Published using Google Docs
subvencions_convenis_la_cana_2014
Updated automatically every 5 minutes


SUBVENCIONS I CONVENIS 2014 Institució Projecte Descripció Import

projecte

Termini execució

Modificacions

Ajuntament de Flix

Import subvenció

Data concessió Restauració Activitats

patrimoni, diverses de

organització l’associació

jornades i (coveni anual)

altres activitats culturals.

6.000,00 6.000,00 -- Finals 2014 --

Ajuntament de Flix

Obres

Restauració Molí d’Oriol

d’adequació per facilitar la visita del Molí

12 de febrer de 2014

d’Oriol

14.000,00 14.000,00

Juny de 2014 --