Tidligere arrangementer: Menyvalg Seminar og Tidligere seminar. Her er det også lenker til presentasjoner.

Har du innspill til aktuelle seminarer? Send forslag til norge@njsforum.com. Se også arrangementer i de øvrige nordiske land under flaggene eller i kalenderen.

  ------------00-----------

Tidlig i 2021: Nye metoder for grunnundersøkelser for jernbane

Bane NOR har de siste årene tatt i bruk flere spennende løsninger for grunnundersøkelser i tidligfase; satelitt, scanning og radar. På dette seminaret vil vi få nærmere innblikk i erfaringene med noen av disse teknikkene.

Møtet blir på Teams.Sett av datoen; mere informasjon vil følge!

   ------------00-----------

Tidlig i 2021: Tog til Europa,

Det er stor interesse for tog til Europa, både i kortere og lengre perspektiv; tog-glede, også for lengre reiser, ansvar for internasjonale forbindelser, (se sammenheng med jernbaneforum), hva skjer når Fehmarn Belt åpner.

Møtet blir på Teams.Sett av datoen; mere informasjon vil følge!

  ------------00----------- 

Tirsdag 13.april 2021: Trafikkpakke 4 - innhold og forutsetninger

Konkurranseutsettingen av persontogtrafikken i Norge går videre. Konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 4 vil bli sendt ut til tilbyderne i mars 2021. Denne pakken omfatter Gjøvikbanen, Østfoldbanen og lokaltogstrekningene L1 og L2 gjennom Oslo.

Prosjektleder Liv Bergqvist fra Jernbanedirektoratet vil på dette seminaret orientere om innhold og forutsetninger i dette konkurransegruunalget.

Møtet blir på Teams. Sett av datoen; mere informasjon vil følge!

  ------------00----------- 

Senere: Fremtiden for godstrafikk i Norge

Hva skal til for å redde godstransport på jernbane i Norge? Hva er langsiktig bærekraftig løsning? Prioritering gods vs. persontrafikk på infrastrukturen. Gods-strategi/ NTP. Status for støtteordningen.

Presentasjoner fra JDIR, Bane NOR, CargoNet, Green Cargo, Jernbanealliansen m.fl.

  ------------00-----------

 Senere : Ny jernbanetunnel gjennom Oslo og historikk