TÍTOL  DE  BATXILLERAT LOMQE

HEU  D’ENTREGAR  A  OFICINES - SECRETARIA TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ

TERMINI: DES DEL DIA SEGÜENT DE LES NOTES I FINS DIA 31 DE MAIG 2017

Si teniu cap problema contactau amb les oficines de secretaria

  1. INSTÀNCIA de sol·licitud del Títol de batxillerat

Us la donarà el tutor el mateix dia de la entrega de notes (o la podeu recollir a les oficines de secretaria)

2. DOCUMENT  D’INGRÉS  (MODEL 046)

Anar al web iesjoanalcover.cat > Informació acadèmica > Títols > Títol de Batxillerat

I clicar a l’enllaç del tipus de pagament corresponent.

Opcions de pagament del model 046:

1. Presencial. Una vegada emplenat, imprimir 3 còpies del model i després efectuar el pagament, presencialment, a les entitats bancàries col·laboradores -per exemple: La Caixa, BMN, BBVA- (el banc se’n quedarà una còpia i us tornarà dues segellades).

2. On-line. Fer el pagament telemàtic, i imprimir una còpia dels models de justificant corresponents. Pensau que us sortiran dos models diferents (un per a la persona interessada i altre pel Centre).

3. FOTOCÒPIA  DEL  DNI / NIE

  • Ambdues cares al mateix full (sense retallar)

4. Si sou FAMÍLIA NOMBROSA

 Heu  d’adjuntar  l’original  i  una  fotocòpia  del  carnet  actualitzat  de  família  nombrosa  (us retornarem l’original)

IMPORTANT: És imprescindible que els alumnes que han superat tots els requisits per a l’obtenció del títol de Batxillerat en sol·licitin l’expedició i paguin l’import corresponent abans de la prova PBAU.

El  títol  es  podrà  recollir  a  les  oficines  de  secretaria

  1. Aproximadament  dos anys després d’haver-lo sol·licitat
  2. Ha de venir l’interessat en persona amb el DNI-NIE