Tidligere arrangementer: Menyvalg Seminar og Tidligere seminar. Her er det også lenker til presentasjoner.

Har du innspill til aktuelle seminarer? Send forslag til norge@njsforum.com. Se også arrangementer i de øvrige nordiske land under flaggene eller i kalenderen.

----------- 00 -----------

23. oktober 2018, kl. 14.00 - 15.45, Traversen Marienborg, Trondheim

Fremtidens mobilitet i støpeskjeen

Jernbanedirektoratet, Trøndelag fylkeskommune og AtB har undertegnet en avtale som skal gi mer sømløse reiser på en og samme billett i deler av Trøndelag, dvs i AtB-sone A som strekker seg fra Hommelvik til Ler. Det er en klar forventning om at denne ordningen etter hvert skal omfatte stadig større deler av Trøndelag. Vi står i det hele tatt foran store forandringer i måten vi tar oss frem på kollektivt. Både på Forus i Stavanger og på Fornebu har selvkjørende minibusser tuslet og gått en tid nå før også Ruter i Oslo «i nær fremtid» skal gjøre det samme i Oslo.

 

Det er tid for å stille spørsmålet:

Hvordan er stoda når det gjelder den moderne mobiliteten i Trøndelag, hvilke endringer er det mulig å se for seg i den nærmeste framtid - og på litt sikt? Hvilken rolle skal jernbanen spille i den moderne mobiliteten i Trøndelag?

 Vi får innledninger ved

Ragnhild Wahl, leder for teknologiutredningen i NTP

Hvilke scenarier ser vi for oss rent teknologisk? Hvor fort vil endringer skje? Hvilke hindre kan komme i veien og forsinke utviklingen, hva kan bidra til at den går fortere?

 

Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel

Presentasjon av avtalen mellom Jernbanedirektoratet, AtB og Trøndelag fylkeskommune. Hvilke krav må oppfylles før avtalen kan utvides til et større geografisk område?  Hvilke forpliktelser og forventninger knytter aktørene til videre utvikling av avtalen? Hvilke ambisjoner har den nye fylkeskommunen?

 

Anne Skolmli, sjef regional samhandling Midt og Nord, Jernbanedirektoratet

Hva vil skje med jernbanen i Trøndelag de nærmeste årene?

Påmelding her

                                                    ------------00------------                

7. november 2018 kl. 15.30 - 17.00, Posthuset, Oslo

Ny Trafikkavtale på Sørlandsbanen og Jærbanen

Jernbanedirektoratet presenterer tilbudskonkurranse, evaluering og valg av tilbyder.

Ny operatør presenterer seg.

Påmelding her

.----------- 00 -----------

21. november 2018 kl. 15.30 - 17.00, Posthuset, Oslo

Vei og bane - hva kan vi lære av hverandre?

Presentasjon Nye Veier og Bane NOR

Påmelding her
                                                    ----------- 00 -----------

5. desember 2018 kl. 15.30 - 17.00, Posthuset, Oslo
Ny teknologi med hyperloop vs. tradisjonell jernbane
Kan hyperloop og tradisjonell jernbane utfylle hverandre? Temaer som kapasitet, kostnader, miljø, fleksibilitet, robusthet m.m. blir berørt.
Presentasjon HyperNor AS og Jernbanedirektoratet

                                                -------------00------------

Mobilitetsleverandør og jernbanens rolle, Oslo

Ikke tidssatt.

 ----------- 00 -----------

Ny T-bane og ny jernbanetunnel gjennom Oslo

Ikke tidssatt.

  ----------- 00 -----------

Fjerntogstrategi i Norge/Norden, Oslo

Informasjon om prosjektet ved Jernbanedirektoratet.

Ikke tidssatt

                                                     ------------00-----------

Presentasjon av nytt dobbeltspor og ny E16 mellom Arna og Stanghelle

Informasjon om fellesprosjektet.

Ikke tidssatt

                                                     ------------00-----------

Nye tog på norske spor, Oslo

Informasjon om nytt togmateriell i Norge

Ikke tidssatt

                                                     ------------00-----------

ERTMS i Norge, Oslo

Siste nytt i ERTMS prosjektet i Norge

Ikke tidssatt