Sợi tóc buồn, tóc rũ bờ vai,

Để ai đó buồn lây ray rức,

Bỏ dở dang hẹn ước người thương,

Năm canh dài vấn vương nỗi nhớ...

Sợi tóc vui, tóc cười tủm tỉm,

Vui bờ vai, vui cả người thương,

Vuốt ve tóc như một lời cảm tạ,

Cho tình yêu thêm óng ả mượt mà,...

Sợi tóc hờn, nước mắt hoen mi,

Ướt bờ vai, lạnh giá cuộc tình,

Sợi tóc ơi, xin bớt hờn bỏ giận,

Cho yêu thương mãi mãi lên ngôi...

 

 Tháng 5 / 2013

  Hồ Thành Huân