Raspberry Pi WiFi seadistamine

Tunni eesmärk:

Lisavahendid:

Juhul kui VGA või DVI sisendiga monitor, sel juhul kasutada HDMI üleminekut.

  1. Samm

Vali menüüst Menu -> Preferences -> WiFi Configuration https://lh5.googleusercontent.com/OFbpYzVPPa9hVhqbueirpvGzaATU4N744U2643kAu-uy9fROQsDsepF_7J39rNj5Nj-xYxNzFqfaIRgz5X4vwYcYyZypvrdc1lm_ixRDe_PO7j9AqAcomlVJsiCIlsy_LK2eTj7g7rhUICtyzw

C:\Users\user1\Downloads\screenshotidwifihendamine\untitled.png

  1. Samm

Vajuta nupule Scan

C:\Users\user1\Downloads\screenshotidwifihendamine\2016-05-02-195439_1632x1018_scrot.png

  1. Samm

Avaneb aken, kus on näha erinevaid WiFi võrgud. Leia oma võrk ja tee võrgu nime peal topelt hiirevajutus.

C:\Users\user1\Downloads\screenshotidwifihendamine\2016-05-02-195510_1632x1018_scrot.png

  1. Samm

Kui sinu WiFi-võrk on kaitstud parooliga, sisesta see PSK lahtrisse ja vajuta nupule Add.

C:\Users\user1\Downloads\screenshotidwifihendamine\2016-05-02-195526_1632x1018_scrot.png

  1. Samm

Pildil on näha, et Raspberry Pi on WiFi võrguga ühendatud.

Edaspidiselt WiFi võrguga ühendamiseks vali ainult võrk võrgu loetelust (Network) ja vajuta nupule Connect.

C:\Users\user1\Downloads\screenshotidwifihendamine\2016-05-02-195656_1632x1018_scrot.png

Disconnect katkestab WiFi võrgu ühenduse.

Kasutatud materjalid:

https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-3-network-setup/setting-up-wifi-with-raspbian

Õppematerjal on välja töötatud Vaata Maailma SA poolt mai 2016, versioon 1.0.

Materjali koostas Maris Maripu.

Creative Commonsi litsents

See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 4.0

Rahvusvaheline litsentsiga.