnešiem Edgars Caics, Sandis Kadakovskis, Aleksandrs Žernovojs un Edgars Saulītis.
9.2. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis.
9.3. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāju puses.
9.4. Spēļu inventāru atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis.
9.5. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt konsultējoties ar tiesnešiem.
9.6. Brīdinājumu, par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, var piešķirt jebkurš no tiesnešu kolēģijas.
9.7. Lai varētu piešķirt sodu par veikto pārkāpumu un izskatīt strīdu pietiek ar 3 no 5 Latvijas Galda hokeja federācijas nozīmētajiem tiesnešiem.
9.8. Spēli tiesā paši dalībnieki un tāpēc sacensību laikā spēlētāji vienmēr rīkosies kā godīgi un labi sportisti (strīda gadījumā, ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis).

10. Protesti.
10.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles.
10.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.

11. Finansiālie noteikumi.
11.1. Par piedalīšanos sacensībās ir jāiemaksā dalības maksa – EUR 5, ja dalībnieks tika iepriekš pieteicies, izmantojot www.galdahokejs.lv mājaslapu vai e-pastu reg@galdahokejs.lv;  EUR 7, ja dalībnieks netika iepriekš pieteicies.
11.2. Finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā spēlētājs sacensībās nepiedalās.

12. Apbalvošana.
Rīgas čempionāta pirmo trīs vietu ieguvēji visās nominācijas saņems medaļas;
- pirmo sešu vietu ieguvēji OPEN klasē, sievietēm, junioriem un senioriem saņems diplomus;
- pirmo sešu vietu ieguvēji OPEN klasē, sievietēm, junioriem un senioriem saņems piemiņas balvas;

2014.gada 1. februāris                                                 Sacensību galvenais tiesnesis

S.Kalniņš_______________