LOGO KPM 2013 - 1

VITAE KURIKULUM

SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TONG

                                                                                     

DAERAH        :  SETIU

NEGERI:   TERENGGANU

1.        BUTIR PERIBADI

1.1        Nama Seperti Dalam Kad Pengenalan : _________________________

1.2        Nombor Kad Pengenalan : (a) Lama :________________          b) Baru : ________________

1.3        Tarikh Lahir : ____________        Jantina (L/P) : __________

1.4        Taraf Perkahwinan : ________________

1.5        Nama Waris Terdekat : ________________                (Hubungan) ______________

1.6        Alamat Rumah / Tetap : _________________________________________________________

1.7        No. Telefon : (R) _______________ H/P)__________________ Emel: ___________________

2.        BUTIR PERKHIDMATAN

2.1        Nombor Fail Peribadi JPS : __________________________

2.2        Skim Perkhidmatan : ____________________

2.3        Tarikh Lantikan Pertama : _______________                Gred Hakiki : _______________

2.4        Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama : ________________

2.5        Tarikh Lantikan ke Jawatan Hakiki Sekarang : ______________

2.6        Tarikh Pengesahan Jawatan Hakiki Sekarang : ______________

2.7        Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang : _____________

2.8        Tarikh Pengesahan Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang : ______________

2.9        Gelaran Jawatan Sekarang : ________________________

2.10        Tarikh Bersara : _____________

3.        KELULUSAN AKADEMIK

Bil.

Kelulusan Akademik

Tahun Diperolehi


4.        KELULUSAN IKHTISAS

Bil.

Kelulusan Ikhtisas

Tahun Diperolehi

5.        PENGALAMAN BERTUGAS SEJAK MULA BERKHIDMAT SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

Bil.

Nama Institusi / Jabatan dan Lokasi

(Bandar atau Luar Bandar)

Jawatan

Tempoh (Dari–Hingga)

6.        SILA TANDAKAN () PADA RUANG BERKENAAN MENGENAI TAHAP PENGETAHUAN TENTANG KOMPUTER

Perkara

Tidak Tahu

Tahu Sedikit

Tahu Sederhana

Mahir

Pemprosesan Perkataan

(Word Processing)

Pangkalan Data

(Data Base)

Lembaran Kerja

(Spread Sheet)

Persembahan Menggunakan Komputer (Power Point)

Aplikasi Internet

7.        NYATAKAN BUKU, ARTIKEL, JURNAL DAN MODUL YANG TELAH DITERBITKAN / DIBINA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN: SENARAIKAN MENGIKUT PERINGKAT (ANTARABANGSA, KEBANGSAAN, NEGERI DAN DAERAH)

Bil.

Nama Buku / Bahan Bacaan (tajuk) Yang Telah Diterbitkan

Peringkat

Tahun Diterbitkan


8.        NYATAKAN PROGRAM LATIHAN DARI TAHUN 2012 (KURSUS, SEMINAR, BENGKEL, PERSIDANGAN DAN LAIN-LAIN) YANG TELAH DIIKUTI SEBAGAI PESERTA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN. SENARAIKAN MENGIKUT PENYERTAAN (ANTARABANGSA, KEBANGSAAN, NEGERI DAN DAERAH)

Bil.

Tajuk Kursus / Seminar / Bengkel & Penganjur

Peringkat

Tarikh

9.        NYATAKAN CERAMAH / KURSUS / SEMINAR / BENGKEL / PERSIDANGAN YANG TELAH DISERTAI SEBAGAI PEMBENTANG KERTAS KERJA / PENCERAMAH / FASILITATOR DARI TAHUN 2012. SENARAIKAN MENGIKUT PENYERTAAN (ANTARABANGSA, KEBANGSAAN, NEGERI DAN DAERAH)

Bil.

Tajuk Kursus / Seminar / Bengkel & Penganjur

Tugas & Peringkat

Tarikh


10.        NYATAKAN KESATUAN / PERTUBUHAN / PERSATUAN YANG DISERTAI DARI TAHUN 2012

Bil.

Kesatuan / Pertubuhan / Persatuan

Tugas & Peringkat

Tahun

11.        NYATAKAN DARJAH KEBESARAN / SURAT KEPUJIAN / PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA

Bil.

Darjah Kebesaran / Surat Kepujian / Penghargaan

Daripada

Tahun

12.        NYATAKAN KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI SEPERTI SUKAN / PERTUBUHAN / SUMBANGAN KREATIF DI PERINGKAT ANTARABANGSA / KEBANGSAAN / JABATAN / DAERAH / BAHAGIAN / UNIT TAMAN PERUMAHAN / KAMPUNG YANG MENDATANGKAN FAEDAH KEPADA INSTITUSI / MASYARAKAT / NEGARA SEMENJAK LIMA TAHUN KEBELAKANGAN

Bil.

Senarai Kegiatan / Aktiviti / Sumbangan

Jawatan

Peringkat

13.        KEJAYAAN-KEJAYAAN SEKOLAH YANG SEDANG DAN PERNAH DIPIMPIN (sejak 2012)

Bil.

Pencapaian

Tahun

Peringkat

Profile PPPB > Peranan dan Tanggungjawab > Vitae Kurikulum