WOOLEY LOGO BLACK TEXT.png

         May 9, 2017 - Kiln Dried Stock at Indianapolis Warehouse

ASH

     200’    6/4  #2 Com      

     750’  12/4  #1 Com

RIFT & QTR ASH

                                                       

  8,400’    4/4  #1 Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

BASSWOOD

    900’     4/4  #1 Com

 1,075’     5/4  #1 Com

    250’     5/4  #2 Com

 

BEECH

    350’     8/4 Sels & Btr

    400’     8/4 #1 Com

BIRCH

  1,700’    4/4  Sels & Btr

     875’    5/4  Sels & Btr (SAP)

CEDAR

  1,300’     8/4  #1 Com & Btr

CHERRY

 

  1,850’     5/4  #1 Com

  1,800’     8/4  #1 Com

     

 

RIFT & QTR CHERRY

  4,900’     4/4  Sels & Btr

  1,600’     4/4  Sels 6-7’    24,000’     4/4  #1 Com

  1,900’     4/4  #2 Com

HICKORY

    350’    5/4  #2 Com

 

RIFT & QTR HICKORY

     950’    4/4  Sels & Btr

     400’    4/4  #1 Com

 

HARD MAPLE

     600’    4/4  Selects 6-7’

  2,700’    4/4  #2 Com                                                  

10,300’    5/4  #1 Com

  1,000’    5/4  #2 Com

  1,300’    8/4  Sels & Btr

 

WHITE HARD MAPLE

  1,400’    4/4  Sels & Btr

   5000’    4/4  #1 Com                                            

  1,500’    5/4 Selects 6-7’

  5,700’    5/4  #1 Com

BROWN HARD MAPLE

24,000’    4/4   #1 Com

  2,900’    5/4  Sels & Btr

  3,150’    5/4   #1 Com

  1,050’    8/4  Sels & Btr

RIFT & QTR HARD MAPLE

24,500’    4/4  #1 Com

  4,150’    5/4  #1 Com

  1,650’    5/4  #2 Com

  1,350’    8/4  #1 Com

SOFT MAPLE (WHAD)

  1,150’    4/4  Sels & Btr

10,300’    4/4  #1 Com

  3,300’    4/4  #2 Com

SOFT MAPLE (WHND)

    5,900’  4/4 Sels & Btr

    3,700’  4/4 #1 Com

PLAIN RED OAK

   2,975’    6/4  #2 Com

   1,775’    7/4  #2 Com

      150’    8/4  #2 Com

      375’    9/4  #1 Com

      350’    9/4  #2 Com

RIFT RED OAK

     450’    5/4  Sels & Btr

  5,000’    5/4  #1 Com

  6,900’    6/4  Sels & Btr

QTR RED OAK

 

RIFT & QTR RED OAK

     500’    5/4  #1 Com

     300’    5/4  #2 Com

  6,350’    6/4  #1 Com

  2,500’    8/4  #1 Com

PLAIN WHITE OAK

      500’    4/4  Selects 6-7’  

      500’    5/4  Selects 6-7’

   1,800’    6/4  #2 Com

QTR WHITE OAK

      100’    4/4  Sels & Btr

RIFT WHITE OAK

 

RIFT & QTR WHITE OAK

 

  8,750’     4/4  #2 Com

POPLAR

  2,500’    4/4  #1 Com

  3,500’    4/4  #2 Com      

     200’    5/4  #1 Com                                                

  1,800’    7/4  #1 Com

  6,850’    8/4  1F&Btr

  3,850’    8/4  #1 Com

     400’    8/4  #2 Com

     775’  10/4  #2 Com

     350’  11/4  #1 Com

     350’  12/4  #1 Com

  1,325’  16/4  #1 Com

     450’  16/4  #2 Com

WALNUT

        50’   4/4  Selects 6-7’

 12,200’   4/4  #2 Com

RIFT & QTR WALNUT

  1,900’    4/4  Sels&Btr

12,000’    4/4  Selects 6-7’

  3,700’    4/4   #1 Com

     500’    5/4   Selects 6-7’

     150’    8/4   #1 Com

** IN KILNS