NEOCLASSICISME

Durant el segle XVIII a Europa va ser molt important la Il·lustració.

Principals característiques:

Pensadors importants:

El neoclassicisme va sorgir en la segona meitat del XVIII, com a estil oposat al rococó.

Característiques:

ARQUITECTURA

Es van edificar arcs de triomf, esglésies que semblaven temples romans i columnes conmemoratives com les romanes.

 

ESCULTURA

PINTURA