API Wyborcze


Informacje ogólne

API serwuje dane związane z wyborami parlamentarnymi 2015 w formacie JSON.
Bazowy endpoint API:
https://api-v3.mojepanstwo.pl/


API kandydatów do Sejmu

ID datasetu: wybory_parl_kandydaci_sejm

Schema:

Pole

Znaczenie

wybory_parl_kandydaci_sejm.id

ID w mojepanstwo.pl

wybory_parl_kandydaci_sejm.pkw_id

ID w mamprawowiedziec.pl

wybory_parl_kandydaci_sejm.imie

wybory_parl_kandydaci_sejm.imie_drugie

wybory_parl_kandydaci_sejm.nazwisko

wybory_parl_kandydaci_sejm.komitet_id

wybory_parl_kandydaci_sejm.okreg_id

wybory_parl_kandydaci_sejm.numer_na_liscie

wybory_parl_kandydaci_sejm.partia_przynaleznosc

wybory_parl_kandydaci_sejm.rok_urodzenia

Rok urodzenia (PKW nie podaje pełnej daty urodzenia)

wybory_parl_kandydaci_sejm.miejsce_zamieszkania

wybory_parl_kandydaci_sejm.zawod

wybory_parl_kandydaci_sejm.opis

wybory_parl_kandydaci_sejm.notka_biograficzna

wybory_parl_kandydaci_sejm.www

wybory_parl_kandydaci_sejm.fb

wybory_parl_kandydaci_sejm.twitter

wybory_parl_komitety.nazwa

Nazwa komitetu, z listy którego startuje kandydat

wybory_parl_komitety.skrot

Skrót nazwy komitetu, a listy którego startuje kandydat

ID warstwy

Znaczenie

organizacje

Zwraca listę organizacji, z którymi związana jest osoba

krs

Zwraca strukturę opisującą powiązania kandydata w Krajowym Rejestrze Sądowym w formie przystosowanej do  rysowania graphów

zajecia

Lista pełnionych w przeszłości lub obecnie funkcji publicznych

obietnice_wyborcze

kwestionariusz


Dopuszczalne jest pobieraniu wielu warst naraz (w takim wypadku, parametr
layers powinien być tablicą).


API kandydatów do Senatu

API Kandydatów do Senatu działa analogicznie jak API kandydatów do Sejmu, ale ID datasetu to: wybory_parl_kandydaci_senat


API okręgów wyborczych do Sejmu

ID datasetu: wybory_parl_okregi_sejm

Schema:

Pole

Znaczenie

id

numer_okregu

Numer okręgu

wojewodztwo

Nazwa województwa, w którym leży okręg

granice

Słowny opis granic okręgu wyborczego

siedziba_okw

Miasto, w którym znajduje się okręgowa komisja wyborcza dla okręgu

pkw_url

URL strony okręgu na portalu PKW

liczba_list

Liczba zarejestrowanych list w okręgu

liczba_mandatow

Liczba mandatów do zdobycia w okręgu

liczba_kandydatow

Liczba kandydatów w okręgu

liczba_kobiet

liczba_mezczyzn

liczba_sredni_wiek

liczba_sredni_wiek_mezczyzn

liczba_sredni_wiek_kobiet

ID

Wskaźnik

288

Dochody na jednego mieszkańca

47

Wydatki na jednego mieszkańca

20068

Liczba ludności

279

Liczba małżeństw

4092

Liczba rozwodów

2233

Liczba bibliotek

13931

Stopa bezrobocia rejestrowanego

18271

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bruttoPełna linna wskaźnikow, które można wykorzystywać jest dostępna na stronie
https://mojepanstwo.pl/bdl

Przykłady:


API okręgów wyborczych do Senatu

API okręgów do Senatu działa analogicznie jak API okręgów do Sejmu, ale ID datasetu to: wybory_parl_okregi_senat