Tidligere arrangementer: Menyvalg Seminar og Tidligere seminar. Her er det også lenker til presentasjoner.

Vei og bane – hva kan vi lære av hverandre?

 

Nye Veier AS har delt utbyggingsporteføljen i fire utbyggingsområder hvor E6 Trøndelag er den ene. Selskapet har som visjon «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Hvordan skal visjonen nås? Hva kan jernbanen lære av dette?

 

Tid: Fredag 5. mai kl 14:00-15:45

Sted: Møterom Traversen, Marienborg

 

Pris: Gratis for NJS-medlemmer

Ikke-medlemmer kr 100.

Påmelding her

 

Program:

 

Kort kaffe- og minglepause

Anledning til spørsmål og diskusjon.

-- 00 --

Høyhastighetssatsning i Danmark
Bruk av 3D verktøy i Intercity prosjektet i Norge


I 2018 skal en ny høyhastighetsbane mellom København og Ringsted stå klar.  Banen er et ledd i å forbedre forbindelsen til Tyskland. Det investeres DKK 12 milliarder i 60 km. Bane Danmark forteller mer om satsningen. Bane Nor har vunnet den prestisjetunge AEC Exellence Awards for sin bruk av 3D teknologi i Intercity prosjektet i Norge. Lær mer om hvordan Bane Nor nyttiggjør seg teknologien.

Tid:                Onsdag 31. mai  2017, kl. 14.00 -16.30
Sted:                Oslo, Schweigaardsgate 23,
Påmelding:        Innen fredag 19. mai  2017 – Påmelding
her eller til norge@njsforum.com.
Deltagere:        NJS-medlemmer og andre inviterte
Deltakeravgift:        Gratis for NJS-medlemmer. Ikke-medlemmer kr 350,- (faktura sendes ved påmelding, Ansatte på huset betaler ikke).


Program:
14.00 – 14.05: Innledning/ NJS

14.05 – 15.30:  Høyhastighet i Danmark
- Hensikt, mål og ambisjoner med utbyggingen
- Bruk av 3D verktøy i prosjekteringen og hvordan man
 nyttiggjør seg verktøyene i byggefasen
- Prosjektorganisering i ulike faser
- Modell og prinsipper for anskaffelser
- Nærmere om utfordringer og løsninger i byggefasen
- Forventet samfunnsmessig nytte av satsningen

Berit Jendal , Head of Secretariat - The New Line Copenhagen-Ringsted

15.30 – 16.30: 3D verktøy i Inter-City prosjektet
- Nærmere beskrivelse av verktøyet
- Nytten av verktøyet i prosjekteringsfasen og byggefasen
- Hvordan modellen kan benyttes til å simulere ulike hendelser

Kristin Lysebo, Fagansvarlig 3D, Intercity, Bane Nor

Husk at medlemskap koster kr 360,- pr år og inkluderer 5 nummer av tidsskriftet NJT.

-- 00 --

Andre arrangement under planlegging 2017. Mer info vil bli sendt som e-post når seminarene er fastlagt. Send oss gjerne innspill til tema til norge@njsforum.com

 

Seminar og prøvetur på Citybanan seminar, mandag 29. mai fra kl. 9.15 til 14.15, Stockholm, arrangør NJS Sverige i samarbeid med Trafikverket og MTR, se svenske NJS sider

Materiellselskap - visjoner, strategier og utfordringer

Jernbanereformen og evaluering av kvalitet i konkurranser