Általános és szervetlen kémia

a 2016/2017. tanév I. félévben

A tárgy előadója

szoba

Telefonszám

E-mail cím

Visiné Dr. Rajczi Eszter

egyetemi adjunktus

(Erdőmérnöki Kar)

211

06/99/518-248

visine.rajczi.eszter@nyme.hu 

 

A laborgyakorlat oktatói

szoba

Telefonszám

E-mail cím

Dr. Rákosa Rita

egyetemi adjunktus

211

06/99/518-248

rakosa.rita@nyme.hu  

Dr. Hofmann Tamás

egyetemi docens

222

06/99/518-311

hofmann.tamas@nyme.hu 

Visiné Dr. Rajczi Eszter

egyetemi adjunktus

211

06/99/518-248

visine.rajczi.eszter@nyme.hu 

 

   

 

Tantárgyi követelmények

 

Felhasznált és ajánlott irodalom

dr. Molnár József - dr. Molnárné Hamvas Lívia: Általános kémia – multimédia tananyag (Kémia Kalauz 2),

Cyberstone Entertainment, Budapest, 1999.

dr. Molnárné Hamvas Lívia: Kémiai alapismeretek és számítások. Egyetemi jegyzet, Sopron, 1996.

dr. Molnárné Hamvas Lívia: Általános kémiai gyakorlatok Egyetemi jegyzet, Sopron, 1996.

Horváth Attila, Sebestyén Attila, Zábó Magdolna: Általános kémia, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1991.

Dr. Berecz Endre: Kémia műszakiaknak, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Dr. Gergely Pál: Általános és bioszervetlen kémia, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2001.

Hans Breuer: Kémia atlasz, Atheneum 2000 Kiadó, Budapest, 2000.

 

Az előadások diaképei

 

Bevezetés,

alapfogalmak

Atomok szerkezete, periódusos rendszer

Kémiai kötések I.

Kémiai kötések II.

 

Halmazállapotok

Oldatok, elegyek

Kolloid rendszerek

Kémiai reakciók

 

 

Vizsgakérdések

Sav-bázis reakciók, komplexek

Redox reakciók, galvánelemek

elektrolízis

 

A laborgyakorlatok anyaga

 

hét

Téma megnevezése

 

A. csoport

B. csoport

1. hét

szept. 5-9.

Bevezetés. Munkavédelem, veszély-jelek. Értékes jegyek, számítások pontossága. Egyszerű kémiai számítások. Gyakorló feladatok és megoldások.

2. hét

szept. 12-16.

Előzetes gyakorlás  Oxidációs szám

  Szervetlen kémiai nevezéktan

 Gyakorló feladatok és megoldások. Koncentráció-számolás. Gyakorló feladatok.

3. hét

szept. 19-23.

 Mérések pontossága  Jegyzőkönyv és grafikonkészítés. Tömeg- és térfogatmérő eszközök használata. Gyakorló feladatok és megoldások.

4. hét

szept. 26-30.

Pontos térfogatmérő eszközök kalibrációja Mérés-1.Kis-ZH.

5. hét

okt. 3-7.

C209: Gyakorló feladatok 

 Elektrolitok, vezetőképesség  

Mérés-2: Elektrolitok – nem elektrolitok, vezetőképesség mérése.

C201: A sűrűség, sűrűségmérési eljárások. Mérés-3: Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének mérése.

6. hét

okt. 10-14.

C201: A sűrűség, sűrűségmérési eljárások. Mérés-3: Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének mérése.

C209: Gyakorló feladatok.

 Elektrolitok, vezetőképesség  Mérés-2: Elektrolitok – nem elektrolitok, vezetőképesség mérése.

7. hét

okt. 17-21.

Kémiai reakciók, egyenletrendezés. Kémcsőkísérletek. Feladatok és megoldások.

8. hét

okt. 24-28.

Kis-ZH. Redoxi egyenletek. Kémcsőkísérletek.

9. hét

okt. 31- nov. 4.

Oktatási szünet

10. hét

nov. 7-11.

C209:  pH számítás  pH mérése  Feladatok és megoldások. Mérés-4: Vizes oldatok pH-jának mérése.

C201: Titrimetria 

Titrálás gyakorlás

 Titrimetriás számítások

11. hét

nov. 14-18.

C201: Titrimetria 

Titrálás gyakorlás

 Titrimetriás számítások

C209:  pH számítás  pH mérése  Feladatok és megoldások. Mérés-4: Vizes oldatok pH-jának mérése.

12. hét

nov. 21-25.

C209: Komplexometria..

 Mérés-5: Vízminta kálcium-tartalmának meghatározása.

 Feladatok és megoldások.

C201: Sav-bázis titrálás és indikálás

. Mérés-6: Ételecet koncentrációjának meghatározása.

Feladatok és megoldások.

13. hét

nov. 28- dec. 2.

C201: Sav-bázis titrálás és indikálás

. Mérés-6: Ételecet koncentrációjának meghatározása.

Feladatok és megoldások.

C209: Komplexometria..

 Mérés-5: Vízminta kálcium-tartalmának meghatározása.

 Feladatok és megoldások.

14. hét

dec. 5-9.

 

Kis-ZH.  Számítási feladatok

15. hét

dec. 12-16.

Félévzárás. Utolsó jegyzőkönyvek beadása. Pótmérés és pótZH.