Tidligere arrangementer: Menyvalg Seminar og Tidligere seminar. Her er det også lenker til presentasjoner.

Har du innspill til aktuelle seminarer? Send forslag til norge@njsforum.com. Se også arrangementer i de øvrige nordiske land under flaggene eller i kalenderen.

29. mai 2018 kl 15.30

Årsmøte med servering og kåseri fra Matz Risberg

Innkalling til årsmøte:

 1. Konstituering
 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Godkjenning av møteinnkalling
 3. Valg av to protokollførere
 1. Virksomhetsberetning
 2. Regnskap og revisjonsberetning
 3. Styrets ansvarsfrihet
 4. Valg
 1. Valg av styremedlemmer se§6 i vedtektene
 2. Valg av medlemmer til seksjonsstyrene se §7
 1. Budsjett
 2. Medlemskontingent
 3. Eventuelt

Det blir servering etter årsmøtet med kåseri med Matz Risberg: Smalspor, normalspor, bredspor og stillestående hjul på skinner i bevegelse.

Sted: Jernbanedirektoratets lokaler i Oslo, Posthuset, 20. etasje

Påmelding: Her (høyreklikk og åpne i ny fane)